Mobiele menu

Academische Werkplaats Sterker op Eigen Benen

De academische werkplaats ‘Sterker Op eigen benen’ neemt de gezondheid van mensen met een verstandelijke beperking (VB) serieus! In ons onderzoek staan de persoon en de omgeving centraal, en niet het syndroom of de ziekte. We werken daarom veel samen met mensen met een verstandelijke beperking, verwanten, begeleiders, gezondheidsprofessionals en andere betrokkenen.

Onze speerpunten zijn:

  • Het borgen van inclusief onderzoek
  • De Academische Werkplaats als platform tussen gezondheidsonderzoek en praktijk
  • Brede inzet van de expertise van de arts verstandelijk gehandicapten in de medische zorg
  • Gebruik maken van innovatieve onderzoeksmethoden zoals burgerwetenschap en big data over gezondheid
  • Onderzoek om innovaties en e-health snel beschikbaar te krijgen voor mensen met een VB
  • Studenten en artsen kennis laten maken met mensen met een VB en hun specifieke behoeften via onderwijs en nascholing

Sterker Op eigen benen is een samenwerking van het Radboudumc en negen zorgorganisaties voor mensen met een VB. Kijk voor meer informatie op www.sterkeropeigenbenen.nl

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
641001100
Looptijd: 92%
Looptijd: 92 %
2019
2025
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
dr. ir. J. Naaldenberg
Verantwoordelijke organisatie:
Radboud Universitair Medisch Centrum