Mobiele menu

Aanvraag zichtbare schakel Hatert Nijmegen: meerjarige uitbreiding wijkverpleegkundige inzet

Hatert is een wijk in Nijmegen met veel sociale woningbouw (75%). Ruim de helft van de huishoudens heeft een laag inkomen en een lage opleiding. Dit project zet in deze wijk extra wijkverpleegkundigen in (1,78 fte) om vraaggericht te werken en moeilijke situaties volledig te ondersteunen.

Doel

Het doel was om verbindingen te leggen tussen wonen, werken, welzijn, omgeving, scholen en zorgverleners. De wijkverpleegkundigen wilden ook zorgverleners uit de eerste lijn (huisarts, ouderenzorg, jeugdzorg) en de GGD bij elkaar brengen. Met als resultaat bereikbare zorg die echt aansluit bij de vraag en behoefte van de inwoners van Hatert.

Resultaat

In de Nijmeegse wijk Hatert zijn de wijkverpleegkundigen Zichtbare Schakel (ZS) van het eerste uur te vinden. Zij hebben er met hun collega’s voor gezorgd dat in Hatert de ‘wijkverpleegkundige het steuntje in de rug’ is. Gefinancierd door zorgverzekeraar, zorgkantoor en via de gemeente zet zij haar werkzaamheden als zorgprofessional voort op basis van speerpunten van wijkbewoners, voortgekomen uit een wijkanalyse. Opsporen van kwetsbare wijkbewoners, coördinatie bij multi problem huishoudens, gezondheidsbewustzijn bij jeugd en op maat doorverwijzing. Zelfs postbodes en huismeesters weten hen te vinden als er sprake is van signalen als dichtslippende brievenbussen of overlast van buren. Met eenmalige en structurele activiteiten is gezorgd dat de ZS bereikbaar, laagdrempelig en zichtbaar zijn. Bijvoorbeeld met gezondheidsmarkten, rollatorspreekuren, inloopspreekuren bij/op de markt, wijkspeurtochten en huiskamerbijeenkomsten. Structureel overleg met huisartsen (POH) en met andere samenwerkingspartners binnen het sociale wijkteam heeft geleid tot het leveren van samenhangende zorg, achter de voordeur. Want daar komen ze nog steeds, alleen nu met in hun ‘rugzak’ multidisciplinaire richtlijnen, instrumenten voor verpleegkundige diagnostiek en een up-to-date sociale kaart.

Verslagen


Eindverslag

In de Nijmeegse wijk Hatert zijn de wijkverpleegkundigen Zichtbare Schakel (ZS) van het eerste uur te vinden. Zij hebben er met hun collega’s voor gezorgd dat in Hatert de ‘wijkverpleegkundige het steuntje in de rug’ is. Gefinancierd door zorgverzekeraar, zorgkantoor en via de gemeente zet zij haar werkzaamheden als zorgprofessional voort op basis van speerpunten van wijkbewoners, voortgekomen uit een wijkanalyse. Opsporen van kwetsbare wijkbewoners, coördinatie bij multi problem huishoudens, individueel of groepsgewijs advies en voorlichting ten behoeve van gezond gedrag aan allochtonen, gezondheidsbewustzijn bij jeugd en op maat doorverwijzing. Zelfs postbodes en huismeesters weten hen te vinden als er sprake is van signalen als dichtslippende brievenbussen of overlast van buren. Middels eenmalige en structurele activiteiten is gezorgd dat de ZS bereikbaar, laagdrempelig en zichtbaar zijn. Bijvoorbeeld met gezondheidsmarkten, rollatorspreekuren, inloopspreekuren bij/op de markt, wijkspeurtochten, huiskamerbijeenkomsten. Structureel overleg met huisartsen (POH) en met andere samenwerkingspartners binnen het sociale wijkteam heeft geleid tot het leveren van samenhangende zorg, achter de voordeur. Want daar komen ze nog steeds, alleen nu met in hun ‘rugzak’ multidisciplinaire richtlijnen, instrumenten voor verpleegkundige diagnostiek en een up-to-date sociale kaart.

Kenmerken

Projectnummer:
206010003
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2009
2013
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
C.W.J. Steentjes
Verantwoordelijke organisatie:
ZZG zorggroep
Afbeelding

Verpleging en verzorging

Verpleegkundigen, verpleegkundig specialisten en verzorgenden zijn dé onmisbare schakel in preventie, zorg en ondersteuning. Daarom investeren wij in kennis door en voor deze beroepsgroepen. Bekijk hoe we dat doen.