Mobiele menu

Aanvraag subsidie implementatiecoach Zorggroep Sint Maarten

Projectomschrijving

Zorggroep Sint Maarten vraagt een subsidie aan voor een implementatiecoach die ons middels een externe, frisse, kritisch-constructieve blik adviseert en coacht bij het opstellen van een visie, strategie en operationele aanpak voor de inzet van zorgtechnologie. Met deze sociale innovatie maakt Zorggroep Sint Maarten de omslag van aanbodgerichte implementatie naar een integraal gedragen vraaggerichte implementatie van zorgtechnologie middels nieuwe samenwerkingsverbanden, werkprocessen en een standaard projectaanpak.

Verslagen


Eindverslag

Zorggroep Sint Maarten heeft met een subsidie een implementatiecoach ingezet die ons middels een externe, frisse, kritisch-constructieve blik heeft geadviseerd en gecoacht bij het opstellen van een visie en eerste aanzet van een strategie voor de inzet van zorgtechnologie. Met deze sociale innovatie heeft Zorggroep Sint Maarten een begint gemaakt met de omslag van aanbodgerichte implementatie naar een integraal gedragen vraaggerichte implementatie van zorgtechnologie.

Samenvatting van de aanvraag

Zorggroep Sint Maarten vraagt een subsidie aan voor een implementatiecoach die ons middels een externe, frisse, kritisch-constructieve blik adviseert en coacht bij het opstellen van een visie, strategie en programmatische aanpak voor de inzet van zorgtechnologie. Met deze sociale innovatie wil Zorggroep Sint Maarten de omslag te maken van aanbodgerichte implementatie naar een integraal gedragen vraaggerichte implementatie van zorgtechnologie middels nieuwe samenwerkingsverbanden, werkprocessen en een standaard projectaanpak. Voor dit project wordt de volgende fasering aangehouden: Fase 1: visievorming (Q4 2020). Het opstellen van een duidelijke, concrete visie op de inzet van zorgtechnologie (waaronder zorgdomotica en digitalisering) binnen Zorggroep Sint Maarten. Fase 2: strategievorming (Q1 2021). Het vertalen van de visie naar een passende strategie binnen Zorggroep Sint Maarten op het gebied van de inzet van zorgtechnologie. Fase 3: plan-/programmavorming (Q2 2021). Het uitwerken van de strategie in een – voor Zorggroep Sint Maarten nieuwe – programmatische aanpak middels strategische en operationele doelen, nieuwe samenwerkingsverbanden en werkprocessen en een standaard projectaanpak voor de inzet van zorgtechnologie

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
838002617
Looptijd: 100 %
Looptijd: 100 %
2020
2021
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
E. Pigge
Verantwoordelijke organisatie:
Zorggroep Sint Maarten