Mobiele menu

Aanvraag Subsidie implementatie en opschalingscoaching

Projectomschrijving

Producten

Titel: Het Colleqtief
Auteur: Petra Bakker, Mill Bijnen, Ruth Schipper
Titel: Website Het Colleqtief
Auteur: n.v.t.
Link: http://hetcolleqtief.nl

Verslagen


Eindverslag

Het doel van dit project was om door middel van een coachingstraject de strategische en organisatorische samenwerking tussen HVO-Querido en Levvel op het gebied van preventie, signalering, zorg en ondersteuning voor vermoedelijke en daadwerkelijke slachtoffers van seksueel grensoverschrijdend gedrag en mensenhandel, vorm te geven. Deze organisaties zijn op dit gebied een samenwerkingsverband aangegaan omdat er een breuk in de zorglijn was tussen jeugd en volwassen zorg. Ook zijn ze samen gaan werken om kleine partijen te stimuleren zorg in te kopen voor deze doelgroep, doordat gemeenten met één partij afspraken kunnen maken die al het specialistische zorgaanbod aanbiedt van zowel jeugd als volwassenen. Dit samenwerkingsverband heeft geleid tot ‘Het Colleqtief’.
De coach heeft hierin bijgedragen door, met een onafhankelijke blik, te helpen met het professionaliseren van de samenwerking en door afspraken te maken op strategisch en organisatorisch niveau. Hierdoor is de samenwerking tot stand gekomen op een manier die beide partijen schikt.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
838002681
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2021
2021
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
R. Schipper
Verantwoordelijke organisatie:
Levvel