Mobiele menu

Aanvraag subsidie implementatiecoach Zorggroep Sint Maarten

Zorggroep Sint Maarten vraagt een subsidie aan voor een implementatiecoach die ons middels een externe, frisse, kritisch-constructieve blik adviseert en coacht bij het opstellen van een visie, strategie en operationele aanpak voor de inzet van zorgtechnologie. Met deze sociale innovatie maakt Zorggroep Sint Maarten de omslag van aanbodgerichte implementatie naar een integraal gedragen vraaggerichte implementatie van zorgtechnologie middels nieuwe samenwerkingsverbanden, werkprocessen en een standaard projectaanpak.

Verslagen


Eindverslag

Zorggroep Sint Maarten heeft met een subsidie een implementatiecoach ingezet die ons middels een externe, frisse, kritisch-constructieve blik heeft geadviseerd en gecoacht bij het opstellen van een visie en eerste aanzet van een strategie voor de inzet van zorgtechnologie. Met deze sociale innovatie heeft Zorggroep Sint Maarten een begint gemaakt met de omslag van aanbodgerichte implementatie naar een integraal gedragen vraaggerichte implementatie van zorgtechnologie.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
838002617
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2020
2021
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
E. Pigge
Verantwoordelijke organisatie:
Zorggroep Sint Maarten