Mobiele menu

1330- Dementie

Projectomschrijving

1330 verbindt mensen door middel van gesprekken met inhoud. Dit gebeurt middels dialogen, gespreksleiderstrainingen en de 1330 box. 1330 is meer dan een gespreksstarter: het biedt cognitieve uitdaging en een betekenisvol gesprek, zorgt voor intergenerationeel contact en vergroot het gevoel van eigenwaarde. Met steun van ZonMw wordt 1330 doorontwikkeld voor mensen met dementie (75 plus) en hun mantelzorgers met als doel dat gevoelens van eenzaamheid onder deze groep worden voorkomen en/of verminderd. Eind 2021 is het materiaal doorontwikkeld, zijn er 50 dialogen met mensen met dementie gevoerd en 10 trainingen voor zorgprofessionals georganiseerd.

Partners: KenniZ, Participe Amstelland, Cordaan, Zorggroep de Laren, Alzheimercentrum Amsterdam.

Meer weten over 1330 - Dementie?

Verslagen


Samenvatting van de aanvraag

1330 verbindt mensen door middel van gesprekken met inhoud, waardoor gevoelens van eenzaamheid worden voorkomen of afnemen. 1330 is meer dan een gespreksstarter: het delen van kennis staat centraal, deelnemers worden cognitief en creatief uitgedaagd en het zorgt voor echt contact. 1330 biedt een box, dialoog en gespreksleiderstraining. 1330 Box: In de 1330 box zitten 101 kaartjes met cognitief uitdagende vragen over 4 thema’s; Nederlandse kunst & geschiedenis, Nederlandse cultuur & maatschappij, Wereldse tradities & wetenschap, Psychologie & filosofie. Onderwerpen zijn bijvoorbeeld: Geluk, van Gogh, Robots, Jeugd, Kunstmatige intelligentie, Lotusvoetjes, Ouderdom, Kattenkwaad, Stierenvechten, Vlaggetjesdag, Rijkdom, Graffiti, Maanlanding en Liefde. Op elke kaart staan 3 vragen: -een vraag over feitelijke kennis, -een vraag over meningen of ervaringen -een out of the box vraag (vanuit humoristisch en creatief perspectief). Bij elke vraag is voor de gespreksleiders een (mogelijk) antwoord geformuleerd. 1330 dialoog: Met inzet van de 1330 box worden dialogen gefaciliteerd tussen mensen (2 tot 12 personen). Een gespreksleider (opgeleid door team van 1330) verdiept en verbreedt het gesprek en waarborgt de veiligheid. Er worden 15 random geselecteerde kaarten op tafel gelegd en de deelnemers kiezen per ronde waarover gesproken wordt, zo behouden deelnemers eigen regie. De dialoog duurt gemiddeld 1,5 uur. Met steun van ZonMw willen we de methodiek van 1330 doorontwikkelen zodat deze ook geschikt is voor 75-plussers met lichte vormen van dementie (en hun mantelzorgers). Subdoelen: -Betekenisvol en kwalitatief contact voor mensen met dementie: gespreksonderwerpen worden gefaciliteerd, diepgang en interactie worden gestimuleerd en persoonlijke aandacht staat centraal. Zo stimuleert 1330 dat mensen met dementie (die elkaar soms voor het eerst ontmoeten) een gesprek met inhoud kunnen voeren. -Cognitieve uitdaging: het brein wordt met 1330 altijd op 3 niveaus uitgedaagd: deelnemers worden uitgedaagd hun kennis, meningen en ervaringen te delen en op creatieve wijze na te denken over en onderwerp. Mensen die hun hersenen actief houden, kunnen de symptomen van dementie beter opvangen (dementie.nl). -Intergenerationeel contact: De vragen en gespreksonderwerpen zijn voor alle leeftijden geschikt, jongeren kunnen hierdoor op een laagdrempelige manier in gesprek gaan met mensen met dementie. Deelnemers leren van elkaar en in het contact worden vooroordelen weggenomen. -Eigen regie: deelnemers behouden zelf de regie waarover gesproken wordt, waardoor de activiteit altijd aansluit bij de behoeften en het cognitieve niveau van de deelnemers. -Groei eigenwaarde: de inbreng van de deelnemers is altijd van toegevoegde waarde en wordt aangemoedigd door de gespreksleider. Het delen van kennis, het luisteren naar anderen en uitwisselen van ervaringen staat centraal, de deelnemer krijgt het gevoel van betekenis te zijn en dit draagt bij aan een betekenisvol leven. In alle fases van het project worden mensen met dementie actief betrokken. Gedurende de looptijd van het project worden er naar verwachting meer dan 500 eenzame 75plussers met dementie (en hun mantelzorgers) bereikt. De gehele opzet van het project is erop gericht dat het ook na 2021 kan blijven bestaan. De verwachting is dat in de periode 2022 t/m 2025 er jaarlijks meer dan 1000 eenzame ouderen met dementie kunnen deelnemen.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
639642049
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2021
2023
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
L. Brouns
Verantwoordelijke organisatie:
1330