Mobiele menu

4D-EEG: from brain signal propagation to functional understanding

Projectomschrijving

Beroerte is de belangrijkste oorzaak van het ontstaan van beperkingen voor volwassenen. Alleen al in Nederland worden de kosten van beroerte geschat op 2.3 miljard euro per jaar. Om optimale revalidatiezorg na een beroerte te kunnen blijven leveren, dienen twee sleutelvragen te worden beantwoord. Ten eerste: “wat zijn de mogelijkheden van een individuele patiënt voor zijn/haar herstel?” en ten tweede: “wat is de beste revalidatiezorg die deze patiënt zou moeten krijgen gegeven deze mogelijkheden?”.
Het goed kunnen onderscheiden van patiënten vroeg na een beroerte op grond van herstelmogelijkheden vraagt kennis van onderliggende herstelprocessen. Het huidig project beoogt hierin een doorbraak te forceren door voor het eerst real time signaaltransport in het brein zichtbaar te maken vanuit hersengolven (EEG). Hierdoor kunnen we beter begrijpen en gebruik maken van het aanpassingsvermogen van het brein (“neuroplasticiteit”) in de behandeling.

Verslagen


Samenvatting van de aanvraag

Beroerte is de belangrijkste oorzaak van het ontstaan van beperkingen op volwassen leeftijd en de incidentie van beroerte stijgt nog steeds. Alleen al in Nederland worden de kosten van beroerte geschat op 2.3 miljard euro per jaar. Om optimale revalidatiezorg na een beroerte te kunnen blijven leveren, dienen twee sleutelvragen te worden beantwoord. Ten eerste: “wat is de potentie van een individuele patiënt voor zijn/haar herstel?” en ten tweede: “wat is de beste revalidatiezorg die deze patiënt zou moeten krijgen gegeven dit potentieel?” Zonder antwoord op deze vragen blijft revalidatiezorg empirisch en kosten ineffectief en is het niet mogelijk goede klinische trials te ontwerpen. Het goed kunnen onderscheiden van patiënten vroeg na een beroerte op grond van hun potentieel voor herstel vraagt kennis van onderliggende herstelprocessen. Hoe neurale netwerken adapteren aan de ontstane schade en zich herstellen is onlangs geformuleerd door een internationaal forum van wetenschappers en clinici (De Stroke Recovery and Rehabilitation Round TableTask Force) als topprioriteit in onderzoek naar het verbeteren van revalidatiezorg na een beroerte. Het huidig project beoogt hierin een doorbraak te forceren door voor het eerst real time signaaltransport in het brein zichtbaar te maken vanuit hersengolven (EEG). Fundamenteel begrip van het verloop van dit signaaltransport na een beroerte is het noodzakelijk fundament om een van de belangrijkste uitdagingen in de gezondheidszorg aan te gaan, namelijk het begrijpen en kunnen aanwenden van het aanpassingsvermogen van het brein (“neuroplasticiteit”) om herstel na hersenschade beter te kunnen beoordelen en te behandelen.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
104022009
Looptijd: 100 %
Looptijd: 100 %
2021
2022
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
prof. dr. F.C.T. van der Helm
Verantwoordelijke organisatie:
Technische Universiteit Delft