100 % Diversity Skills

Projectomschrijving

Wat houdt het project in?

Het project 100 % Diversity Skills gaat over ontmoeting en de kracht van ‘het verhaal’. Jonge statushouders brengen verhalen van kwetsbare mensen in Nederland in beeld. Ze verlenen een dienst aan verschillende kwetsbare groepen, zoals ouderen en kinderen en gaan daarna met deze mensen in gesprek. Het kan gaan om hulp bij boodschappenservice, computerhulp of een sociale activiteit. Uit de ontmoetingen rollen mooie verhalen. Van deze verhalen maken de deelnemers een portret in de vorm van film, een geschreven verhaal of een fotoreportage. New Rootz zorgt samen met Sterker Sociaal Werk voor de match, begeleiding door jongerencoaches. Jongeren versterken hun skills in masterclasses op het gebied van film en storytelling. En ze versterken hun communicatieve vaardigheden en werken aan een digitaal portfolio. De partners leveren het netwerk. In de aanloop van het project wordt een Jongerenlab georganiseerd, om het project nog beter af te stemmen op de wensen van de deelnemers.

Doelen/beoogd resultaat

  • Voor jongeren

De deelnemers krijgen een breder perspectief op de thema’s ‘samenleving’ en ‘inclusie’. Bovendien krijgen de jongeren de kans om nieuwe vaardigheden voor de toekomst te leren tijdens vijf masterclasses. Hiermee versterken ze hun burgerschapsvaardigheden en cv. Door de ontmoetingen met kwetsbare Nederlanders leren de deelnemers aandacht te geven aan kwetsbare personen, in dialoog te gaan en een sociale activiteit te organiseren. Na afronding van het project ontvangt elke deelnemer een certificaat.

  • Voor de deelnemende organisaties

De jongereninzet tijdens dit project levert nieuwe perspectieven op voor de samenleving. Bijvoorbeeld dat de samenleving de sterke kant van de jonge statushouders leert kennen en sociale organisatie doen ervaring op met diversiteit. Daarnaast laten de deelnemers zien hoe sterk hun cognitie en compassie voor kwetsbare doelgroepen is. Door dit te laten zien en te delen op sociale media inspireren de deelnemers anderen.

Onderzoeksvragen voor het project MDT

  • Wat levert de maatschappelijke diensttijd de jongeren op?
  • Wat is het nut van de maatschappelijke diensttijd volgens jongeren?
  • Wat zouden jongeren een volgende keer anders doen of wensen?
  • Wat vinden de jongeren van de tijdsinvestering in combinatie met school, studie, bijbaantje en verantwoordelijkheden thuis?

Doelgroep

Statushouders en nieuwkomers van 15 tot 25 jaar

Regio

Gelderland

Meer informatie

Verslagen

Samenvatting van de aanvraag
Deze proeftuin gaat over ontmoeting en de kracht van het verhaal. De dialoog is een 21e eeuwse vaardigheid en essentieel in onze samenleving. We zijn er alleen niet goed in. Dit staat centraal in het project. We zorgen voor ongebruikelijke ontmoetingen en leren jongeren in dialoog gaan. Ze gaan in dialoog met zichzelf, 1 op 1 met een ander en in een groep. Het resultaat is een portret van een ander in de vorm van film, geschreven verhaal, blog of een fotoreportage. Jonge statushouders brengen verhalen van ontmoetingen met kwetsbare mensen in Nederland in beeld. Ze verlenen een dienst voor verschillende kwetsbare groepen en gaan met ze in dialoog. Enkele voorbeelden: boodschappenservice, computerhulp, een sociale activiteit, buddyzorg. Diensten voor jongeren die een lastige gezinssituatie hebben, eenzame ouderen of kinderen die ziek zijn. In hun keuze voor de ontmoeting kunnen ze kiezen uit verschillende opties. New Rootz zorgt voor de matching, coaching en masterclasses. De partners voor het netwerk. Om zich goed voor te bereiden volgen jongeren masterclasses. Hiermee versterken ze tegelijkertijd hun burgerschap vaardigheden en portfolio. Met de ontmoeting leren ze aandacht geven aan een kwetsbaar persoon, in dialoog gaan en ondernemen ze een sociale activiteit (een kop koffie, samen naar theater, film of een creatieve activiteit). In de ontmoeting zit de versterking van de sociale cohesie. Hierin staat de dialoog centraal. De jongeren wisselen verhalen uit met mensen in een kwetsbare situatie en andersom. Deze ontmoeting is bijzonder omdat beide groepen elkaar niet vaak ontmoeten. De jongeren ervaren hierdoor diversiteit in Nederland. Om een succesvol portret van iemand te maken vraagt deze ontmoeting om diepgang. Hierin zijn neutraal luisteren en een relatie opbouwen essentieel. Hierin worden de jongeren getraind en gecoacht. De doelgroep wordt gehoord, krijgt oprechte aandacht en uiteindelijk een portret in de vorm van een filmpje, verhaal, blog of een fotoreportage. Alle ontmoetingen komen uiteindelijk samen op het afsluitende evenement waarin alle portretten worden gedeeld en alle ontmoetingskoppels samenkomen. De jongeren krijgen hier tevens hun Certicaat uitgereikt. Doelgroep: 100 jonge statushouders en nieuwkomers in de leeftijd van 15-25 jaar Doelstelling: Het versterken van de dialoog en ontmoeting tussen verschillende doelgroepen: statushouders en kwetsbare Nederlanders. Locatie: Nijmegen en regio-gemeenten 1. In de aanloop van het project betrekken we jongeren in een Jongerenlab om het project nog beter af te stemmen op hun wensen. Dit is een interactieve en creatieve vorm om samen met jongeren in een aantal labrondes op een snelle en effectieve manier hun wensen en behoeften voor dit project te verzamelen. We gaan hier in op de volgende wensen en behoeften. 2. Jongeren worden gematcht in individuele of groepsontmoetingen. We zorgen hierbij voor een creatieve kennismaking, dialoog, speeddates en aan het eind een match en afspraken. 3. Om elkaar eerst te leren kennen, starten jongeren met werkzaamheden en activiteiten die variëren van een sociale activiteit bij de ouderenopvang, buddyzorg voor zieke mensen, boodschappenservice, computerhulp tot klusservice. Jongeren kunnen kiezen uit een aantal opties waar zij zelf ingezet willen worden. 4. Na de eerste praktische kennismaking gaan jongeren de dialoog aan met hun doelgroep en ondernemen ze een sociale activiteit. Enkele voorbeelden: een kop koffie drinken samen lunchen of een tentoonstelling bezoeken. 5. Daarna vinden drie ontmoetingen plaats waarin wordt gewerkt aan het verhaal, de productie en shooting (film, blogs en/ of fotografie). 6. Parallel aan bovenstaande stappen, krijgen jongeren masterclassess om hun vaardigheden te versterken en werken ze aan een digital portfolio. 7. Om de studie- en tijdsdruk te ondervangen en om de kansen van de deelnemende jongeren te vergroten, kunnen ze naast dit programma deelnemen aan coaching bij studie en toekomst. 8. De ontmoeting van begin tot eind is een dialoog. Daarnaast komen jongeren en hun doelgroep bij elkaar in afsluitende dialoogsessies. Dit doen we volgens de Deep Democracy Methode. 9. Gezamenlijke uitjes leerzame en leuke events met de deelnemende jongeren. 10. Een gezamenlijk ‘giving back’ gala event waar de verhalen worden getoond, jongeren krijgen hier tevens een Certificaat. 11. Evaluatie: met projectgroep, jongerenlab, infographic door jongeren en een video-evaluatie. De 5 masterclassess bestaan uit: 1. Masterclass Solution talk, interviewen en social skills met kwetsbare doelgroepen 2. Masterclass Storytelling, storyboard maken en creatief schrijven 3. Masterclass Film en camera 4. Masterclass editing en editen met je mobiel 5. Masterclass Deep Democracy door Meneer de Vos We willen we meerdere harten en mensen in Nederland raken: storytelling een krachtig middel om mensen na te laten denken over maatschappelijke vraagstukken en tot actie over te gaan.
Onderwerpen
Kenmerken
Projectnummer:
743002015
Looptijd:
2019
2020
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
M.Sc. J. van Lier
Verantwoordelijke organisatie:
Gemeente Lingewaard