Mobiele menu

Aan de slag met preventie in de Drentse gemeenten

In Drenthe kampen inwoners, meer dan gemiddeld in Nederland, met gezondheidsrisico’s en –problemen. Drenten roken meer, drinken vaker alcohol en hebben meer last van overgewicht. Bovendien zijn er grote gezondheidsverschillen en is er sprake van vergrijzing.

Doel

De Drentse gemeenten zetten daarom stevig in op een integrale aanpak van preventie gericht op de gezondheid van hun inwoners.

Aanpak en resultaten

In de eerste fase van het project werd de lokale gezondheidssituatie en huidige preventieaanpak samen met inwoners en andere stakeholders in kaart gebracht via gezondheidsprofielen. Op basis van de resultaten werd per gemeente een plan van aanpak opgesteld. Deze aanpak werd in de tweede fase van het project uitgevoerd. Binnen het project is sterk ingezet op het uitwisselen van kennis en ervaringen en samen leren.

Samenwerkingspartners

Hierbij werkten Drentse gemeenten samen met GGD Drenthe, SportDrenthe, CMO STAMM, de Werkplaats Sociaal Domein Noord en de Academische Werkplaats Publieke Gezondheid Noord-Nederland.

Afbeelding
Drentse methodiek

Drentse werkmethodiek

Bekijk de Drentse werkmethodiek om in uw gemeente samen aan de slag te gaan met preventie.
Afbeelding
Aan de slag met leren

Aan de slag met samen leren

Bekijk de analyse die dit 4-jarige project maakte over leren en kennisdelen.

Verslagen


Eindverslag

Afgelopen 4 jaar hebben we veel geleerd in het project Aan de slag met preventie in de Drentse gemeenten. We hebben een werkwijze ontwikkeld waarbij integraal wordt gewerkt aan de gezondheidsopgave samen met eindgebruikers. Deze werkwijze is als volgt: keuzes maken op basis van kwantitatieve en kwalitatieve gegevens en de dialoog met en het betrekken van inwoners, professionals en andere stakeholders. Vanuit deze aanpak bouwen we aan de mix van interventies, waar we steeds weer met elkaar leren.

In het eindproduct zijn de stappen uit de werkwijze beschreven met voorbeelden en tips. Er is een artikel geschreven over de inrichting van leeromgevingen en er zijn 2x wijkgezondheidsprofielen opgeleverd. Alle 12 gemeenten hebben hun eigen resultaten geboekt. Dit zijn verschillende resultaten, afhankelijk van het gebied en de gekozen interventiemix. De werkwijze en leeromgevingen zijn geïmplementeerd bij gemeenten en de nieuwe samenwerkingsstructuur in Drenthe.

Kenmerken

Projectnummer:
531006103
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2018
2023
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
D. van de Kant MSc
Verantwoordelijke organisatie:
GGD Drenthe
Afbeelding
Kennisbundel gezonde wijk

In de kennisbundel Gezond leven in gemeente en regio vindt u een selectie van de meest bruikbare kennis uit onderzoek naar gezondheidsaanpakken in de wijk voor gemeenten en GGD’en. In ruim 4 jaar is de kennis opgedaan in 35 projecten, met subsidie uit ons Preventieprogramma.