Mobiele menu

5 polymere films laten geen afname zien van verklevingen in de buik na een operatie in een ratmodel.

2017 Ronde Kennisinfrastructuur (publiceren van negatieve of neutrale dierexperimentele data): In een ratmodel zijn 5 verschillende polymere films onderzocht als barrière tegen verklevingen in de buik. Van de 5 polymere barrières lieten 4 geen significante afname zien van verklevingen in de buik. Een liet wel een significante afname zien, maar veroorzaakte daarnaast ernstige complicaties waardoor deze niet geschikt is voor gebruik tijdens operaties in de buik. Verspreiding van deze resultaten voorkomt dat eenzelfde barrière opnieuw wordt onderzocht. Dit voorkomt leed van dieren en onnodig verbruik van middelen. Daarnaast wordt dit model niet vaak gebruikt in onderzoek naar verklevingen, maar is het zeker van waarde voor de wetenschappelijke gemeenschap. Deze data kan gebruikt worden voor meta-analyses en kan de doeltreffendheid van onze diermodellen verhogen. Met deze subsidie komt er ruimte vrij voor een onderzoeker om zich te wijden aan de totstandkoming van de wetenschappelijke publicatie. Gezien recente wisseling van onderzoeker en veel parallel lopende projecten is die ruimte er nu niet.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
114024053
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2018
2020
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Prof. dr. N.D. Bouvy MD PhD
Verantwoordelijke organisatie:
Maastricht University Medical Centre+