Mobiele menu

Aanvraag NHG thuisarts

Projectomschrijving

Het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) gebruikt de Kwaliteitsgelden als een belangrijke bijdrage voor het up-to-date houden van haar richtlijnenprogramma. Lees hoe ze dit aanpakken op onze pagina Kwaliteitsgelden Huisartsenzorg.

Verslagen


Samenvatting van de aanvraag

Thuisarts.nl willen we graag gebruiken als tool om zorg inzichtelijker en toegankelijker te maken en samen beslissen en het werkplezier van professionals te vergroten. Met dit project investeren we in een aantal fundamentele bouwstenen. Om discrepanties in aanbevelingen te voorkomen moeten richtlijnen beter op elkaar worden afgestemd in de eerste en de tweede lijn. Om dit te realiseren is een gemeenschappelijke visie noodzakelijk op de relevantie van goed op elkaar afgestemde richtlijnen en zijn er afspraken nodig tussen het NHG en de FMS/KIMS op welke wijze zij dit samen willen realiseren Dit gaan wij realiseren met een positionpaper. Als voorwaarde voor verdere vertaling en integratie van richtlijnen vanuit de huisartsgeneeskunde en de medisch specialistische zorg) moet Thuisarts haar processen professionaliseren en uniformeren, zodat de bronleveranciers op een vergelijkbare transparante wijze vertaald worden op B1 niveau en ook goed op elkaar zijn afgestemd. Daarnaast hopen we met deze aanvraag meer visualisatie toe te kunnen voegen om meer gebruikers beter van dienst te zijn. Dit project levert daarom een belangrijke bouwsteen in het versterken van de basis van Thuisarts ter voorbereiding op de doorontwikkeling waar wij in 2022 een belangrijke stap hopen te maken: Thuisarts van intern NHG programma, naar een generiek digitaal platform voor betrouwbare informatie over ziekte en gezondheid met geïntegreerde en toegankelijke informatie vanuit de eerste en de tweede lijn.

Kenmerken

Projectnummer:
859004003
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2021
2023
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
drs. F.R. Zuure
Verantwoordelijke organisatie:
Nederlands Huisartsen Genootschap
Afbeelding

Kwaliteitsgelden Huisartsenzorg

Het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) gebruikt de Kwaliteitsgelden als een belangrijke bijdrage voor het up-to-date houden van haar richtlijnenprogramma. Lees meer over hun activiteiten.