Mobiele menu

Aansluiting bij bewoners met dementie met zorgmijdend gedrag en een niet westerse achtergrond in hun context

Deelproject 1 betreft onderzoek naar ondersteuning op maat aan bewoners met geheugenklachten met een niet-westerse achtergrond, en hun mantelzorgers. Weten zij de weg naar professionele hulp? Willen en kunnen ze duidelijkheid krijgen over wat er aan de hand is en of ze hulp kunnen krijgen? We betrekken sleutelfiguren vanaf de start. Deze sleutelfiguren brengen ons in contact met de doelgroep en geven inzicht over ervaringen, perspectieven en behoeften. Zo komen we tot betere toegang tot zorg en zorg op maat.

Deelproject 2 betreft onderzoek naar actief signaleren en aansluiten bij wensen en doelen van ouderen met cognitieve problemen en zorgmijdend gedrag. Wat zijn de behoeftes? Hoe ga je om met signalen? Wie bepaalt of er hulp nodig is? Waar ligt de grens wanneer er ingegrepen moet worden? En wiens probleem is het? De samenwerking tussen verschillende hulpverleners en vrijwilligers in het stadsdeel kan beter. We maken werkafspraken over een gezamenlijke interdisciplinaire aanpak.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
06390052110001
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2022
2023
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
drs. T.H. Bluemer
Verantwoordelijke organisatie:
Huisartsenpraktijk Het Meijhuis