Mobiele menu

Aanvraag Waddinxveen voor de implementatie van de Wijk GGD'er

Projectomschrijving

De gemeente Waddinxveen ziet de meerwaarde van de Wijk GGD’er, of zoals deze hier wordt genoemd: de GGZ-er in de wijk. Deze lokale professional bereikt kwetsbare, vaak geïsoleerde inwoners van Waddinxveen die veelal niet zelf de vraag stellen en ondersteunt wanneer ze problemen ervaren.
Onlangs is de GGZ-er in de wijk gestart binnen preventieteam Wadwijzer. Hierbij is de basis gelegd voor lokale werkafspraken, opbouw van netwerkrelaties en een versterkte lokale samenwerking. De 1ste werkkaders zijn helder, maar de context waarbinnen deze functie zich ontwikkeld is, evenals de problematiek van de inwoners, complex en aan verandering onderhevig. Waddinxveen beschikt dus al over een vrije schakel, maar daarin ontbreken nog een aantal essentiële schakels en verbindingen om het project goed borgen. Met de subsidie van ZonMW wordt een bestendiging en borging van de functie beoogd. Daarnaast zal het cliëntperspectief bijzondere aandacht krijgen met de inzet van getrainde ervaringsdeskundigen.

Verslagen


Eindverslag

De inzet van de wijk-GGD’er in Waddinxveen is een belangrijke sleutel tot succes in het realiseren van de sluitende aanpak voor mensen met verward of overspannen gedrag. Samenwerking van de wijk-GGD’er binnen de keten van zorg en veiligheid is essentieel en een effectief redmiddel. Het vrije loopvermogen en de brug die de wijk-GGD’er kan slaan, leidt tot vertrouwen en toeleiding naar passende zorg en het voorkomen van teloorgang van hen die het vertrouwen vaak al eens verloren.
Goede zorg ontstaat als de wijk-GGD’er in staat is om zorgvuldig aan te sluiten en af te stemmen op de ander, en op wat hij/ zij nodig heeft. Leefwereldgerichtheid en perspectiefwisseling zijn hierbij belangrijk. De vrijwillige inzet van een ervaringsdeskundige naast de wijk-GGD’er kan hieraan bijdragen
Nabijheid en geworteldheid van de wijk-GGD’er in de wijken binnen de gemeente waar hij/zij werkt is waardevol voor de toegankelijkheid en laagdrempeligheid van de functie

Samenvatting van de aanvraag

De gemeente Waddinxveen ziet de meerwaarde van de Wijk GGD’er, of zoals deze hier wordt genoemd: de GGZ-er in de wijk. Deze lokale professional bereikt kwetsbare, vaak geïsoleerde inwoners van Waddinxveen die veelal niet zelf de vraag stellen en ondersteunt wanneer ze problemen ervaren.
Onlangs is de GGZ-er in de wijk gestart binnen preventieteam Wadwijzer. Hierbij is de basis gelegd voor lokale werkafspraken, opbouw van netwerkrelaties en een versterkte lokale samenwerking. De 1ste werkkaders zijn helder, maar de context waarbinnen deze functie zich ontwikkeld is, evenals de problematiek van de inwoners, complex en aan verandering onderhevig. Waddinxveen beschikt dus al over een vrije schakel, maar daarin ontbreken nog een aantal essentiële schakels en verbindingen om het project goed borgen. Met de subsidie van ZonMW wordt een bestendiging en borging van de functie beoogd. Daarnaast zal het cliëntperspectief bijzondere aandacht krijgen met de inzet van getrainde ervaringsdeskundigen.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
638010072
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2019
2020
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
M. Souwer
Verantwoordelijke organisatie:
Gemeente Waddinxveen