Mobiele menu

Aanvraag subsidie coachingstraject zorginnovatie.

Projectomschrijving

De focus van het Coachingstraject ligt op vernieuwingen van werkzaamheden rondom communicatie en efficient werken. Het traject wordt verzorgd volgens de methodiek van werkplekleren. Het is een manier van leren waarbij de werkpraktijk het vertrekpunt vormt en waarbij je veel gebruik maakt van leertechnologie.

In dit Coachingstraject wordt er beoogd deelnemers verder te helpen met het analyseren van knelpunten en hier een innovatieve oplossing voor te vinden die zij vervolgens ook gaan implementeren. Een kort en effectief traject waar een deelnemer leert analytisch en oplossingsgericht te denken en werken.

Aan het eind van dit traject kan een deelnemer:

  • zelf vernieuwingen in zijn werk bedenken
  • zelf vernieuwingen in zijn werk implementeren
  • zelf vernieuwingen in zijn werk opschalen

Verslagen


Eindverslag

De focus van het Coachingstraject ligt op vernieuwingen van werkzaamheden. Dit kunnen zowel vernieuwingen van zorgprocessen als technologische ontwikkelingen zijn. Het traject wordt verzorgd volgens de methodiek van werkplekleren. Het is een manier van leren waarbij de werkpraktijk het vertrekpunt vormt en waarbij je veel gebruik maakt van leertechnologie. In dit Coachingstraject wordt er beoogd deelnemers verder te helpen met het analyseren van knelpunten en hier een innovatieve oplossing voor te vinden die zij vervolgens ook gaan implementeren. Een kort en effectief traject waar een deelnemer leert analytisch en oplossingsgericht te denken en werken. Opzet van het traject In 12 weken worden deelnemers in groepsverband gecoacht in zorgproces-innovatie. Het Coachingstraject is een combinatie van fysieke bijeenkomsten en online/telefonische coachmomenten. Door middel van een zorgproces-innovatie scan wordt inzichtelijk wat de ontwikkelbehoefte van de deelnemers is. De deelnemers bepalen welke vernieuwingen zij willen doorvoeren en maken daarvoor een implementatieplan met ondersteuning van de coach. Aan het einde van het traject wordt de zorgproces-innovatie scan nogmaals ingevuld om de ontwikkeling zichtbaar te maken. Aan het eind van dit traject kan een deelnemer: • zelf vernieuwingen in zijn werk bedenken • zelf vernieuwingen in zijn werk implementeren • zelf vernieuwingen in zijn werk opschalen

Samenvatting van de aanvraag

Het betreft een coachingtraject voor zorgproces-innovatie, gebaseerd op het Model van Werkplekleren met Leertechnologie. Vooraf zal er een intake zijn met opdrachtgever en wordt het traject ontwikkeld en afgestemd met de zorgaanbieder. Deelnemers worden persoonlijk uitgenodigd en worden geïnformeerd over het traject. Er zullen 2 (online/offline) bijeenkomsten verzorgd worden waarin deelnemers leren om procesinnovaties te bedenken, implementeren en op te schalen. Tussen en na de bijeenkomsten zullen deelnemers zelf nog enkele leeractiviteiten doen en zijn er adviesgesprekken (verbindingsmomenten) tussen coach en deelnemers. Bij de 1e bijeenkomst zal de huidige situatie zichtbaar worden gemaakt a.d.h.v. een vragenlijst (Zorgproces-innovatiescan), die aan het einde van het traject opnieuw wordt ingevuld om voortgang en resultaat te meten. Het coachingtraject zal plusminus 12 weken duren en ongeveer de volgende fases bevatten. Week 1 & 2 voorbereiding en ontwikkelen traject. Week 3 uitnodigen en informeren van deelnemers. Week 4-6 twee bijeenkomsten. Week 7-9 individuele leeractiviteiten en adviesgesprekken. Week 11 meting van voortgang & resultaat. Week 12 terugkoppeling en reflectie.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
838002712
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2021
2021
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Dr. C. de Wild
Verantwoordelijke organisatie:
Stichting Zorgcombinatie Marga Klompé