Aanvraag Uitvoering Leerkring Sluitende aanpak Personen met Verward gedrag

Projectomschrijving

Project Uitvoering Leerkring Sluitende Aanpak personen met verward gedrag, gemeente Tilburg

Ons project richt zich op het verbeteren van de domein overstijgende samenwerking ten behoeve van personen met verward gedrag door alle betrokken partijen. Om dit doel te bereiken gaan we leerkringen met professionals en ervaringsdeskundigen uitvoeren op basis van concrete casuïstiek.

Hieruit willen we verbeterpunten destilleren, waardoor we beter in staat zijn om :

- de burger en diens hulpvraag centraal te stellen;

- kennis te verbeteren over wet/regelgeving en interventiemogelijkheden;

- lef te tonen;

- over schotten heen te denken en werken;

- de tolerantie te verhogen;

- werkprocessen en zorg inkoop aan te passen;

- systeemfouten bloot te leggen en op te schalen;

Door de inzet van de leerkringen en het verbeteren van het aanbod en samenwerking verwachten we te bereiken dat de inzet van zorg en ondersteuning voor mensen met verward gedrag effectiever wordt.

 

Verslagen

Eindverslag

Ons project heeft zich gericht op het verbeteren van de domein overstijgende samenwerking ten behoeve van personen met verward gedrag door alle betrokken partijen. In de pilot periode zijn per kern-organisatie ambassadeurs aangesteld. Met deze ambassadeurs, aangevuld met schilpartners (zoals woningcorporatie, politie, Zorg- en Veiligheidshuis etc) zijn twaalf leerkringen uitgevoerd in vier werkgebieden (drie per gebied). Verhalen van ervaringsdeskundigen en concrete casuïstiek hebben de basis gevormd voor deze leerkringen. Deze leerkringen hebben tot mooie inzichten geleid en hebben een aantal knel- en verbeterpunten opgeleverd. Deze punten zijn vertaald naar concrete handvatten en praktische adviezen.
Samen Sterk zonder Stigma is actief betrokken. Zij hebben gewerkt aan de-stigmatisering in samenhang met deze leerkringen.

Ons project richt zich op het verbeteren van de domein overstijgende samenwerking ten behoeve van personen met verward gedrag door alle betrokken partijen. Om dit doel te bereiken gaan we in 4 gebieden 3 leerkringen met professionals en ervaringsdeskundigen uitvoeren op basis van concrete casuïstiek. Door uit te gaan van verhalen van ervaringsdeskundigen wordt het inzicht vergroot van wat het centraal stellen van de leefwereld daadwerkelijk betekent in de praktijk en wat dit vergt van de professionals.
Hieruit willen we verbeterpunten destilleren, waardoor we beter in staat zijn om :
- de burger en diens hulpvraag centraal te stellen;
- kennis te verbeteren over wet/regelgeving en interventiemogelijkheden;
- lef te tonen;
- over schotten heen te denken en werken;
- de tolerantie te verhogen;
- werkprocessen en zorg inkoop aan te passen;
- systeemfouten bloot te leggen en op te schalen;

Domein overstijgend werken wordt gestimuleerd door in de leerkringen samen te werken en van elkaar te leren. Inmiddels hebben zes leerkringen (2 gebieden) plaatsgevonden. Een aantal knelpunten die in deze eerste leerkringen zijn benoemd zijn direct vertaald in aanpassing van werkprocessen.

Samenvatting van de aanvraag

Project Uitvoering Leerkring Sluitende Aanpak personen met verward gedrag, gemeente Tilburg

Ons project richt zich op het verbeteren van de domein overstijgende samenwerking ten behoeve van personen met verward gedrag door alle betrokken partijen. Om dit doel te bereiken gaan we leerkringen met professionals en ervaringsdeskundigen uitvoeren op basis van concrete casuïstiek.

Hieruit willen we verbeterpunten destilleren, waardoor we beter in staat zijn om :

- de burger en diens hulpvraag centraal te stellen;

- kennis te verbeteren over wet/regelgeving en interventiemogelijkheden;

- lef te tonen;

- over schotten heen te denken en werken;

- de tolerantie te verhogen;

- werkprocessen en zorg inkoop aan te passen;

- systeemfouten bloot te leggen en op te schalen;

Door de inzet van de leerkringen en het verbeteren van het aanbod en samenwerking verwachten we te bereiken dat de inzet van zorg en ondersteuning voor mensen met verward gedrag effectiever wordt.

 

Onderwerpen
Kenmerken
Projectnummer:
638010005
Looptijd:
2017
2018
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Mr. S.A.F. Timmermans
Verantwoordelijke organisatie:
Gemeente Tilburg