Mobiele menu

Aandacht voor Werk als Waarde in de zorg: doorontwikkeling en implementatie van de Werk als Waarde gespreksmethodiek voor zorgteams om gezond en bevlogen te (blijven) werken

Film

Bekijk de korte film op YouTube over de gespreksmethodiek Werk als Waarde:

Afbeelding
Schermprint film gespreksmethodiek Werk als Waarde

Projectomschrijving

Doel

Hoewel psychische problemen, verzuim en verloop van werknemers in de zorg problematisch is, wordt er in de praktijk weinig aandacht besteed aan welzijn en de waarde van werk van zorgverleners. In voorgaand tevens door ZonMw gefinancierd project getiteld Development of an assessment tool for Sustainable Employability is een instrument ontwikkeld om duurzame inzetbaarheid te meten. In dit implementatieproject wordt de Werk als Waarde gespreksmethodiek doorontwikkeld waarin zorgteams versterkt worden in het bespreken van voor hen belangrijke werkwaarden én ze in staat worden gesteld om concrete acties in te zetten voor het realiseren van belangrijke werkwaarden.

Aanpak/werkwijze

De methodiek wordt binnen 6 afdelingen van 2 ziekenhuizen geïmplementeerd waarbij teamleiders worden getraind om de methodiek toe te passen binnen het zorgteam. In co-creatie tussen wetenschap en praktijk wordt samengewerkt rondom de ontwikkeling, implementatie en borging van de methodiek.

(Verwachte) resultaten

We verwachten dat dit project toepassingen en kennis zal opleveren die helpt waarde realisatie te bevorderen om zo (psychische) gezondheidsproblemen, uitval en verloop te voorkomen en duurzame inzetbaarheid van zorgmedewerkers te bevorderen.

Producten van ZonMw

Lees meer over dit project in het artikel Gezond en bevlogen (blijven) werken in het ziekenhuis: gespreksmethodiek biedt uitkomst, in onze artikelenreeks Zo benutten we resultaten en opbrengsten beter in de praktijk.

Interview

Lees meer over dit project in het interview 'Gezond en bevlogen (blijven) werken in het ziekenhuis: gespreksmethodiek biedt uitkomst'.

> Lees het interview

Producten

Titel: Werkboek Werk als Waarde gespreksmethodiek - Werkboek voor HR-managers en leidinggevenden in zorg en welzijn
Link: https://www.transvorm.org/behouden/behouden-informatie-tools/werk-als-waarde-gespreksmethode
Titel: Werkboek Werk als Waarde gespreksmethodiek - Werkboek voor HR-managers en leidinggevenden in zorg en welzijn
Link: https://www.transvorm.org/samenwerken/regio-midden/werk-als-waarde-methodiek#:~:text=Het%20%27werk%20als%20waarde%27%2D,de%20voor%20hen%20belangrijke%20werkwaarden.
Titel: Stappenplan voor leidinggevenden - Werk als Waarde gespreksmethodiek
Link: https://www.tilburguniversity.edu/sites/default/files/download/Werk%20als%20Waarde%20-%20Stappenplan.pdf
Titel: Interviews met diverse media over het project en de Werk als Waarde gespreksmethodiek
Link: https://www.tilburguniversity.edu/sites/default/files/download/Duurzame%20inzetbaarheid%20met%20de%20Werk%20als%20Waardegespreksmethodiek.pdf
Titel: Kennisclip Margot Joosen, Sr. Onderzoeker | Werk als Waarde gespreksmethodiek
Auteur: Margot Joosen, Kim Janssens, Sanne van Santen, Patricia van Casteren. filmmaker: Thomas Bakker filmproducties
Link: https://www.youtube.com/watch?v=ftBSPg3HHfs
Titel: Kennisclip Sanne van Santen, verpleegkundige | Werk als Waarde gespreksmethodiek
Auteur: Margot Joosen, Kim Janssens, Sanne van Santen, Patricia van Casteren. filmmaker: Thomas Bakker filmproducties
Link: https://www.youtube.com/watch?v=AXmfGExlR-w
Titel: Kennisclips Werk als Waarde in de zorg; Aandacht voor mentaal welzijn en behoud van zorgprofessionals
Auteur: Margot Joosen, Kim Janssens, Sanne van Santen, Patricia van Casteren. filmmaker: Thomas Bakker filmproducties
Link: https://youtu.be/Fm1eaEpmHOo EN https://youtu.be/ftBSPg3HHfs EN https://youtu.be/tO8XegmcQhQ EN https://youtu.be/AXmfGExlR-w
Titel: Kennisclip Patricia van Casteren, Trainer | Werk als Waarde gespreksmethodiek
Auteur: Margot Joosen, Kim Janssens, Sanne van Santen, Patricia van Casteren. filmmaker: Thomas Bakker filmproducties
Link: https://www.youtube.com/watch?v=Fm1eaEpmHOo
Titel: Werk als Waarde in de zorg; Aandacht voor mentaal welzijn en behoud van zorgprofessionals
Auteur: Margot Joosen, Kim Janssens, Sanne van Santen, Patricia van Casteren. filmaker: Thomas Bakker filmproducties
Link: https://www.youtube.com/watch?v=IpJf2APMQpk
Titel: Kennisclip Yvette Tooten-Groenleer, Leidinggevende | Werk als Waarde gespreksmethodiek
Auteur: Margot Joosen, Kim Janssens, Sanne van Santen, Patricia van Casteren. filmmaker: Thomas Bakker filmproducties
Link: https://www.youtube.com/watch?v=tO8XegmcQhQ
Titel: De Waarde van werk en de rol van de leidinggevende
Auteur: Kim Janssens, Sanne van Santen, Patricia van Casteren, Merijn Westbroek, Sandra van Dorresteijn, Marianne Palmen, Monique Veld, Margot Joosen
Titel: Aandacht voor Werk als Waarde in de zorg. Actieprogramma behoud zorgprofessionals
Auteur: Joosen M.C.W. en Paul Bakker
Titel: When work aligns with values: an intervention study to strengthen the wellbeing, health, and employability of healthcare workers
Auteur: Margot Joosen, Kim Janssens, Patricia van Casteren, Sanne van Santen, Sandra van Dorresteijn, Merijn Westbroek, Evelien Brouwers
Link: https://eawop2023.org/static/sites/tcekd_eawop_2022/EAWOP2023-book-of-abstracts.pdf

Verslagen


Samenvatting van de aanvraag

Hoewel we weten dat psychische problemen, verzuim en verloop van medewerkers in de zorgsector problematische vormen aannemen wordt er in de praktijk weinig aandacht besteed aan het welzijn en het functioneren van zorgmedewerkers. Uit ZonMw gefinancierd onderzoek blijkt dat mensen die in hun werk kunnen realiseren wat echt belangrijk voor hen is, zich (mentaal) gezonder voelen, minder verzuimen en minder geneigd zijn ander werk te zoeken. Dit innovatieve onderzoek, getiteld ‘Development of an assessment tool for Sustainable Employability’ [projectnummer 208030012] toont aan hoe belangrijk het is voor mensen om werk te doen dat echt waardevol is voor hen. Daarnaast is in het project een vragenlijst ontwikkeld wat een valide instrument bleek voor duurzame inzetbaarheid. Deze ‘Werk als Waarde’ vragenlijst omvat 7 werkwaarden en evalueert in hoeverre deze werkwaarden belangrijk zijn voor het mensen en gerealiseerd (kunnen) worden in hun werk. De Werk als Waarde vragenlijst kan ook ingezet worden als gesprekstool in de begeleiding van (zieke) medewerkers door arbo-professionals en leidinggevenden. Hiermee is al ervaring opgedaan binnen de Academische Werkplaats Arbeid en Gezondheid (AWAG), waarin we structureel samenwerken met partners uit onderwijs, wetenschap, (arbo)zorgprofessionals en werkgevers. We weten echter nog onvoldoende wat er voor nodig is om het gesprek over werkwaarden goed voeren. Daarnaast missen er gespreksinterventies die ingezet kunnen worden in een team en gericht zijn op preventie van gezondheidsproblemen en uitval. Juist in de zorgsector is er gezien het dreigend tekort aan zorgprofessionals en hoge ervaren werkdruk momenteel grote vraag naar gesprekstools gericht op het team die inspelen op de urgente thema’s van gezond en bevlogen blijven werken in de zorg. In dit project wordt daarom de kennis uit het ZonMw project samen met de praktijkervaringen met de Werk als Waarde vragenlijst doorontwikkeld tot de Werk als Waarde gespreksmethodiek voor teams om belangrijke werkwaarden te bespreken en te realiseren. De methodiek wordt vervolgens geïmplementeerd en geëvalueerd in de zorgsector. De doelstellingen van dit 2-jarige project zijn: 1) doorontwikkeling van de Werk als Waarde vragenlijst tot een Werk als Waarde gespreksmethodiek voor teams, 2) implementeren van de methodiek in zes ziekenhuisafdelingen en in co-creatie een interactieve tool box ontwikkelen om de methodiek op maat in te kunnen zetten, 3) inzicht krijgen in welke omstandigheden van belang zijn voor een succesvolle implementatie van de methodiek, en 4) verdere borging van de methodiek bevorderen door oa de te ontwikkelen handleiding en interactieve toolbox beschikbaar te stellen voor zorgmedewerkers in het primaire proces, leidinggevenden, HR-adviseurs en – managers, zorgorganisaties, arbo-professionals en opleiders. Het project wordt uitgevoerd door een consortium van zorgmedewerkers, zorgorganisaties (teamleiders, managers, HR), werkgevers in de zorg, arbo-professionals, opleiders en wetenschappers. In alle fasen van het project worden deze stakeholders betrokken, zowel bij de opzet, uitvoering, evaluatie en borging. De Werk als Waarde methodiek wordt geïmplementeerd in twee ziekenhuizen. Beide ziekenhuizen hebben aangegeven grote noodzaak te hebben aan de methodiek en bekostigen zelf de training van de leidinggevenden die nodig is om de methodiek goed te begeleiden. Deze trainingen worden gegeven door coaches van psychologische dienstverlener en AWAG partner Ascender. Het project wordt geleid door praktijkpartner Transvorm, koepelorganisatie van zo’n 240 zorg- en welzijnsorganisaties. Tezamen met de AWAG van Tranzo, Tilburg University, trekken zij het project waarbij de expertise en wetenschappelijk kennis binnen Tranzo wordt gebruikt voor het ontwikkelen en implementeren van de methodiek en Transvorm praktijkkennis zal inbrengen en met haar brede netwerk een belangrijke bijdrage levert aan de borging en verspreiding van de methodiek onder zorgmedewerkers en zorginstellingen. Naast bovengenoemde partijen zijn opleider NSPOH en het People Management Center betrokken, zij willen de methodiek graag borgen in hun lopende curriculum voor bedrijfsartsen, praktijkondersteuners en voor HR-professionals in de zorg. Tevens is de doelgroep zelf, zorgmedewerkers, sterk vertegenwoordigd in het project. De verpleegkundige adviesraden van beide ziekenhuizen zijn formeel lid van de projectgroep en samen met andere vertegenwoordigers van de deelnemende verpleegafdelingen denken zij mee over de te ontwikkelen tools en beoordelen of deze aansluiten bij de behoefte van zorgmedewerkers en de praktische toepasbaarheid. Wij verwachten dat dit project essentiële toepassingen en kennis zal opleveren voor het oplossen van een urgent maatschappelijk probleem en helpt waarde realisatie voor zorgmedewerkers te bevorderen om zo (psychische) gezondheidsproblemen, uitval en verloop te voorkomen en duurzame inzetbaarheid van zorgmedewerkers te bevorderen.

Kenmerken

Projectnummer:
555001007
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2020
2023
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Joosen
Verantwoordelijke organisatie:
Tilburg University