Mobiele menu

Academic Collaborative of the Municipal Health Service of the City of Amsterdam (GGD) and the Academic Medical Centre at the University of Amsterdam (AMC); network for infectious diseases

Het doel van de GGD Amsterdam/AMC academische werkplaats publieke gezondheid, netwerk infectieziekten is het opzetten van een infrastructuur die bewerkstelligt dat:
 
a. Onderzoek wordt gedaan naar nieuwe en weer opduikende infectieziekten van belang voor de openbare volksgezondheid; b. Resultaten van dit onderzoek terug worden gekoppeld naar de openbare gezondheidszorg werkers, andere medische professionals en studenten;
c. Vragen vanuit de openbare gezondheidszorg op een wetenschappelijk manier worden benaderd.

Partners zijn het Cluster Infectieziekten van de GGD Amsterdam en het Centrum voor Infectie en Immuniteit Amsterdam (CINIMA) van het Academisch Medisch Centrum (AMC) in Amsterdam.

De academische werkplaats infectieziekten omvat drie onderzoeksprojecten naar respectievelijk:

1. De toename van SOA onder heteroseksuelen;
2. De verspreiding en impact van hepatitis C virus infecties;
3. Reizigersinfecties en adviezen.

De drie onderzoekprojecten hebben belangrijke en toepasbare resultaten opgeleverd. De werkplaats levert zo een bijdrage aan het evidence-based werken binnen preventie en bestrijdingsprogramma’s voor infectieziekten.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
71150001
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2006
2013
Projectleider en penvoerder:
Prof. dr. M. Prins
Verantwoordelijke organisatie:
GGD Amsterdam