Mobiele menu

Actieonderzoek: Stimulering wederzijds begrip tussen personen verward gedrag met migratie achtergrond en zorgprofessionals

Projectomschrijving

Doel

Mensen met een migratie achtergrond die kampen met psychische aandoeningen kunnen vaak hun weg naar de zorgverlening moeilijk vinden. Als deze groep wel ergens in behandeling is, loopt de behandeling vaak spaak door een aantal factoren die de communicatie en verwachtingspatronen tussen cliënt en behandelaren ondermijnen. Met het actieonderzoek ‘Stimulering wederzijds begrip tussen personen verward gedrag met migratieachtergrond en zorgprofessionals’ heeft Unite Multizorg (UMZ) de mate onderzocht waarin mensen met een migratieachtergrond hun weg naar de zorg niet kunnen vinden. Ook zijn de factoren onderzocht die zowel op het aannemen van zorg als het behandeltraject een negatief effect hebben.

Werkwijze

Omdat UMZ cultuursensitief werkt en dicht bij de doelgroep staat, was het voor UMZ een uitgelezen kans om dit actieonderzoek uit te voeren. Door middel van een belevingsscan bij zowel begeleiders als cliënten uit de doelgroep is onderzocht hoe beide partijen een behandeling ervaren.

Resultaten

In het onderzoek wordt geconcludeerd dat cliënten met een migrantenachtergrond in grote mate belemmerd worden om gebruik te maken van psychische hulpverlening en er is geconcludeerd dat (in hoofdlijnen) de volgende achterliggende oorzaken een rol spelen:

  • Stigmatisering
  • Interpretatie van klachten
  • De mate van acculturatie

Met de resultaten van het actieonderzoek heeft UMZ binnen haar praktijk een informatieve hand-out binnen het kwaliteitssysteem geïmplementeerd. Zo gebruiken alle medewerkers van UMZ de praktische en theoretische informatie die nodig is om de behandeling van een cliënt uit de doelgroep succesvol uit te voeren. Binnen het Kleurrijk Cliëntennetwerk (KCN) wordt de opgedane kennis uit het actieonderzoek geïmplementeerd. Binnen het KCN wordt outreachend gewerkt om cliënten uit de doelgroep, ervaringsdeskundigen en zorginstellingen te verbinden en wordt de opgedane kennis onder ketenpartners verspreid.

Verslagen


Eindverslag

Mensen met een migratie achtergrond die kampen met psychische aandoeningen kunnen vaak hun weg naar de zorgverlening moeilijk kunnen vinden. En als deze groep wel ergens in behandeling is, loopt de behandeling vaak spaak door een aantal factoren die de communicatie en verwachtingspatronen tussen cliënt en behandelaars ondermijnen. Met het actieonderzoek “Stimulering wederzijds begrip tussen personen verward gedrag met migratieachtergrond en zorgprofessionals” heeft Unite Multizorg (UMZ) de mate onderzocht waarin mensen met een migratieachtergrond hun weg naar de zorg niet kunnen vinden. Ook zijn de factoren onderzocht die zowel bij het aannemen van zorg en de het behandeltraject een negatief effect hebben. Omdat UMZ cultuursensitief werkt en dicht bij de doelgroep staat, was het voor UMZ een uitgelezen kans om dit actieonderzoek uit te voeren. Door middel van een belevingsscan bij zowel begeleider als cliënt uit de doelgroep is onderzocht hoe beide partijen een behandeling ervaren. Het onderzoek heeft geconcludeerd dat cliënten met een migrantenachtergrond in grote mate belemmerd worden om gebruik te maken van psychische hulpverlening en heeft geconcludeerd dat (in hoofdlijnen) de volgende achterliggende oorzaken spelen, namelijk stigmatisering; interpretatie van klachten; en de mate van acculturatie. Met de resultaten van het actieonderzoek heeft UMZ binnen haar praktijk een informatieve hand-out binnen het kwaliteitssysteem geïmplementeerd. Zo gebruiken alle medewerkers van UMZ de praktische en theoretische informatie die nodig is om de behandeling van een cliënt uit de doelgroep succesvol uit te voeren. Binnen ons Kleurrijk Cliëntennetwerk (KCN) implementeren we de opgedane kennis uit het actieonderzoek. Binnen het KCN werken we outreachend om cliënten uit de doelgroep, ervaringsdeskundigen en zorginstellingen te verbinden en verspreiden we de opgedane kennis onder onze ketenpartners.

Samenvatting van de aanvraag

We constateren dat er een kloof bestaat tussen zorgprofessionals en personen met psychosociale en psychiatrische problematiek met een migrantenachtergrond. Met dit actieonderzoek gaat Unite Multi Zorg onderzoeken waarom deze kloof bestaat. We werken met deelnemers van beide groepen. Middels een belevingsscan reflecteren beide groepen op de vraag waarom het moeilijk is de ander te bereiken. Vervolgens gaan deelnemers met elkaar in gesprek over hoe de afstand verkleint kan worden. Door deze gesprekken stappen zij uit de zorgverlener/zorgontvanger dynamiek. In plaats daarvan gaan zij samen aan de slag om de praktijk waar zij samen deel van uit maken te veranderen. De gesprekken zijn daarmee een actie waarmee zij hun praktijk veranderen. Daarbij wordt er gezamenlijk kennis ontwikkeld over het waarom van de afstand en wat er nodig is om deze te verkleinen. Vervolgens gaan we met de deelnemers op zoek naar methoden en/of interventies om deze kennis overdraagbaar te maken aan anderen.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
6380160111
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2019
2021
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Ing. Y. Kharkhach
Verantwoordelijke organisatie:
Unite Multizorg