Mobiele menu

ACCURATE: Asthma Control Cost-Utility RAndomized Trial Evaluation Goals of asthma treatment: how high should we go?

Projectomschrijving

Astma kan effectief behandeld worden. Toch is het een ziekte die de patiënt vaak zwaar belast. Ook de maatschappelijke kosten van astma zijn hoog, bijvoorbeeld door ziekteverzuim en verlies aan arbeidsproductiviteit.

Resultaten
Deze studie toont aan dat het systematisch en gestructureerd volgen van astmapatiënten in de eerste lijn (middels vragenlijsten en digitale behandeladviezen) de mate van astmacontrole verbetert. Het streven naar ‘Strikte controle’ scoort niet beter dan ‘Voldoende controle’. Aangezien het laatste eenvoudiger is, lijkt streven naar Voldoende controle genoeg. Strikte controle in combinatie met het meten van stikstof monoxide in de uitademinglucht (FeNO), als maat voor het ontstekingsproces in de luchtwegen, scoort beter dan Voldoende of Strikte controle alleen en lijkt kosteneffectiever te zijn (vanuit maatschappelijk perspectief). Een (nog lopende) subanalyse naar fenotypes binnen astma, zal mogelijk het nut van FeNO-meting laten zien Ook ontwikkelingen omtrent het gebruik van een webapplicatie ‘PatiëntCoach’ volgt ZonMw met belangstelling.

Producten

Auteur: E. Termeer, J. Snoeck-Stroband, H. Nuiten, P. Honkoop, R. Loymans, B. Thoonen, I. Smeele, J. Sont, C. van Weel, T. Schermer
Auteur: Loymans RJ, Honkoop PJ, Termeer EH, Snoeck-Stroband JB, Assendelft WJ, Schermer TRJ, Sont JK, Sterk PJ, ter Riet G
Auteur: P.J. Honkoop, J.B. Snoeck-Stroband, M.J. Bakker, K.F. Rabe, V. van der Meer, J.K. Sont
Auteur: P.J.Honkoop, D.R.Taylor, A.D. Smith, J.B.Snoeck-Stroband, J.K. Sont
Auteur: Honkoop PJ, Loymans RJ, Termeer EH, Snoeck-Stroband JB, Assendelft WJ, Sterk PJ, ter Riet G, Schermer TRJ, Sont JK
Auteur: P.J.Honkoop, D.R.Taylor, A.D. Smith, J.B.Snoeck-Stroband, J.K. Sont
Auteur: P.J. Honkoop, J.B. Snoeck-Stroband, M.J. Bakker, K.F. Rabe, V. van der Meer, J.K. Sont
Titel: Early detection of asthma exacerbations by using action points in self-management plans.
Auteur: Honkoop PJ, Taylor DR, Smith AD, Snoeck-Stroband JB, Sont JK.
Magazine: European Respiratory Journal
Titel: Asthma control cost-utility randomized trial evaluation (ACCURATE): the goals of asthma treatment.
Auteur: Honkoop PJ, Loymans RJ, Termeer EH, Snoeck-Stroband JB, Bakker MJ, Assendelft WJ, Sterk PJ, Ter Riet G, Schermer TR, Sont JK.
Magazine: BMC Pulmonary Medicine
Titel: Comparison between an online self-administered and an interviewer-administered version of the Asthma Control Questionnaire: a cross-sectional validation study.
Auteur: Honkoop PJ, Loijmans RJ, Termeer EH, Snoeck-Stroband JB, Ter Riet G, Schermer TR, Sont JK; for the ACCURATE Study Group.
Magazine: primary care respiratory journal

Verslagen


Eindverslag

Ondanks de introductie van effectieve behandelingen blijft astma een belasting voor patiënten en de gezondheidszorg. De centrale vraag is in hoeverre langdurige behandeling met hoge doses combinatietherapie is gewenst om een complete controle van astma te verkrijgen en of de winst in gezondheid en kosten die hiermee zijn gemoeid het waard zijn vanuit patiënten en maatschappelijk perspectief. Het doel van de studie is om patiënten preferenties en de kosten-effectiviteit in kaart te brengen van twee behandelstrategieën die volgens de richtlijnen (www.ginasthma.org) worden gericht op het bereiken van een verschillende mate van controle van astma:
1. voldoende controle van astma (PC)
2. strikte controle van astma (SC)
3. strikte controle van astma mede gebaseerd op de concentratie stikstof monoxide (FC) in de uitademingslucht (FeNO), als een indirecte maat voor het ontstekingsproces in de luchtwegen.
In de behandelvorm "voldoende controle" accepteren de patient en huisarts lichte klachten en wordt de medicatie alleen gewijzigd bij ernstiger klachten. In de behandelvorm "strikte controle" wordt de medicatie aangepast zodat de patient vrijwel klachtenvrij zou moeten kunnen zijn. In de derde behandelvorm wordt de medicatie hiertoe mede op geleide van de FeNO meting ingesteld.

643 patiënten met mild tot matig ernstig persisterend astma uit 131 huisartsenpraktijken met een praktijkverpleegkundige/ondersteuner, leeftijd 18-50 jr, uit de regio’s Leiden Nijmegen en Amsterdam hebben aan deze cluster-gerandomiseerde trial met 3 armen en 12 maanden follow-up meegedaan, waarbij de clusters door de huisartspraktijken werden gevormd. Op elk controle en niet gepland bezoek aan de huisarts / praktijkverpleegkundige werd de medicatie aangepast met behulp van een web-based astma monitoring systeem. Iedere 3 maanden en op ieder ongepland bezoek werden astma controle, behandelstap, waardering van de gezondheid door de patiënt en kosten in kaart gebracht. De verschillen in kosten werden vergeleken m.b.t. de verschillen in voor kwaliteit gecorrigeerde levensjaren.

Op basis van de resultaten kunnen we concluderen dat het systematisch en gestructureerd volgen van de mate van astma controle met een gestandaardiseerd instrument zoals de astma controle vragenlijst in combinatie met gerichte digitale behandeladviezen zinvol is, maar dat vanuit klinisch perspectief strikte controle niet altijd haalbaar is. Vanuit patiënten perspectief leidt het streven naar strikte astma controle niet noodzakelijkerwijs tot een betere kwaliteit van leven en vanuit maatschappelijk perspectief is het op zich niet doelmatiger is om strikte controle na te streven. Wel zijn er aanwijzingen dat het streven naar strikte controle haalbaar en doelmatiger is wanneer de behandeling mede volgens de FeNO strategie wordt ingesteld, resulterend in minder corticosteroid gebruik.

Ondanks de introductie van effectieve behandelingen blijft astma een last voor patiënten en de gezondheidszorg. De centrale onderzoeksvraag is in hoeverre langdurige behandeling met hoge doses combinatietherapie is gewenst om een complete controle van astma te verkrijgen en of de winst in gezondheid en kosten die hiermee zijn gemoeid voldoende waardering en draagvlak hebben vanuit patiënten en maatschappelijk perspectief. Het doel van de studie is om patiënten preferenties en de kosten-effectiviteit in kaart te brengen van twee behandelstrategieën die volgens de richtlijnen (www.ginasthma.org) worden gericht op het bereiken van een verschillende mate van controle van astma:
1. voldoende controle van astma
2. strikte controle van astma
3. strikte controle van astma mede gebaseerd op de concentratie stikstof monoxide in de uitademingslucht (FeNO), als een indirecte maat voor het ontstekingsproces in de luchtwegen.
In de behandelvorm "voldoende controle" accepteren de patient en huisarts lichte klachten en wordt de medicatie alleen gewijzigd bij ernstiger klachten. In de behandelvorm "strikte controle" wordt de medicatie aangepast zodat de patient vrijwel klachtenvrij zou moeten kunnen zijn. In de derde behandelvorm wordt de medicatie hiertoe mede op geleide van de FeNO meting ingesteld. 640 patiënten met mild tot matig ernstig persisterend astma uit 131 huisartsenpraktijken met een praktijkverpleegkundige/ondersteuner, leeftijd 18-50 jr, behandelstap 2-4, zijn geïdentificeerd en geincludeerd via huisartseninformatiesystemen in de regio Leiden, Nijmegen en Amsterdam. De studieopzet design is een cluster-gerandomiseerde trial met 3 armen en 12 maanden follow-up, waarbij de clusters door de huisartspraktijken worden gevormd. Op elk controle en niet gepland bezoek aan de huisarts zal de medicatie stap worden aangepast met ondersteuning van een ICT astma monitoring systeem dat door een centrale longverpleegkundige wordt gecoördineerd. Patiënten utiliteiten worden gemeten door vragenlijsten. Iedere 3 maanden en op ieder ongepland bezoek worden astma controle, behandelstap en compliantie, utiliteiten en kosten in kaart gebracht. De verschillen in kosten (medicatie, overige kosten (binnen de gezondheidszorg) en productiviteit) zullen worden vergeleken m.b.t. het aantal dagen met beperkte activiteit en kwaliteitsgecorrigeerde levensjaren (EQ5D, SF6D, e-TTO, VAS). De behandelalgoritmes zijn in ICT geïmplementeerd, en de schriftelijke en digitale toelichting is voor de praktijkondersteuners beschikbaar. Half 2011 zal de follow-up worden voltooid en in de tweede helft van 2011 zal de eindanalyse worden verricht en de rapportage worden geschreven. Dit project betreft een combinatie van twee deelprojecten van ZonMw (behandelstrategie 1&2) en Astma Fonds (AF-projectnr 3.4.06.074, uitbreiding met behandelstrategie 3).

Samenvatting van de aanvraag

Despite the availability of effective therapies, asthma remains a source of significant morbidity and use of health care resources. The central question is whether maximal doses of (combination) therapy should be used for long periods in an attempt to achieve complete control of all features of asthma, and whether patients and society value the potential incremental benefit sufficiently to concur with such a treatment approach. The aim of the study is to assess patient preferences and cost-effectiveness of two recommended strategies (www.ginasthma.org) aimed at achieving different levels of clinical control: 1. partly controlled asthma 2. well controlled asthma 480 patients with mild to moderate persistent asthma from 80 general practices with a nurse practitioner or physician assistant, age 18-50 yr, treatment step 2-4, will be identified via primary care patient registries in the Leiden and Nijmegen areas. The design is a cluster-randomised trial with 40 general practices in both arms and 12 months follow-up. The patients will visit the general practice at baseline, 3, 6, and 12 months. At each planned and unplanned visit to the general practice the treatment step will be adjusted with support of an ICT-based asthma monitoring system supervised by a central coordinating nurse specialist. Patient utilities will be assessed by questionnaire and interview. Data on asthma control, treatment step, adherence to treatment, utilities and costs will be obtained every 3 months and at each unplanned visit. Differences in societal costs (medication, other (health) care and productivity) will be compared to differences in the number of limited activity days and in quality adjusted life years (Dutch EQ5D, SF6D, e-TTO, VAS). The first year will be used for updating the ICT application in order to accommodate the treatment algorithms, preparation and writing of programme manuals and internet manuals for distribution to nurse practitioners or physician assistants, identification of patients and general practices, organisation of introductory sessions for nurse practitioners or physician assistants. During the second and third year the trial will be completed and the second half of the third year will be used for data analysis and preparation of the manuscripts. Ondanks de introductie van effectieve behandelingen blijft astma een last voor patiënten en de gezondheidszorg. De centrale vraag is in hoeverre langdurige behandeling met hoge doses (combinatie-)therapie is gewenst om een complete controle van astma te verkrijgen en of de winst in gezondheid opweegt tegen de kosten die hiermee zijn gemoeid vanuit patiënten en maatschappelijk perspectief. Het doel van de studie is om patiënten preferenties en de kosten-effectiviteit in kaart te brengen van twee behandelstrategieën die volgens de richtlijnen (www.ginasthma.org) worden gericht op het bereiken van een verschillende mate van controle van astma: 1. voldoende controle van astma 2. optimale controle van astma 480 patiënten met mild tot matig ernstig persisterend astma uit 80 huisartsenpraktijken met een praktijkverpleegkundige/ondersteuner, leeftijd 18-50 jr, behandelstap 2-4, zullen worden geïdentificeerd via huisartseninformatiesystemen in de regio Leiden en Nijmegen. Het design betreft een cluster-gerandomiseerde trial met 40 huisartesenpraktijken in beide armen en 12 maanden follow-up. Op elk controle en niet gepland bezoek aan de huisarts zal de medicatie stap worden aangepast met ondersteuning van een ICT astma monitoring systeem dat door een centrale longverpleegkundige wordt gecoördineerd. Patiënten ütiliteiten zullen worden gemeten door vragenlijsten en in interviews. Iedere 3 maanden en op ieder ongepland bezoek zullen astma controle, behandelstap en compliantie, utiliteiten en kosten in kaart worden gebracht. De verschillen in kosten (medicatie, overige kosten (binnen de gezondheidszorg) en productiviteit) zullen worden vergeleken m.b.t. het aantal dagen met beperkte activiteit en kawaliteitsgecorrigeerde levensjaren (EQ5D, SF6D, e-TTO, VAS). In het eerste jaar zullen de behandelalgoritmes in de ICT worden geïmplementeerd, zal de schriftelijke en digitale toelichting voor de praktijkondersteuners worden geschreven, zullen de praktijken en patiënten worden geïdentificeerd en de introductiesessies voor de huisartsenpraktijken worden georganiseerd. Gedurende het tweede en derde jaar zal de trial worden voltooid en in de tweede helft van het derde jaar zullen de manuscripten worden geschreven.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
170885604
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2008
2012
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Dr. J.K. Sont
Verantwoordelijke organisatie:
Leiden University Medical Center