2FixIt

Projectomschrijving

De MDT-reis

In dit reguliere MDT-traject vormen jongeren die wat minder zelfvertrouwen en contacten hebben een duo met een leeftijdsgenoot met een lichamelijke beperking. Samen leveren ze mooie bijdrage aan de maatschappij en ontdekken en ontwikkelen hun eigen en elkaars talenten. Hoe? Door een organisatie die inclusie stimuleert te helpen met het waarmaken van hun ambitie.
Ze kunnen daarbij kiezen uit meer dan 300 organisaties uit het netwerk HandicapNL. Denk aan (kleinschalige) zorg- en welzijnsinstellingen, sportverenigingen, (zorg) boerderijen, muziek- en theaterverenigingen en belangenorganisaties.
Hebben ze zelf een maatschappelijke droom of ambitie? Dan is het ook mogelijk om daaraan te werken. Het idee is dat de jongeren hierdoor meer zelfvertrouwen krijgen en dat er structurele vriendschappen ontstaan.

De jongeren krijgen begeleiding van een MDT-coach. Samen met de coach maakt elk duo 1 A4, met daarop een projectplan, begroting en een financieringsplan als dat nodig is. De coach kijkt of het plan uitvoerbaar is. Als er extra vaardigheden of kennis nodig zijn, krijgen de jongeren trainingen op maat. Ze ontwikkelen hierdoor vaardigheden die ze anders niet hadden gehad en waarmee ze hun cv kunnen uitbreiden. Ook bouwen ze aan hun sociale en zakelijke netwerk. Naast het projectplan maken de jongeren ook een persoonlijk ontwikkelingsplan.

De jongeren worden gestimuleerd om buiten de duo’s om ook contact te onderhouden. Zo zijn er verschillende meet-ups waar ze informatie krijgen en inspiratie opdoen. Ook kunnen ze onderling en aan de coaches vragen stellen. Zo leren ze van elkaar en spiegelen zich aan elkaar.

Het traject duurt maximaal 6 maanden en jongeren besteden er tussen de 80-120 uur aan. Dat komt neer op 3-5 uur per week.

Betekenis

  • Voor jongeren

Door de nieuwe ervaringen die jongeren samen met een leeftijdsgenoot opdoen, groeit hun zelfvertrouwen en eigenwaarde. Ze ervaren dat ze van betekenis zijn voor de maatschappij en dat ze door hun nieuwe kennis en vaardigheden en zakelijke contacten makkelijker kunnen meedoen. Door hun veranderende houding ontstaat er bovendien meer openheid en acceptatie vanuit de maatschappij. Daarnaast breiden de jongeren hun sociale netwerk uit, waardoor isolatie en eenzaamheid minder wordt.

  • Voor de deelnemende organisaties en/of de samenleving

Jongeren met een beperking die werken aan hun herstel bij het Daan Theeuwes Centrum en het Roessingh, kunnen door dit MDT-project naast medisch revalideren ook sociaal revalideren. Organisaties waarvoor de MDT wordt ingezet kampen vaak met personeels- en geldtekort waardoor hun aanbod voor cliënten klein is. De jongeren kunnen hier een goede ondersteuning zijn en zijn tegelijkertijd potentiele werknemers. De organisaties kunnen zich daarnaast profileren op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Doelgroep

Jongeren tussen de 14 en 27 jaar die het moeilijk vinden een MDT-traject alleen te doen.

Regio

Landelijk

Verslagen

Samenvatting van de aanvraag
Jongeren tussen de 14 en 27 jaar kunnen deelnemen aan het project 2FixIT. Samen met een leeftijdsgenoot met een lichamelijke beperking vormen de jongeren een duo en gaan zij de uitdaging aan om een mooie bijdrage te leveren aan de maatschappij, een maatschappelijke droom die in vervulling gaat. we richten ons in dit project op jongeren met en zonder beperking, die: 1. Het lastig vinden om in hun eentje een MDT te doen; 2. Minder zelfvertrouwen hebben; 3. Zich regelmatig eenzaam voelen; 4. Minder sociale contacten hebben. Met dit project krijgen jongeren meer zelfvertrouwen, meer sociale contacten en ontstaat er naar verwachting een structurele vriendschap. Hun talenten worden zichtbaar en ontwikkeld, ze komen in contact met anderen uit de maatschappij en ze maken iets prachtigs mogelijk voor een ander. De MDT die zij gaan doen is gericht op ambities van een organisatie die inclusie stimuleert, gebruik makend van het netwerk van >300 organisaties van HandicapNL. Mocht het duo zelf een maatschappelijke ambitie/droom hebben, dan is deze ook zeker bespreekbaar. Er is bij 2FixIt plek voor maar liefst 280 jongeren met en zonder beperking. Samen verleggen zij grenzen en komen in aanraking met een wereld die zij nog weinig mogen ervaren. We werven jongeren via scholen en jongerenplatforms, maar ook via wijkteams, revalidatiecentra, fysiotherapeuten, het Oranjefonds, Stichting Vluchtelingen voor Vluchtelingen en bijvoorbeeld patiëntenorganisaties. Daarnaast werven we via onze samenwerkingspartners in dit project: Daan Theeuwes Centrum en Roessingh Centrum voor Revalidatie. Jongeren worden begeleidt door een MDT-coach en krijgen trainingen op maat aangeboden. Na succesvolle afronding is het natuurlijk tijd voor een feestje en ontvangt de jongeren een MDT-certificaat. 2Fixit brengt de wereld tussen mensen met en zonder handicap dichter bij elkaar, krijgt het leven van jongeren met een kwetsbare achtergrond meer maatschappelijke betekenis, worden zij meer onderdeel van de maatschappij en met de realisatie van alle MDT trajecten krijgen maatschappelijke organisaties hun ambities gerealiseerd. Het zogenaamde jongerenpanel van HandicapNL is nauw betrokken bij de totstandkoming van dit project en wordt ook betrokken bij de uitvoering van dit project. Dit panel zal gevraagd en ongevraagd tips en tops geven bij start, tussentijds en bij de evaluatie van het project. Deze inbreng neemt de projectgroep, die wordt ingericht om het project te monitoren, mee en speelt hierop in.
Onderwerpen
Kenmerken
Projectnummer:
07430052110012
Looptijd:
2021
2023
Projectleider en penvoerder:
M.L. van Beek