Mobiele menu

Aanvraag opschalingscoaching SMD

Projectomschrijving

Opschalingscoaching SMD

Sinds 2017 wordt er door Wijkteams Enschede online en blended hulpverlening geboden middels het platform Jouw Omgeving. Ondanks veel getrainde collega’s neemt het aantal cliëntdossiers in Jouw Omgeving nauwelijks toe. Met de subsidie gaan we blended hulpverlening in Wijkteams Enschede opschalen en goed implementeren door inzet van een implementatiecoach van Zorgbewegers. In oktober 2020 is gestart met een pilot in Wijkteams West en Zuid waarin alle nieuwe aanmeldingen een online dossier in het platform Jouw Omgeving krijgen. Het project loopt tot april 2021.


Doel

Meer blended hulpverlening middels het platform Jouw Omgeving, waarbij cliënten uitgedaagd worden om zelf regie te nemen en aan de slag kunnen met interactieve online modules.

Verslagen


Samenvatting van de aanvraag

Om blended hulpverlening in Wijkteams Enschede op te schalen en goed te implementeren willen we graag gebruik maken van een implementatiecoach (zorgbewegers). Door de Coronapandemie moeten we anders werken, blended hulpverlening krijgt een groter aandeel. De organisatie, cliënten en medewerkers dienen hierin meegenomen te worden om blended hulpverlening op een goede manier in te zetten en in te bedden in het bestaande proces. De ervaring leert dat het moeilijk is om blended hulp goed te implementeren en borgen, hiervoor willen we graag de subsidie benutten om hierop in te zetten. We starten met een project in Wijkteams West en Zuid waarin we alle nieuwe aanmeldingen een online dossier aan bieden om het blended werken te motiveren en op te schalen.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
838002571
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2020
2021
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
H. Elst
Verantwoordelijke organisatie:
Stichting Maatschappelijke Dienstverlening Enschede-Haaksbergen