Mobiele menu

Actieve One Health surveillance met behup van metagenomica om antimicrobiele resistentie te kunnen voorspellen in landen met lage inkomens.

ALARUM 

Infecties die veroorzaakt worden door bacteriën die niet meer gevoelig zijn (resistent) voor antibiotica, veroorzaken ongeveer 5 miljoen dodelijk slachtoffers elk jaar! De hoogste sterfte gerelateerd aan die resistentie heeft plaats in sub-Sahara Afrika. Gewone laboratoria kunnen onderzoeken welke bacteriën ziektes bij mensen veroorzaken, gaan na hoe het zit met resistentie tegen antibiotica bij deze ziekmakende bacteriën, en verzamelen informatie waarmee beslissingen genomen kunnen worden welke antibiotica het beste te gebruiken. Maar in grote delen van sub-Sahara Africa zijn er maar weinig zulke laboratoria, die bovendien duur zijn om op te zetten en te laten draaien. 

Doel

Er zijn dus alternatieve, goedkopere, manieren nodig dan de standaard laboratorium onderzoeken om resistentie op te sporen en te bepalen welke antibiotica nog wel geschikt zijn. Veel bacteriën die verantwoordelijk zijn voor ernstige infecties zijn al aanwezig in de darmen van toekomstige patiënten. 

Aanpak/werkwijze

We hebben eerder laten zien dat voor sommige bacterie soorten, het mogelijk is om te voorspellen welke resistentie er zal zijn in het geval van ernstige infecties, door te kijken naar het DNA van bacteriën in gepoolde ontlastingsmonsters van ziekenhuispatiënten. In Kenia en Burkina Faso willen we nu gaan kijken of dit ook lukt voor andere bacteriën, en of het voorspellen van resistentie bij ernstige infecties ook mogelijk is op basis van monsters verzameld buiten het ziekenhuis in de dorpen, van menselijke ontlasting en van de omgeving. 

(Verwachte) Resultaten

Hierdoor zullen we meer te weten komen over de verspreiding van bacteriële genen die resistentie veroorzaken tussen mensen, dieren en de omgeving. We willen ook een economische evaluatie uitvoeren om te begrijpen wanneer een dergelijke surveillance in de dorpen een efficiënt gebruiken van middelen zou zijn.

Kenmerken

Projectnummer:
10570162310006
Looptijd: 0%
Looptijd: 0 %
2024
2027
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
M.A.B. van der Sande
Verantwoordelijke organisatie:
Universitair Medisch Centrum Utrecht