Mobiele menu

Active vitamin D for secondary hyperparathyroidism after bariatric surgery: a randomized controlled trial

Actief vitamine D voor de behandeling van secundaire hyperparathyreoïde na bariatrische chirurgie

Momenteel is chirurgie de meest effectieve behandeling van obesitas. Bij een aantal patiënten gaan deze operaties gepaard met tekorten van onder andere calcium en vitamine D, ondanks het additioneel toedienen van hoge doseringen. Deze tekorten kunnen leiden tot een stijging van bijschildklierhormoon (PTH). Het calciumtekort en de stijging in het PTH dragen bij aan een afname van de botdichtheid.

Endocrinologen Mirjam Lips en Natasha Appelman-Dijkstra zagen eerder bij deze patiënten een goed effect van het toedienen van alfacalcidol. Alfacalcidol is een actieve vorm van vitamine D die goed wordt opgenomen in de darm. Zodoende draagt het bij aan de opname van calcium en zorgt het voor een daling van het PTH.

Onderzoek en verwachte uitkomsten

In deze studie zal het effect van alfacalcidol op de calciumopname en het PTH worden onderzocht. Verder zal worden gekeken of alfacalcidol de afname van de botdichtheid beperkt na obesitas chirurgie (bariatrische chirurgie).
 

Richtlijn

Van de onderzoeksprojecten uit het ZonMw-programma Goed Gebruik Geneesmiddelen (GGG) is inzichtelijk gemaakt of zij aansluiten bij de richtlijnen en/of modules in de FMS Richtlijnendatabase. Bekijk de bijbehorende richtlijn in de FMS Richtlijnendatabase.

Kenmerken

Projectnummer:
10140022010006
Looptijd: 58%
Looptijd: 58 %
2022
2026
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
dr. M.A. Lips
Verantwoordelijke organisatie:
NFU Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra