Mobiele menu

Aan de slag. Verhogen van structurele sportdeelname via Tafeltennis

Projectomschrijving

In twee jaar tijd hebben we tijdens en na schooltijd meer dan duizend kinderen uit aandachtswijken op enthousiaste wijze laten kennismaken met de minder bekende sport tafeltennis. Het plezier van de kinderen tijdens de uitdagende lessen droop er van af. De spellen hebben de kinderen de kans gegeven om de diverse facetten van de sport te ervaren. Een mooi resultaat om zo een grote groep actief en enthousiast bezig te zien zijn.

Verslagen


Eindverslag

Tafeltennisvereniging Never Despair is gelegen in de wijk Noord te ’s-Hertogenbosch (19.373 inwoners, 4.160 in de leeftijd 0-19). Eén op de drie inwoners van deze wijk woont in een Aandachtsgebied. Maar liefst 13% van de kinderen in de leeftijd van 4-11 jaar heeft ernstig overgewicht. Uit onderzoek van Sport&Bewegen blijkt dat een kwart van de doelgroep 4-11 jaar geen financiele middelen heeft om lid te worden van een (sport)vereniging. De wijk kent een zogenaamd lage SES(sociaal-economische status). Het doel van ons project is om juist deze doelgroep met nieuwe activiteiten wekelijks aan het sporten te krijgen, via tafeltennis.

In samenwerking met de Combinatiefunctionaris van de basisscholen in de wijk, willen we een uitdagend programma
aanbieden via de interventie Table Stars. We steken vooral in op de jongste doelgroep, om zo vroeg mogelijk met bewegen te beginnen. Welzijnsonderneming Divers is
betrokken als belangrijke toeleider naar onze activiteiten. Via kinder- en jongerenwerkers proberen we moeilijk bereikbare kinderen toe te leiden naar de activiteiten. De activiteiten worden voor het grootste deel uitgevoerd door vrijwilligers van Never Despair. Wij willen Table Stars uiteindelijk gedeeltelijk koppelen aan zogenaamde 'Klup Up' activiteiten van Brede Bossche Scholen Hambaken en Haren/Donk en Reit. Klup Up zijn recreatieve- en educatieve naschoolse activiteiten voor kinderen van 4-12 jaar
in aandachtsgebieden. Wij willen Table Stars binnen dit aanbod onderbrengen, als nieuwe activiteit.

Gedurende het eerste jaar hebben we reeds meer dan 1000 kinderen laten kennismaken met Table Stars / tafeltennis / sporten. Dit was een van onze doelstellingen, dus deze is reeds behaald.
Aangezien wij focussen op een jonge doelgroep zijn met name social media, flyers en websites onze belangrijkste middelen. Daarnaast gebruiken wij de inzet van combinatiefunctionarissen en leraren die dicht op de gezinnen en kinderen staan. Op deze wijze proberen nauw in contact te blijven met de doelgroep zodat het succes van het project meer zekerheid heeft.
De stap van school naar de sportvereniging blijkt voor onze doelgroep groter dan gedacht. Hier zal in jaar 2 meer aandacht aan besteed worden om deze drempel te verlagen. Daarnaast bleek een partij in de samenwerking minder enthousiast te zijn dan op voorhand leek. Meevallers zijn dat we op bepaalde vlakken minder kosten maken dan begroot zijn en dat scholen en leraren nog enthousiaster en bereidwilliger zijn dan we op voorhand verwacht hadden.

Samenvatting van de aanvraag

Tafeltennisvereniging Never Despair is gelegen in de wijk Noord te ’s-Hertogenbosch (19.373 inwoners, 4.160 in de leeftijd 0-19). Eén op de drie inwoners van deze wijk woont in een Aandachtsgebied. Maar liefst 13% van de kinderen in de leeftijd van 4-11 jaar heeft ernstig overgewicht. Uit onderzoek van Sport&Bewegen blijkt dat een kwart van de doelgroep 4-11 jaar geen financiele middelen heeft om lid te worden van een (sport)vereniging. De wijk kent een zogenaamd lage SES(sociaal-economische status). Het doel van ons project is om juist deze doelgroep met nieuwe activiteiten wekelijks aan het sporten te krijgen, via tafeltennis. In samenwerking met de Combinatiefunctionaris van de basisscholen in de wijk, willen we een uitdagend programma aanbieden via de interventie Table Stars. We steken vooral in op de jongste doelgroep, om zo vroeg mogelijk met bewegen te beginnen. Welzijnsonderneming Divers is betrokken als belangrijke toeleider naar onze activiteiten. Via kinder- en jongerenwerkers proberen we moeilijk bereikbare kinderen toe te leiden naar de activiteiten. De activiteiten worden voor het grootste deel uitgevoerd door vrijwilligers van Never Despair. Wij willen Table Stars uiteindelijk gedeeltelijk koppelen aan zogenaamde 'Klup Up' activiteiten van Brede Bossche Scholen Hambaken en Haren/Donk en Reit. Klup Up zijn recreatieve- en educatieve naschoolse activiteiten voor kinderen van 4-12 jaar in aandachtsgebieden. Wij willen Table Stars binnen dit aanbod onderbrengen, als nieuwe activiteit.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
524003308
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2014
2016
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Drs. W. Smits
Verantwoordelijke organisatie:
TTV Never Despair