Mobiele menu

Achieving good science. A cross-disciplinary study.

Wetenschap staat onder druk. Niet alleen de integriteit van wetenschappers en de kwaliteit van wetenschappelijk werk staat ter discussie, maar ook het vertrouwen van het publiek in wetenschappelijke instituties. In die discussies blijven de verschillen tussen disciplines vaak impliciet, waardoor wetenschapsbeleid vaak slecht past. Tegelijk maken die verschillen het moeilijk om het belang van wetenschap helder te verwoorden.

Goede wetenschap

In dit project maken we een vergelijkende analyse van wat in 5 verschillende disciplines telt als ‘goede wetenschap’, en wat het bereiken daarvan bedreigt. We dompelen ons onder in het werk van wetenschappers uit de geneeskunde, filosofie, scheikunde, wiskunde en antropologie. Welke specifieke problemen zijn er om ‘goede wetenschap’ te bereiken, welke problemen delen de disciplines, en hoe is communicatie tussen disciplines mogelijk? Het doel van ons project is om gerichter beleid te ontwikkelen om verantwoorde onderzoekspraktijken te bevorderen.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
445003003
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2017
2021
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Prof. dr. A.J. Pols
Verantwoordelijke organisatie:
Amsterdam UMC - locatie AMC