Mobiele menu

Aanvraag subsidie implementatiecoach Zorggroep Sint Maarten

Zorggroep Sint Maarten vraagt een subsidie aan voor een implementatiecoach die ons middels een externe, frisse, kritisch-constructieve blik adviseert en coacht bij het inrichten, uitwerken en concretiseren van een organisatiebreed, integraal, afdelingsoverstijgend innovatieproces wat ons helpt om efficiënter en effectiever zorgtechnologie te kunnen implementeren op basis van de wensen en behoeften van cliënten en zorgverleners (market pull) en periodieke resultaat- en effectmetingen (evidence based en/of best practice gestuurd). Met deze procesinnovatie maakt Zorggroep Sint Maarten een verdiepingsslag in het efficiënter en effectiever implementeren van zorgtechnologie om de kwaliteit van zorg en de kwaliteit van leven te vergroten.

Verslagen


Eindverslag

Zorggroep Sint Maarten heeft met de subsidie een implementatiecoach ingezet die ons middels een externe, frisse, kritisch-constructieve blik heeft ondersteunt bij het inrichten, uitwerken en concretiseren van een organisatiebreed, integraal, afdelingsoverstijgend innovatieprogramma en
-proces. Met deze sociale innovatie heeft Zorggroep Sint Maarten de omslag gemaakt van aanbodgerichte implementatie naar een integraal gedragen vraaggerichte implementatie van zorgtechnologie

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
838002876
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2021
2021
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
E. Pigge
Verantwoordelijke organisatie:
Zorggroep Sint Maarten