Mobiele menu

Actieonderzoek 'Baanbrekende Professionals': eenvoud en samenhang door grenzenwerk binnen wijkgericht werken

Jongeren willen zich fijn en veilig voelen op de plekken waar hun leven zich afspeelt.
Wandelinterviews met 35 jongeren in Groningen suggereerden dat jongeren die in hun leven op
onveilige plekken komen zich voor de keuze gesteld zien het ‘goede’ of het ‘slechte’ pad te volgen.
Zij gaven aan dat veilige plekken en positieve rolmodellen op school, op straat en zeker op de
sportvereniging hen helpen betere keuzes voor henzelf te maken.

Dit roept de vraag op hoe de betrokken professionals, mantelzorgers, vrijwilligers en andere
inwoners rond een leefplek van jongeren samen kunnen werken aan het gelijktijdig verbeteren van
de plek en vroegtijdig signaleren van problemen van jongeren.

Binnen een actieonderzoek werkten drie teams daartoe aan samenwerking met de betrokkenen
rond een leefplek: sportverenigingen, de eigen woonbuurt, en huisvestingsproblemen bij mbojongeren.
Actiedoelen per betrokken groep stimuleerden de teams door bestaande grenzen heen
te breken en met betrokkenen een aanpak te ontwikkelen die helpt een leefplek fijner en veiliger te
maken voor jongeren. De teams hielden bij of ze hun actiedoelen haalden en bespraken ze wat ze
daarvan konden leren.

Verslagen


Eindverslag

Jongeren willen zich fijn en veilig voelen op de plekken waar hun leven zich afspeelt. Wandelinterviews met jongeren in Groningen suggereerden dat jongeren die in hun leven op onveilige plekken komen zich voor de keuze gesteld voelen het ‘goede’ of het ‘slechte’ pad te volgen. Zij gaven aan dat veilige plekken en positieve rolmodellen op school, op straat en zeker op de sportvereniging hen helpen betere keuzes voor henzelf te maken.

Dit roept de vraag op hoe de betrokken professionals, mantelzorgers, vrijwilligers en andere betrokkenen rond een leefplek van jongeren samen kunnen werken aan het gelijktijdig verbeteren van de plek en vroegtijdig signaleren en oppakken van problemen bij jongeren.

Binnen een actieonderzoek werkten drie teams daartoe aan samenwerking met de betrokkenen rond een leefplek: sportverenigingen, de eigen woonbuurt, en huisvestingsproblemen bij mbo-jongeren.

Actiedoelen per betrokken groep stimuleerden de teams door bestaande grenzen heen te breken en met betrokkenen een aanpak te ontwikkelen die helpt een leefplek fijner en veiliger te maken voor jongeren. De teams hielden bij of ze hun actiedoelen haalden en bespraken ze wat ze daarvan konden leren. Dit leidde tor drie elkaar aanvullende leefplek gerichte werkwijzen.

Baanbrekende professionals: naar meer eenvoud en samenhang in wijkgericht werken

Jongeren willen zich thuis en veilig voelen op de plekken waar hun leven zich afspeelt. Sociale wijkteams proberen jongeren en gezinnen in kwetsbare posities hierin te ondersteunen. De diverse disciplines vullen elkaar aan, maar dat is ook lastig voor jongeren: wie doet wat en hoe past dat bij elkaar?

In dit praktijkonderzoek experimenteren 12 medewerkers uit drie teams met het over de grenzen van hun eigen beroepen en over de grenzen van belangrijke plekken voor jongeren heen te kijken bij het helpen realiseren van een prettige, veilige leefwereld.

Het onderzoek bestaat uit drie praktijkexperimenten. De baanbrekende professionals hebben deze experimenten zelf ingebracht en opgezet vanuit hun ervaringen met de problematiek van deze jongeren en hun gezinnen in Groningen.

De experimenten vullen elkaar aan, omdat ze elk op een andere voor jongeren belangrijke leefplek zijn gericht. Zo kan de bredere toepasbaarheid van een nieuwe benadering worden onderzocht.

School als wijk richt zich op een beter begrip en efficiëntere aanpak van huisvestingsproblemen bij MBO-studenten die tot schooluitval zouden kunnen leiden.

Sport als wijk richt zich op samenwerking met sportverenigingen, zodat deze een fijne, veilige plek zijn voor jongeren en individuele problemen vroegtijdig worden gesignaleerd en passend opgepakt.

In Straat als wijk wordt een buurtstraat-team opgezet voor een straat waar heel veel hulpverleners over de vloer komen. Door dagelijkse aanwezigheid in de straat en betrokkenheid bij individuele gevallen, wordt gestreefd naar meer samen met bewoners werken aan de straat als een sociaal fijne en fysiek vellige buurt voor jongeren om in op te groeien.

Het overkoepelende doel is dat de baanbrekende professionals met elkaar leren reflecteren als team en een gezamenlijke werkwijze ontwikkelen die bijdraagt aan de volgende transities in wijkgericht werken:
1. Van op zoek naar de hulpvraag naar op zoek naar het leven achter de vraag.
2. Van starten bij de professionele expertise naar starten bij de leefwereld van de jongere.
3. Van vele, wisselende gezichten leveren versnipperde diensten naar herkenbare WIJ-medewerkers dragen zorg voor eenvoud en samenhang.
4. Van een complexe diversiteit van gegroeide benaderingen en toevallige werkwijzen naar een gezamenlijke benadering die voortvloeit uit een reflectieve praktijk,
5. Van coördinatoren en projectleiders die de snippers van bovenaf verbinden en de diversiteit proberen te managen naar lerende WIJ-teams die proactief ruimte nemen om grenzen te stellen, bewaken, overbruggen, bevragen en verleggen.

Kenmerken

Projectnummer:
744220108
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2020
2022
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
M.A.G. van Offenbeek
Verantwoordelijke organisatie:
Rijksuniversiteit Groningen