Mobiele menu

Aan de slag met signaleren in de palliatieve fase bij mensen met een verstandelijke beperking

Projectomschrijving

´s Heeren Loo is een organisatie die ondersteuning biedt aan mensen met een verstandelijke beperking. Locatie Apeldoorn heeft een actief palliatief team dat kwaliteit in de laatste levensfase wil verankeren in het persoonlijke zorgplan. Op deze locatie zijn 404 ouderen die gezien de leeftijd en de onderliggende beperking in de komende jaren zullen sterven.

Het netwerk om de client met een verstandelijke beperking heen leert beter te signaleren in de palliatieve fase door het gebruik van de signaleringsbox. De laatste levensfase is verankerd in het zorgplan.

De signaleringsbox biedt hulp in de afstemming van de zorg op datgene wat de zorgvrager aangeeft. Ondersteunt de verzorgende in het proces van signaleren en draagt bij aan kennis van symptomen in de palliatieve fase.

Verzorging op maat in de laatste levensfase, waarbij de regie, zover mogelijk, behouden kan worden. Het persoonlijke palliatief beleid is deel van het individuele zorgplan.

 

Verslagen


Eindverslag

‘s Heeren Loo zorggroep, locatie Apeldoorn biedt ondersteuning aan mensen met een verstandelijke beperking.
Door het implementeren van de signaleringsbox heeft de begeleiding inzicht gekregen in het eerder herkennen van een palliatieve zorgbehoefte. Met daarbij praktische handvatten om de laatste levensfase zo prettig mogelijk te laten verlopen.
De signaleringsbox is ook geschikt als aanvullende informatiebron tijdens het jaarlijks medisch patiëntenonderzoek, daardoor blijft palliatieve zorg een actief gespreksonderwerp.
Verwanten hebben aangegeven dat zij zich nog meer gehoord en gesteund hebben gevoeld. Zij vinden het mooi om te zien dat een cliënt met een verstandelijke beperking waar dat mogelijk is ook de regie houdt en persoonlijke wensen gerespecteerd worden.
Het palliatief team Apeldoorn maakt deel uit van het Netwerk Palzo waar kennis wordt gedeeld met ketenpartners en binnen ‘s Heeren Loo worden ervaringen landelijk uitgewisseld.
Wil je informatie over palliatieve zorg aan mensen met een verstandelijke beperking of iets met ons delen, neem dan contact op met het palliatief team Apeldoorn,
mail: palliatief.team-apeldoorn [at] sheerenloo.nl

Samenvatting van de aanvraag

's Heeren Loo is een landelijke organisatie die ondersteuning biedt aan mensen met een verstandelijke beperking.Locatie Apeldoorn heeft een actief palliatief team, dat kwaliteit in de laatste levensfase wil verankeren in het persoonlijke zorgplan.Het betreft 404 ouderen die gezien de leeftijd en de onderliggende beperking logischer wijs in de komende jaren zullen sterven.Er is behoefte aan betere ondersteuning van het begeleidende team rondom de client in de laatste levensfase. Het streven is dat het netwerk om de client met een verstandelijke beperking heen beter leert signaleren in de palliatieve fase d.m.v. het gebruik van de signaleringsbox.De kennis en communicatie die multidisciplinair wordt aangepakt doordat arts, verpleegkundige, gedragswetenschapper en geestelijke verzorger deel uit maken van de palliatieve begeleiding zullen verbeteren, verbinden en gedeeld worden. De borging wordt o.a. gewaarborgd door het inzetten van een kwalteitsmedewerker die dmv toetsing en protocolering het gebruik van de signaleringsbox vastlegt binnen de organisatie. Het palliatief team zal samen met de projectleider vanuit het IKNL inzetten op scholing en implementeren. De uitkomsten die dmv van een nulmeting en behaalde resultaten zichtbaar zijn, worden gedeeld met de palliatieve netwerken in de regio's en zullen een plek krijgen in de palliatieve visie van landelijk 's Heeren Loo. Het feit dat het management het belang in ziet van dit verbeterproject en zelf een aanzienlijk bedrag investeert geeft een positieve impuls aan de wens dat ieder mens in de laatste levensfase recht heeft op verzorging op maat,naar eigen specifieke wens, waarbij de regie zover mogelijk behouden kan worden.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
626003037
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2014
2016
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Dr. J. Jonker
Verantwoordelijke organisatie:
's Heeren Loo Zorggroep