Mobiele menu

Aanvraag subsidie Implementatie en opschalingscoaching voor Medvice Enterprises B.V.

Projectomschrijving

Implementatie en opschalingscoaching Medvice

Welk probleem speelt er in de zorg?

Overwerkte en overbelaste zorgprofessionals, overvolle wachtkamers met een verhoogd risico op infectie, ‘dringende’ hulp aanvragen in de zorg die niet dringend blijken te zijn en een relatief hoge administratieve belasting van de zorgprofessional.

Hoe lost Medvice dit probleem op?

De MIA suite verbeterd de ondersteuning van zorgprofessionals door het op efficiënte wijze ondersteunen van processen in met name de eerste lijn. De innovatie automatiseert expert-taken, waaronder een volledige anamnese-voering en een statusvoering in medisch jargon (conform SOEP). Verder biedt het MIA platform e-consulting, beeldbellen en andere functionaliteiten.

Op welke manier draagt de subsidie van ZonMw bij het verbeteren van de zorg?

Met de subsidie van ZonMw kan Medvice een coach inschakelen voor hulp bij het opschalen van de MIA-Suite. Externe coaching helpt het bedrijf bij het opstellen van een concreet actieplan.

Verslagen


Eindverslag

De Medvice MIA suite verbeterd de ondersteuning van zorgprofessionals door het op efficiënte wijze ondersteunen van processen in met name de eerste lijn. In eerste instantie is het product gericht op het digitaal ondersteunen van het huisartsenspreekuur.

Zo automatiseert deze innovatie expert-taken, waaronder een volledige anamnese-voering en een statusvoering in medisch jargon (conform SOEP). Onze vragenlijsten zijn geprogrammeerd op basis van bestaande kennis en worden op langere termijn ook gevoed met artificial intelligence met als doel het leveren van een differentiaaldiagnose. Ook biedt de innovatie de mogelijkheid om medische gegevens uit te wisselen met een huisarts informatie systeem zonder tijdrovende handelingen uit te voeren.

Verder biedt het MIA platform e-consulting, beeldbellen en andere functionaliteiten. Met deze set van digitale zorgapplicaties voor arts, assistent en patiënt kan een medische klacht vanaf een smart device worden beschreven en veilig naar een huisarts worden doorgestuurd. Patiënten kunnen direct te woord worden gestaan met een beeldbel consult, digitaal medisch advies of een uitnodiging voor een bezoek aan de praktijk.

Ons team beschikte voor de implemtantie en opschalingscoaching voornamelijk over inhoudelijke product kennis. Wij miste de juiste opschalings-expertise om de implementatie en opschaling van ons product te kunnen realiseren op de Nederlandse gezondheidsmarkt. Gezien de complexe aard van het implementeren van innovaties in de huidige Nederlandse gezondheidsmarkt (mede door interoperabiliteits- en vendor lock-in problemen), is volledige opschaling van onze zorginnovatie het meest significante probleem waar wij tegen aan liepen. Een opschalings-expert met E-health affiniteit heeft ons de afgelopen maanden geholpen om de eerste stappen te zetten in het aanpakken van deze complexe problemen. Dit is gebeurd aan de hand van een opschalingsplan met duidelijke keuzes en een uitgewerkt routeplan.

Samenvatting van de aanvraag

Subsidie aanvraag door Medvice Enterprises B.v. Implementatie- en opschalingscoaching (ronde 3). Doel: opschaling en implementatie van de MIA-Suite met behulp van coaching door Next Level MKB.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
838002769
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2021
2021
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Prof. dr. H.J.J. Wellens
Verantwoordelijke organisatie:
Medvice Enterprises B.V.