Mobiele menu

Aanbod zoekt vraag: de klantreis van naasten in de GGZ in kaart gebracht

Juist de groep mantelzorgers die het zwaarst is belast, is bij gemeenten het minst in beeld: de naasten van mensen met psychische problemen (kortweg: mantelzorgers ggz). Het aanbod om hen te informeren, te steunen en daarmee te empoweren is er echter allang ontwikkeld. Waarom lukt het dan niet goed om dat aan te bieden op de plek en het moment dat het ’t hardst nodig is? Dat gaan we in dit project uitzoeken via de methodiek van de klantreizen.

De bevindingen worden meteen als verbetersuggestie opgenomen in al lopende trajecten om de Wmo beter aan te laten sluiten bij de vragers. We verwerken de geleerde lessen bovendien in een animatie voor de mantelzorgers ggz.

Want vroeg begonnen is een toekomst gewonnen en naasten hebben een sleutelpositie waar het gaat om sociale inclusie en gelijkwaardigheid. Weet de omgeving goed te handelen, dan vergroot dat ook het perspectief van de cliënt. En je voorkomt zo ook dat naasten zélf onderuitgaan.

Kenmerken

Projectnummer:
07420112110009
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2022
2023
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
B.J.P. Stavenuiter
Verantwoordelijke organisatie:
MIND Ypsilon