Mobiele menu

Acceptance & Commitment Therapie (ACT) op afstand

Eerst de pijn accepteren, dan behandelen

Bij revalidatiebehandelingen van chronische pijn starten doorgaans alle betrokken disciplines tegelijkertijd. Het Roessingh Revalidatiecentrum (RRC) heeft echter gemerkt dat mensen met chronische pijn vaak mentaal nog niet klaar zijn voor behandelingen door fysiotherapeuten, ergotherapeuten en bewegingsagogen. De verwachting is dat mensen meer baat hebben bij pijnbehandeling als ze eerst de pijn aanvaarden. Daarna zijn ze eerder bereid om pijnlijke oefeningen te doen.

Doel
In dit project worden de haalbaarheid en kostenbesparing onderzocht van een psychologische zelfhulpmodule. De module is gebaseerd op Acceptance and Commitment therapie (ACT). ACT-interventies bevorderen de bereidheid onvermijdelijke pijnklachten te aanvaarden om een waardevol leven te kunnen leiden. Deelnemers met chronische pijn volgen een vier weken durende module terwijl ze op de wachtlijst staan voor de revalidatiebehandeling. Na een gesprek met de psycholoog werken ze zelfstandig een zelfhulpboek door. Ook worden ze wekelijks via e-mailuitwisseling ondersteund door de behandelende psycholoog.

Verslagen


Eindverslag

Patiënten met chronische pijn volgden de psychologische zelfhulpmodule, TeleACT genaamd, voor aanvang van een multidisciplinaire individuele klinische revalidatiebehandeling. Na een klinische observatieperiode van twee weken werkten de patiënten tijdens de wachtlijstperiode gedurende vier weken een gedeelte van het zelfhulpboek Leven met pijn door, ondersteund door wekelijks e-mail contact met de behandelende psycholoog. De haalbaarheid van de module TeleACT en de satisfactie van patiënten is onderzocht door middel van semigestructureerde interviews bij zeven patiënten en de drie behandelend psychologen. Zowel de patiënten als de psychologen zijn erg positief over de TeleACT module en raden aan om de module breed toe te passen.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
335020035
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2011
2013
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Prof. dr. K.M.G. Schreurs
Verantwoordelijke organisatie:
Roessingh Research and Development