Mobiele menu

4L Leven Lang (dementievriendelijk) Lidmaatschap Leudal

Projectomschrijving

Als plattelandsgemeente en bovendien samengesteld uit 16 verschillende kleine dorpskernen en een bovengemiddeld aandeel ouderen en aandeel mensen met dementie staat Leudal voor – ook – een bovengemiddelde grote opgave in de ouderenzorg en dementie in het bijzonder. Door de verspreide ligging van de dorpskernen en de individuele woningen in het buitengebied is de toegankelijkheid van voorzieningen moeilijk en kostbaar. Met het project willen we de toegankelijkheid en laagdrempeligheid van dagactiviteiten- voor met name mensen met (licht gevorderde) dementie verbeteren en meer laten aansluitend bij de behoefte. In het project willen we naast het betrekken van mensen met dementie, mantelzorgers en andere betrokkenen bij mensen met dementie ook nadrukkelijk gebruik maken van de ervaringen en mogelijkheden van de bestaande sterke sociale netwerken in de dorpskernen. Daarnaast is betaalbaarheid ook een belangrijk onderdeel van dit project om de toekomstige activiteiten zo laagdrempeligheid mogelijk in te zetten in onze kernen.

Verslagen


Samenvatting van de aanvraag

Als plattelandsgemeente en bovendien samengesteld uit 16 verschillende kleine dorpskernen en een bovengemiddeld aandeel ouderen en aandeel mensen met dementie staat Leudal voor – ook – een bovengemiddelde grote opgave in de ouderenzorg en dementie in het bijzonder. Door de verspreide ligging van de dorpskernen en de individuele woningen in het buitengebied is de toegankelijkheid van voorzieningen moeilijk en kostbaar. Met het project willen we de toegankelijkheid en laagdrempeligheid van dagactiviteiten- voor met name mensen met (licht gevorderde) dementie verbeteren en meer laten aansluitend bij de behoefte. In het project willen we naast het betrekken van mensen met dementie, mantelzorgers en andere betrokkenen bij mensen met dementie ook nadrukkelijk gebruik maken van de ervaringen en mogelijkheden van de bestaande sterke sociale netwerken in de dorpskernen. Daarnaast is betaalbaarheid ook een belangrijk onderdeel van dit project om de toekomstige activiteiten zo laagdrempeligheid mogelijk in te zetten in onze kernen.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
10640012110007
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2022
2023
Projectleider en penvoerder:
L. Linden
Verantwoordelijke organisatie:
Gemeente Leudal