Mobiele menu

Academische Werkplaats Transformatie Jeugd Utrecht

Bij AWTJ Utrecht slaan jeugdigen, ouders, praktijk, beleid, opleidingen en onderzoekers de handen ineen. Onze missie is om met elkaar de zorg en ondersteuning voor jeugdigen en gezinnen te vernieuwen en verbeteren, zó dat alle jeugdigen gezond en veilig kunnen opgroeien.
In onze projecten benutten we samen bestaande kennis en ontwikkelen we nieuwe kennis. We zijn gestart met vier projecten. Het eerste project (Gewoon opvoeden versterken) richt zich op het grensvlak tussen gewoon opvoeden en de basishulp in de buurtteams van Lokalis. Het tweede project (Pittige jaren) en het derde project (JIM-project) richten zich op het grensvlak tussen basishulp en aanvullende/ specialistische zorg. Het vierde project (Effectieve Basishulp) richt zich op de basishulp zelf. Hiernaast hebben we ook nieuwe projecten gestart.

De AWTJ Utrecht heeft zich ontwikkeld tot een regionale kennisinfrastructuur, waarin het leren van en met elkaar centraal staat. Door het organiseren van (kennis)bijeenkomsten, zoals de Utrechtse Jeugd Meet-ups over actuele thema’s als armoede en vervreemding, draagt de AWTJ Utrecht bij aan kennisdeling binnen en buiten de werkplaats en regio.

Website: www.awtjutrecht.nl
Regio: Utrecht Stad

Bekijk de video op YouTube

Flyer: Academische Werkplaats Transformatie Jeugd Utrecht

Producten

Titel: Werksessie ‘Effectieve basishulp’
Auteur: Alblas E
Titel: AWTJ Utrecht & JIM-aanpak
Auteur: Sekreve, A.
Titel: De JIM-aanpak
Auteur: Sekreve, A.
Titel: Gewoon opvoeden versterken
Auteur: Kesselring M
Titel: Utrechtse Jeugd Meetup Polarisatie en vervreemding bij jongeren
Auteur: AWTJ Utrecht
Link: http://bit.do/awtju20190627
Titel: Stadsbijeenkomst ‘Samen opvoeden in de dagelijkse omgeving’
Auteur: AWTJ Utrecht
Titel: De transformatie van de AWTJ Utrecht
Auteur: Marja van Bon-Martens
Titel: Gewoon opvoeden versterken
Auteur: Kesselring M
Titel: Weten Wijken Wat Werkt?
Auteur: Orobio de Castro, B.
Titel: Gewoon opvoeden versterken
Auteur: Kesselring M
Titel: Effectieve behandeling van Gedragsproblemen bij de transformatie
Auteur: Orobio de Castro, B.
Titel: Gewoon Opvoeden Versterken
Auteur: Kesselring, M.
Titel: Feestelijke aftrap Wijkacademies Utrecht + publicatie rondom de aftrap
Auteur: Kesselring, M.
Titel: Gewoon Opvoeden Versterken
Auteur: professionals van de Wijkacademie Hoograven
Titel: Feestelijke kennismakingsbijeenkomst Academische Werkplaats Transformatie Jeugd Utrecht.
Auteur: AWTJ Utrecht
Titel: Gewoon Opvoeden Versterken
Auteur: Kesselring, M.
Titel: Bijdragen in deelsessie op werkconferentie ‘Samen om het kind in de wijk’
Auteur: Kesselring M, Alblas E
Titel: Werkende Wijken
Auteur: Orobio de Castro, B.
Titel: Gewoon Opvoeden Versterken
Auteur: Kesselring, M.
Titel: Doorstartconferentie AWTJ Utrecht
Auteur: AWTJ Utrecht
Link: http://bit.do/awtju20191017
Titel: De JIM-aanpak
Auteur: Sekreve, A.
Titel: Werkwijze van de Buurtteams Utrecht
Auteur: Alblas, E.
Titel: Utrechtse Jeugd Meetup Opgroeien in armoede
Auteur: Diversen
Link: http://bit.do/awtju20190404
Titel: Behandel Agressief Gedrag al bij Jonge Kinderen
Auteur: Orobio de Castro, B.
Titel: Deelsessie bij congres SWP “de kracht van het sociale wijkteam’
Auteur: Alblas E
Titel: Gewoon opvoeden versterken. Versterken van opvoednetwerken in de wijk door het bevorderen van empowerment en het verstevigen van structuren in de wijk.
Auteur: Kesselring, M.
Titel: Gewoon opvoeden versterken
Auteur: Kesselring M
Titel: Veerkrachtig opgroeien
Auteur: Dam L van, Alblas E
Titel: Gezinswerkers in het nieuwe Jeugdstelsel
Auteur: Van Heerebeek, A.M.M.
Titel: De ervaringen van gezinnen met de zorgverlening vanuit het buurtteam
Auteur: J.J. van der Wiel
Titel: Generalisme als Specialisme
Auteur: Campmans, C.
Titel: Participation: Experiencing the Boundaries
Auteur: Fleur van Acht
Titel: Succesvol samenwerken aan betere jeugdhulp [infographic]
Auteur: AWTJ Utrecht
Link: http://bit.do/AWTJ201902_IG
Titel: Transformatie en de AWTJ Utrecht
Auteur: Kesselring, M.
Titel: Het verband tussen opvoedstijl van ouders, sociaal netwerk van een gezin en de ervaren vroege therapeutische werkrelatie bij een oudertraining voor kinderen met gedragsproblemen.
Auteur: Mineke Woudwijk
Titel: Effectief SAMENwerken door de Buurtteams Utrecht
Auteur: Alblas, E.
Titel: De interne consistentie van de Nederlandse vertaling van de jongerenversie van de CYRM-12
Auteur: Fransen K, Smeets L, Bakker M
Titel: De relatie tussen opvoedingsstijl en gedragsproblemen bij deelnemers aan het programma Pittige Jaren in de Wijk
Auteur: Isabella Boon
Titel: Wat is de relatie tussen therapeutische alliantie en een afname in gedragsproblemen na de training ‘Pittige Jaren’?
Auteur: Mariska Jaspers
Titel: Integrale jeugdhulp als succesfactor in de hulpverlening aan kinderen en gezinnen?
Auteur: Saleh, S.
Titel: De kracht van verbinding. Een sterke basis als fundamenteel ingrediënt in de zorg voor jeugd.
Auteur: Kesselring, M.
Titel: Veiligheidstaxatie, rapportage en aanpak van onveiligheid
Auteur: Dankers, S.
Titel: De discriminante validiteit van de Nederlandse CYRM-12
Auteur: Laemers E, Saleh S, Voerman L
Titel: De generalistische werkwijze van gezinswerkers in Utrecht
Auteur: Voermans, L.
Titel: The role of parental social support network in the outcome of the incredible years parent training program
Auteur: Romy Snetselaar
Titel: Empowerende oudergroepen in de wijk
Auteur: Snetselaar RS, Liber JM, Hendriksen BR, Orobio de Castro B
Magazine: Gedragstherapie
Titel: Bezige burgers, actieve professionals
Auteur: Kesselring M, Wijsbroek S
Magazine: Pedagogiek in Praktijk
Link: http://www.pedagogiekdigitaal.nl/p/praktijk-bezige-burgers-actieve-professionals/4632
Titel: Effectiveness of the Incredible Years Parenting Program for Families with Socioeconomically Disadvantaged and Ethnic Minority Backgrounds
Auteur: Leijten, Patty, Raaijmakers, Maartje A. J., Orobio de Castro, Bram, van den Ban, Els, Matthys, Walter
Magazine: Journal of Clinical Child and Adolescent Psychology
Titel: Understanding who benefits from parenting interventions for children’s conduct problems
Auteur: Leijten, P., Raaijmakers, M.A.J., Wijngaards, L., Matthys, W., Menting, A.T.A, Hemink-van Putten, M., & Orobio de Castro, B.
Magazine: Prevention Science
Titel: Ethnic differences in problem perception: Immigrant mothers in a parenting intervention to reduce disruptive child behavior.
Auteur: Leijten, Patty, Raaijmakers, Maartje A. J., Orobio de Castro, Bram, Matthys, Walter
Magazine: American Journal of Orthopsychiatry
Titel: Doelgericht werken in wijkteams laat nog te wensen over
Auteur: Sekreve A, Campmans M, Bon-Martens M van, Orobio de Castro B
Magazine: Kind en Adolescent Praktijk
Titel: Armoede en schulden: op weg naar een integrale aanpak
Auteur: Odekerken MWA, Sarti A, Blokland L, Sondeijker F.
Link: https://assets-sites.trimbos.nl/docs/cb354e15-1195-4003-ad8e-b9253c246e98.pdf
Titel: Effectieve Basishulp in Utrecht
Auteur: Sekreve ACV, Bon-Martens MJH van, Orobio de Castro B.
Link: https://assets-sites.trimbos.nl/docs/edceda0e-b6dc-4bc5-8375-cfa079ed3eb6.pdf
Titel: Samenwerking tussen professionals in de basishulp en de specialistische hulp binnen de JIM-aanpak.
Auteur: Andrée Sekreve, Saskia Wijsbroek, Susan Branje
Link: https://assets-sites.trimbos.nl/docs/83317692-df1c-475f-8c0c-e0550d6426c0.pdf
Titel: Position paper – Veerkrachtig opgroeien
Auteur: Levi van Dam, Esther Alblas
Link: http://www.nieuwetaaljeugdhulp.nl
Titel: Uiting van centrale concepten, onderliggend aan de JIM-aanpak, in het handelen van professionals binnen de specialistische hulp
Auteur: Andrée Sekreve, Saskia Wijsbroek en Susan Branje
Link: https://assets-sites.trimbos.nl/docs/0e7c31f9-bf2b-4ae3-a2d5-a5c82f364919.pdf
Titel: Samenwerking tussen professionals in de specialistische hulp en informele mentoren binnen de JIM-aanpak.
Auteur: Andrée Sekreve, Saskia Wijsbroek, Susan Branje
Link: https://assets-sites.trimbos.nl/docs/95cd025e-59ff-43d4-aaf4-c72471a6bd80.pdf
Titel: De samenwerking tussen ambulant hulpverleners en informele mentoren
Auteur: Sekreve ACV, Wijsbroek SAM, Branje S
Link: https://www.boompsychologie.nl/product/100-9321_Circulaire-zorg
Titel: Zorgen en ontzorgen. Transformeren van de jeugdhulp door het versterken van de pedagogische civil society.
Auteur: Kesselring, M.
Titel: Wijkacademies in beeld.
Auteur: Kesselring, M.
Titel: Leren van elkaar
Auteur: Kesselring, M. & Wijsbroek, S.
Titel: Academische Werkplaats Transformatie Jeugd Utrecht
Auteur: nvt
Link: http://www.awtjutrecht.nl
Titel: Ken je kracht. Een gesprekswaaier.
Auteur: Van Hal, L., Jansen, W., & Kesselring, M.

Verslagen


Eindverslag

De transitie en transformatie van de Zorg voor Jeugd leidt tot veranderingen in het stelstel. De uitdaging die hierop volgt is dat er een nieuwe professionaliteit is ontstaan in een nieuwe context. Er is sprake van generalistische zorg en de nadruk ligt op duurzame verbetering voor gezinnen en het versterken van de sociale basis. De leidende principes van het Utrechtse Model voor de zorg voor jeugd - normaliseren, in plaats van problematiseren; het gezin in het dagelijks leven is het uitgangspunt; de inhoud en niet het systeem staat centraal en de veiligheid van het kind vormt altijd de ondergrens - vragen om een nieuwe werkwijze. Het streven is om kennisgericht te werken waarbij de opgave is om ervoor te zorgen dat deze kennis en ervaring geschikt en beschikbaar is in de nieuwe context. Waar nodig kan er sprake zijn van nieuwe kennisontwikkeling. Hier sluit deze AWTJ Utrecht op aan. De ambitie van deze werkplaats is om de zorg en ondersteuning voor jeugdigen en gezinnen vernieuwen en verbeteren, zó dat alle jeugdigen zo goed mogelijk kunnen meedoen en gezond en veilig kunnen opgroeien. Wij doen dat door het organiseren van een regionale kennisinfrastructuur voor kennis(co)creatie en kennisuitwisseling waarbij van elkaar wordt geleerd en waarmee evidence-based handelen wordt gestimuleerd.

In het samenwerkingsverband werken praktijkinstellingen samen met cliënten en hun opvoeders, en met opleidingen, onderzoeks- en kennisinstellingen en de gemeente Utrecht. In vier projecten wordt samen bestaande kennis benut en nieuwe kennis ontwikkeld. In kortlopende klein-en-fijn projecten werken professionals en onderzoekers samen aan praktijkvragen en werken studenten (in kader van stage-scriptie onderzoek) samen met onderzoekers aan het opzetten, uitvoeren en beschrijven van onderzoek.

Het eerste deelproject ‘Gewoon opvoeden versterken’ richt zich op het grensvlak tussen Gewoon Opvoeden (spoor 1) en de Basishulp in de buurtteams Jeugd en Gezin (spoor 2) via de vorming van netwerken rondom opgroeien en opvoeden. Om deze wijknetwerken tot stand te brengen, is in drie pilotwijken een Wijkacademie van start gegaan (een groep bewoners die met elkaar aan de slag gaat met thema’s die spelen in de wijk rondom het gewoon opvoeden). Elke Wijkacademie wordt ondersteund door twee professionals. Binnen de werkplaats worden zowel de activiteiten van de Wijkacademies als de samenwerking van de spoor 1 en 2 professionals met onderzoek gevolgd om zo zicht te krijgen op de vraag: Op welke wijze kunnen de Utrechtse wijkprofessionals (spoor 1) en Buurtteams (spoor 2) in samenwerking met ouders en betrokken burgers het gewoon opvoeden in de wijk versterken?

Het tweede en derde deelproject richten zich op het grensvlak tussen Basishulp (spoor 2) en Aanvullende zorg (spoor 3). De vraagstelling van deze deelprojecten is hoe gedrags- en gezinsproblemen die voorheen buiten de sociale context van gezinnen door specialisten werden behandeld, nu in de wijk met versterking van de eigen kracht van gezinnen en hun sociale netwerk duurzamer behandeld kunnen worden. Hierbij heeft het tweede deelproject ‘Pittige Jaren’ als doel om gezinnen met zeer diverse achtergrond met kinderen met gedragsproblemen actief laten deelnemen aan empowerende oudergroepen in de wijk. Hiermee wil dit project ervoor zorgen dat de gedragsproblemen van de betreffende kinderen afnemen, de sociale en maatschappelijke inbedding verbetert en verwijzing naar gespecialiseerde zorg niet nodig is. In het project staat de vraag centraal op welke wijze de gezinswerkers een rol kunnen spelen bij deze oudergroepen, in samenwerking met aanvullende zorg. Het derde deelproject, het ‘JIM-project’ onderzoekt de succes- en faalfactoren in de samenwerking tussen professionals uit de basishulp (Lokalis), professionals uit de specialistische zorg (InVerbinding) en een informele mentor (JIM) bij het voorkomen van een uithuisplaatsing van jongeren in de leeftijd van 12-23 jaar.

Het vierde deelproject ‘Effectiev

De transitie en transformatie van de Zorg voor Jeugd leidt tot veranderingen in het stelstel. De uitdaging die hierop volgt is dat er een nieuwe professionaliteit is ontstaan in een nieuwe context. Er is sprake van generalistische zorg en de nadruk ligt op duurzame verbetering voor gezinnen en het versterken van de sociale basis. De Leidende principes van het Utrechtse Model voor de zorg voor jeugd - normaliseren, in plaats van problematiseren; het gezin in het dagelijks leven is het uitgangspunt; de inhoud en niet het systeem staat centraal en de veiligheid van het kind vormt altijd de ondergrens - vragen om een nieuwe werkwijze. Het streven is om kennisgericht te werken waarbij de opgave is om ervoor te zorgen dat deze kennis en ervaring geschikt en beschikbaar is in de nieuwe context. Waar nodig kan er sprake zijn van nieuwe kennisontwikkeling. Hier sluit deze Academische Werkplaats Transformatie Jeugd Utrecht op aan. De buurtteams jeugd en gezin van Lokalis zijn in Utrecht de spil van deze vernieuwing en hebben in de werkplaats dan ook een centrale positie. De ambitie van deze werkplaats is om de zorg en ondersteuning voor jeugdigen en gezinnen vernieuwen en verbeteren, zó dat alle jeugdigen zo goed mogelijk kunnen meedoen en gezond en veilig kunnen opgroeien. Wij doen dat door het organiseren van een regionale kennisinfrastructuur voor kennis(co)creatie en kennisuitwisseling waarbij van elkaar wordt geleerd en waarmee evidence-based handelen wordt gestimuleerd.

In het samenwerkingsverband werken praktijkinstellingen samen met cliënten en hun opvoeders, en met onderwijs-, onderzoeks- en kennisinstellingen en beleidsinstanties. In vier projecten wordt samen bestaande kennis benut en nieuwe kennis ontwikkeld. In kortlopende klein-en-fijn projecten werken professionals in praktijkinstellingen en/of studenten (in kader van stage-scriptie onderzoek) samen met onderzoekers via vraagarticulatie aan het opzetten, uitvoeren en beschrijven van een onderzoek.

Het eerste deelproject ‘Gewoon opvoeden versterken’ richt zich op het grensvlak tussen Gewoon Opvoeden (spoor 1) en de Basishulp in de buurtteams (spoor 2) via de vorming van netwerken rondom opgroeien en opvoeden. Om deze wijknetwerken tot stand te brengen, is in drie pilotwijken een Wijkacademie van start gegaan (een groep bewoners die met elkaar aan de slag gaat met thema’s die spelen in de wijk rondom het gewoon opvoeden). Elke Wijkacademie wordt ondersteund door twee professionals. Binnen de werkplaats worden zowel de activiteiten van de Wijkacademies als de samenwerking van de spoor 1 en 2 professionals met onderzoek gevolgd om zo zicht te krijgen op de vraag: Op welke wijze kunnen de Utrechtse wijkprofessionals (spoor 1) en Buurtteams Jeugd en Gezin (spoor 2) in samenwerking met ouders en betrokken burgers het gewoon opvoeden in de wijk versterken?

Het tweede en derde deelproject richten zich op het grensvlak tussen Basishulp (spoor 2) en Aanvullende zorg (spoor 3). De vraagstelling van deze deelprojecten is hoe gedrags- en gezinsproblemen die voorheen buiten de sociale context van gezinnen door specialisten werden behandeld, nu in de wijk met versterking van de eigen kracht van gezinnen en hun sociale netwerk duurzamer behandeld kunnen worden. Hierbij heeft het tweede deelproject ‘Pittige Jaren’ als doel om gezinnen met zeer diverse achtergrond met kinderen met gedragsproblemen actief laten deelnemen aan empowerende oudergroepen in de wijk. Hiermee wil dit project ervoor zorgen dat de gedragsproblemen van de betreffende kinderen afnemen, de sociale en maatschappelijke inbedding verbetert en verwijzing naar gespecialiseerde zorg niet nodig is. In het project staat de vraag centraal op welke wijze de gezinswerkers een rol kunnen spelen bij deze oudergroepen, in samenwerking met aanvullende zorg. Het derde deelproject, het ‘JIM-project’ onderzoekt de succes- en faalfactoren in de samenwerking tussen professionals uit de basishulp (Lokalis), professionals uit de specia

Kenmerken

Projectnummer:
737200009
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2015
2020
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Dr. M.J.H. van Bon-Martens
Verantwoordelijke organisatie:
Lokalis