Mobiele menu

Aanvraag implementatie- en opschalingscoaching ambulante zorg Trajectum

Projectomschrijving

Trajectum is vorig jaar versneld gestart met beeldzorg. Om dit regulier onderdeel van behandeling te laten worden ondersteunt een implementatiecoach een team van de ambulante zorg. We onderzoeken wat voor de zorgprofessionals en cliënten goede beeldzorg is, hoe we dit kunnen vormgeven en hoe het team vertrouwen kan krijgen in behandeling met beeldzorg.

De implementatie wordt bij één team uit de ambulante zorg volledig uitgewerkt. Dit team kan vervolgens als ambassadeur voor andere teams optreden om de inbedding van beeldzorg in reguliere behandeling binnen alle teams van ambulante zorg te optimaliseren.

Het project loopt van februari tot juni 2021. In deze periode wordt aan de volgende doelen gewerkt:

  • Bespreken van het belang van beeldzorg
  • Achterhalen op welke momenten in het behandeltraject beeldzorg het meest tot zijn recht komt
  • Een beeld/ visie vormen op kwalitatieve beeldzorg
  • Werkprocessen ontwikkelen, toepassen en evalueren aan de hand waarvan beeldzorg ingezet gaat worden

Verslagen


Eindverslag

Trajectum is in 2020 versneld gestart met beeldzorg. Nu we een jaar verder zijn en de coronamaatregelen zijn versoepeld hebben we onderzocht of beeldzorg een regulier onderdeel van behandeling kan worden binnen de ambulante zorg. We hebben dit gedaan aan de hand van (online) overleggen en individuele gesprekken met medewerkers uit een politeam. We hebben de ervaringen met beeldzorg uit het afgelopen jaar geïnventariseerd, hebben een klantreis doorlopen en hebben voor enkele veelgebruikte behandelmethodes de inzet van beeldzorg uitgewerkt.

De belangrijkste resultaten die we hebben behaald zijn de volgende:
1) Inzicht in de visie op beeldzorg vanuit dit team
Hierbij hebben we op de volgende punten input hebben verkregen:
• Het belang van beeldzorg,
• Momenten waarop beeldzorg ingezet kan worden,
• Hoe kan beeldzorg worden ingebed in de organisatie
• Wat is daarbij de rol van bijvoorbeeld het management.
• In hoeverre de medewerkers verwachten beeldzorg te blijven gebruiken op het moment dat er geen coronamaatregels meer gelden.

2) Leidraden van veelgebruikte behandelmethodes
• Op welke momenten kan beeldzorg worden ingezet
• Tips en trucs zijn om beeldzorg optimaal in te zetten
• Welke vaardigheidstrainingen zijn eventueel nodig om beeldzorg goed te kunnen gebruiken in de behandelmethode.

Vervolg
Hoewel het duidelijk is voor dit team hoe zij denken over beeldzorg en wanneer ze dit kunnen inzetten, willen we nog meer aandacht besteden aan het ontwikkelen van een organisatie brede visie en willen we de leidraden verder uitwerken zodat ze ook toepasbaar zijn voor andere teams.

Samenvatting van de aanvraag

Een probleem dat speelt in de zorg en ook bij Trajectum is dat er een tekort is aan voldoende gekwalificeerd personeel. Vanwege verloop en het moeilijk invullen van vacatures is het des te belangrijker om de in dienst zijnde medewerkers zo efficiënt mogelijk in te zetten. Ook is het in het kader van de arbeidsmarktproblematiek belangrijk een aantrekkelijke werkgever te zijn. Een ander probleem is dat het streven om de zorguitgaven in Nederland te beperken er onder andere toe leidt dat de tarieven onder druk staan. Om kwalitatief goede zorg te kunnen verlenen tegen de huidige tarieven is het belangrijk om kostenefficiënt te werken. Blended behandelen, waarbij digitaal contact via beeldzorg wordt gecombineerd met persoonlijk contact (face-to-face), draagt bij aan het oplossen van de genoemde problemen en kan tegelijk een bijdrage leveren aan de kwaliteit van de zorg. Om bovenstaande te bewerkstelligen willen we graag gecoacht worden in het proces om ervoor te zorgen dat beeldzorg regulier onderdeel wordt van de behandeling. Samen met een ambulant team willen we duidelijk krijgen wat voor de zorgprofessionals en cliënten goede beeldzorg is en hoe we dit samen kunnen vormgeven. Het team moet vertrouwen krijgen in een vorm van behandeling waarin beeldzorg is opgenomen

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
838002668
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2021
2021
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
M.Sc. K. Wolthuis
Verantwoordelijke organisatie:
Trajectum