Mobiele menu

65-plus sport Groenlo

Projectomschrijving

In Groenlo wonen veel 65-plussers en dat aantal zal toenemen. De sportdeelname in Groenlo is lager dan in de andere kernen in de gemeente Oost Gelre. De sportdeelname onder 65-plussers ligt onder het gemiddelde, vooral mannelijke 65-plussers laten het naar verhouding afweten. Groenlo is een regionale koploper als het gaat om overgewicht, beweegnorm, één of meer chronische aandoeningen en eenzaamheid. De gemeente onderkent de problematiek bij ouderen, maar verbindingen met de sportverenigingen zijn nog niet permanent gelegd. De clubs in Groenlo zien in de groeiende groep ouderen een kans om een nieuw aanbod te organiseren, sterkere onderlinge verbindingen te leggen en meer te betekenen voor de gemeenschap. SV Grol en de andere clubs willen een 'home' zijn voor die ouderen met laagdrempelige activiteiten, sporten met gelijkgestemden, onder deskundige begeleiding, met steun van zorgprofessionals, combinatiefunctionarissen en seniorenorganisaties.

Verslagen


Eindverslag

Het stimuleren van sporten bij de groep 65 plussers. De beweegmomenten en fitheid nemen af bij het ouder worden. Wanneer men regelmatig beweegt, neemt de gezondheid toe. Tevens zal overgewicht afnemen. Er kunnen nieuwe sociale contacten worden gelegd. Door middel van een multisportaanbod geven wij hier invulling aan: laagdrempelige activiteiten, sporten met gelijkgestemden, onder deskundige begeleiding, met steun van zorgprofessionals en seniorenorganisaties.
Het is een zeer goed lopend project, waarbij we helaas veel hinder ondervinden van de coronacrisis. Zoals zovelen helaas. Met deze vorm van sport voor 65 plussers voorzien we zeker in een behoefte. Mensen vinden het leuk, gezellig en zien effect.

Het stimuleren van sporten bij de groep 65 plussers. De beweegmomenten en fitheid nemen af bij het ouder worden. Wanneer men regelmatig beweegt, neemt de gezondheid toe. Tevens zal overgewicht afnemen. Er kunnen nieuwe sociale contacten worden gelegd. Door middel van een multisportaanbod geven wij hier invulling aan: laagdrempelige activiteiten, sporten met gelijkgestemden, onder deskundige begeleiding, met steun van zorgprofessionals en seniorenorganisaties.

Samenvatting van de aanvraag

In Groenlo wonen veel 65-plussers (ca. 1.800) en dat aantal zal de komende jaren toenemen. Uit KISS-cijfers blijkt dat: - in de kern Groenlo de georganiseerde sportdeelname onder het landelijk gemiddelde ligt. De sportdeelname is er lager dan in de andere kernen. - de georganiseerde sportdeelname onder 65-plussers onder het gemeentelijk gemiddelde ligt, vooral mannelijke 65-plussers het naar verhouding laten afweten. - de georganiseerde sportdeelname bij 75 –plussers ook onder het landelijk gemiddeld ligt - de sportdeelname in de iets jongere groep 55-65 jaar de laatste jaren afneemt Uit de gezondheidsmonitor (GGD NOG, 2016) blijkt dat de Achterhoek iets ongezonder is dan de rest van Nederland. Groenlo is een regionale koploper als het gaat om ervaren gezondheid, overgewicht, beperkingen in bewegen, de beweegnorm, één of meer chronische aandoeningen en eenzaamheid. Van de 65-plussers heeft 63% overgewicht, een derde ervaart 1 of meer lichamelijke beperkingen en maar liefst 84% geeft aan last te hebben van een chronische aandoening, vooral reumatische/gewrichtsaandoeningen). Vooral de laatste 10 jaar is het overgewicht sterk toegenomen. Daar komt bij dat ruim 1/3 van de 65-plussers in Groenlo zich eenzaam voelt. De gemeente onderkent de problematiek bij ouderen, maar speelt hier vooral met culturele en recreatieve activiteiten op in. Verbindingen met de sportverenigingen zijn nog niet permanent gelegd. De clubs in Groenlo zien in de groeiende groep ouderen een kans om een toekomstbestendig aanbod te organiseren, sterkere onderlinge verbindingen te leggen en meer te betekenen voor de gemeenschap, met name voor de groep kwetsbare ouderen. Om meer inzicht te krijgen in de vraag van de ouderen is een behoeftescan uitgevoerd onder ouderen in Groenlo. Van de 76 ondervraagden beweegt het merendeel gelukkig wekelijks. Meestal is dat wandelen of fietsen, gevolgd door tennis. Weinigen hebben zich aangesloten bij een vereniging. De meeste niet-sporters weten niet welke sport voor hen geschikt is of sport niet omdat het simpelweg geen gewoonte is. Van alle respondenten, zeker de niet-sporters, wil meer dan de helft (meer) gaan sporten als er een op hen gericht aanbod is. Ook bij het opstellen van de gemeentelijke sportnota (2015-2025) is al eens een enquête uitgevoerd. Daarin kwam naar voren dat ouderen pleiten voor een ‘eigen home’ met daarin sportfaciliteiten gericht op de ouderen. SV Grol wil die functie gaan vervullen. Met een multisportaanbod geven de sportverenigingen in Groenlo hier invulling aan: laagdrempelige activiteiten, sporten met gelijkgestemden, onder deskundige begeleiding, met steun van zorgprofessionals, combinatiefunctionarissen en seniorenorganisaties.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
524007027
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2018
2020
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
J. Scheinck
Verantwoordelijke organisatie:
SV Grol