Mobiele menu

84% Maatwerk. Een zoektocht naar minder meningen over mensen met meerdere problemen.

Projectomschrijving

Vijf gemeenten gaan maatwerk maken voor elk 20 multiprobleemgezinnen die vastlopen. De gezinnen stellen zelf met hun hulpverleners vast welke doorbraak er in hun leven nodig is. Op basis van die doorbraak maken hulpverleners een maatwerkplan. Maar wat gebeurt er dan met zo'n plan? Het zijn integrale plannen waar veel collega professionals van andere diensten, organisaties en afdelingen wat van moeten vinden. Omdat ze bijvoorbeeld over de toegang gaan, of omdat ze inhoudelijk hun oordeel moeten geven.

In dit onderzoek wilden we weten wat voor argumenten er zijn om maatwerkplannen goed te keuren, en af te wijzen. Hoe reist een maatwerkplan door de organisatie? Die vraag stond centraal in dit onderzoek.

Dit hebben we onderzocht door 25 professionals op te leiden tot actieonderzoekers. Met deze professionals hebben we 100 planreizen in beeld gebracht en geanalyseerd. Wat bleek? Gemiddeld duurt het nog 6 maanden voordat plannen uiteindelijk worden goedgekeurd. Dat is veel te lang voor gezinnen die al meer problemen hebben dan ze zelf kunnen oplossen. Want die problemen worden over het algemeen niet minder in die zes maanden.

Daarom zijn we samen ook op zoek gegaan naar de versnellings- en vertragingsfactoren in dit proces. De tien belangrijkste hebben we uitgewerkt om van te leren. Daarnaast hebben we een handboek gemaakt op basis van ervaringen van professionals om, om te gaan met zogenaamde defensieve routines. Dit is het dominante gedrag achter veel vertragingsfactoren.

Tot slot hebben we met het CBS onderzocht welke lokale oplossingen mogelijk relevant zijn op regionaal of rijksniveau en een eerst aanzet ontwikkelt om multiprobleemgezinnen meerjarig te  kunnen monitoren.

Verslagen


Eindverslag

Vijf gemeenten gaan maatwerk maken voor elk 20 multiprobleemgezinnen die vastlopen. De gezinnen stellen zelf met hun hulpverleners vast welke doorbraak er in hun leven nodig is. Op basis van die doorbraak maken hulpverleners een maatwerkplan. Maar wat gebeurt er dan met plan? Het zijn integrale plannen waar veel collega professionals van andere diensten, organisaties en afdelingen wat van moeten vinden. Omdat ze bijvoorbeeld over de toegang gaan, of omdat ze inhoudelijk hun oordeel moeten geven. In dit onderzoek wilden we weten wat voor argumenten er zijn om maatwerkplannen goed te keuren, en af te wijzen. Hoe reist een maatwerkplan door de organisatie? Die vraag stond centraal in dit onderzoek. Dit hebben we onderzocht door 25 professionals op te leiden tot actieonderzoekers. Met deze professionals hebben we 100 planreizen in beeld gebracht en geanalyseerd. Wat bleek? Gemiddeld duurt het nog 6 maanden voordat plannen uiteindelijk worden goedgekeurd. Dat is veel te lang voor gezinnen die al meer problemen hebben dan ze zelf kunnen oplossen. Want die problemen worden over het algemeen niet minder in die zes maanden.

Daarom zijn we samen ook op zoek gegaan naar de versnellings- en vertragingsfactoren in dit proces. De tien belangrijkste hebben we uitgewerkt om van te leren. Daarnaast hebben we een op basis van ervaringen van professionals handboek gemaakt om, om te gaan met zogenaamde defensieve routines. Dit is het dominante gedrag achter veel vertragingsfactoren.

Tot slot hebben we met CBS onderzocht welke lokale oplossingen mogelijk relevant zijn op regionaal of rijksniveau en een eerst aanzet ontwikkelt om multiprobleemgezinnen meerjarig te kunnen monitoren.

Samenvatting van de aanvraag

Het instituut voor publieke waarden doet al jaren actieonderzoek naar probleemgezinnen. Dit doen we omdat we tegen dingen aan blijven lopen die we logisch niet kunnen verklaren. Toen we zelf gezinnen gingen helpen zagen we veel meer oplossingen en spanningen dan dat we als onderzoeker van professionals konden leren. Toen we zelf gingen ondernemen leerden we belangconflicten kennen die zonder onze onderneming nooit het licht hadden gezien. Hier hebben we nieuwe financieringsmodellen voor ontwikkeld. En nu we zelf professionals opleiden om maatwerk te maken leren we dat de theorie rond maatwerk voor mensen met meerdere problemen de praktijk moeilijk bereikt. Dit willen we in dit onderzoek graag herstellen. We willen met gemeenten die al ver zijn in hun maatwerkaanpak de laatste stap zetten. De stap die het mogelijk maakt om echt vrij van alle procedures, protocollen, taken, meningen en financieringsstromen dat maatwerk te maken waar gezinnen mee geholpen zijn. De lessen die we leren willen we vervolgens vertalen naar andere gemeenten. Dat klinkt eenvoudig, maar is rond multi-problematiek niet eenvoudig. Mensen met meerdere problemen zijn statistich moeilijk te pakken. Zeker omdat we binnen de wat lompe categorie multiproblematiek op zoek gaan naar subpopulaties. Welke gezinnen met welke specifieke eigenschappen zijn met welke uitzonderlijke interventie geholpen? Die vraag staat centraal in dit deelonderzoek. Samen met het Centraal Bureau voor de Statistiek verkennen wat we kunnen weten en wat niet. En we kijken hoe gemeenten eenvoudig de grootte van voor hun relevante doelgroepen kunnen achterhalen.

Kenmerken

Projectnummer:
729440001
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2019
2021
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
H. Kruiter
Verantwoordelijke organisatie:
Instituut Publieke Waarden