Mobiele menu

Aanpak multistressgezinnen in Hollands Kroon

Projectomschrijving

Incluzio en De Opvoedpoli bieden in een specialistisch team samen zorg aan de gezinnen met de meest complexe problematiek in de gemeente Hollands Kroon. Met het onderzoek wilden de organisaties beter zicht krijgen op welke problematiek aanwezig is bij gezinnen in de gemeente en de gezinnen die zij nu ondersteunen. Het blijkt dat er in Hollands Kroon ten opzichte van Nederland relatief minder gezinnen zijn met een lagere sociaaleconomische status, minder huishoudens met een bijstandsuitkering en minder personen met angststoornissen/depressieve klachten. Bij de gezinnen die het team ondersteunt, ervaren ouders problemen met de opvoeding, bij vrijwel alle gezinnen speelt er bij ouders (een vermoeden van) GGZ-problematiek. Daarnaast is bij een groot aantal van de geanalyseerde dossiers sprake van drugs- en/of alcoholgebruik. Bij de meerderheid van de gezinnen gaat het over oudere kinderen (ouder dan 13 jaar). Veel van deze jongeren volgen speciaal onderwijs of zijn laag opgeleid.

Verslagen


Samenvatting van de aanvraag

Incluzio en De Opvoedpoli bieden samen zorg aan de gezinnen met de meest complexe problematiek uit de gemeente Hollands Kroon, vanuit een specialistisch team. Het team werd de afgelopen maanden ‘verrast’ door de problematiek van de aangemelde gezinnen. Om hier in de toekomst beter op te kunnen acteren, wil het samenwerkingsverband een regiobeeld laten uitvoeren. De vraag voor het regiobeeld is tweeledig: 1) inzicht in hoe groot de doelgroep ‘multistressgezinnen’ in Hollands Kroon op dit moment en in de nabije toekomst is en 2) inzicht in op welke leefgebieden deze gezinnen problemen en een ondersteuningsvraag hebben. Door het regiobeeld kan het specialistische team zich beter voorbereiden op de omvang en complexiteit van de gezinnen, bijvoorbeeld door nieuwe expertise te laten aansluiten in het specialistisch team of medewerkers te scholen.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
10100441910087
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2019
2021
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Dr. E. Moller
Verantwoordelijke organisatie:
De Opvoedpoli