Mobiele menu

Active@Home - Social ExerGaming, Dancing and Tai Chi for wellbeing and fall prevention

Projectomschrijving

Active@Home: valpreventie én ontmoeting in één

Vallen is een van de belangrijkste gezondheidsproblemen onder ouderen. Vaak heeft een val grote consequenties voor de kwaliteit van leven. Ouderen blijven vaak bang dat het nog een keer gebeurt. Ze durven niet meer naar buiten, bewegen daardoor minder en vergroten zo onbedoeld juist het risico. Ook komen ze minder onder de mensen.

Hoe het werkt 

Lichamelijke activiteit, balansoefeningen en krachttraining verminderen het risico op vallen. Veel ouderen willen best oefeningen doen, maar vinden het lastig om die ook vol te houden. Active@Home ontwikkelt een uitdagende game die elementen van de Chinese bewegingskunst Tai Chi combineert met dans. Dat maakt oefenen leuker. De game kan eenvoudig thuis op de tv gespeeld worden met twee armbandjes die de wijze van bewegen registreren. De gebruiker kiest zelf leuke oefeningen en krijgt feedback door een virtual coach in de game.

Wat het oplevert 

Active@Home combineert valpreventie met mogelijkheden om meer te bewegen, alleen of samen met anderen. Het systeem vermindert zo niet alleen het valrisico, maar draagt ook bij aan een sterker sociaal netwerk van de deelnemer. Dat gebeurt onder meer via de mogelijkheid om oefeningen met meerdere gebruikers te doen en er zo een event van te maken. Ook kunnen ouderen elkaar via discussiefora, Skype-meetings of beeldbellen ontmoeten. Naast een gezonde leefstijl creëert Active@Home daarmee ook een gevoel van verbondenheid en helpt zo eenzaamheid tegengaan.

Voor wie

Voor zelfstandig wonende ouderen met een verhoogd valrisico.

Verslagen


Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting Vallen is een van de belangrijkste gezondheidsproblemen onder ouderen. Naar schatting 30% van de 65+-ers valt ieder jaar en ‘vallen’ is verantwoordelijk voor meer dan 50% van de verwonding-gerelateerde ziekenhuisopnames in deze leeftijdsgroep.De consequenties van een val hebben grote impact op de kwaliteit van leven. Voor ouderen wordt lichamelijke oefening aanbevolen om kwetsbaarheid uit te stellen. Ook zou het bijdragen aan het verminderen van vallen. Wanneer krachttraining wordt aangevuld met balansoefeningen kan vooruitgang worden verwacht in het dagelijks leven. Echter, door afstand in combinatie met verminderde mobiliteit, worden de ouderen beperkt in hun bezoek aan een sportschool. Daardoor, ondanks dat iedereen weet dat bewegen gezond is, is het een uitdaging fysieke oefening te implementeren voor deze doelgroep. Het belang van het monitoren en ondersteunen van ouderen als zij hun oefeningen doen, mag niet worden onderschat. Het is essentieel om hen het te laten volhouden. Echter kan dit ook op afstand en hoeft dat niet altijd in real live. Tai Chi interventies reduceren het risico op vallen met 37%. Het integreert verschillende fysieke en cognitieve elementen en betrekt lichaam en geest in een holistische aanpak. Dit geldt ook voor dans. Het project Active@Home heeft als doel een interventie te ontwikkelen om fysieke activiteit en valpreventie onder ouderen te bevorderen met behulp van een uitdagende game die elementen van Thai Chi en dans integreert. De gebruiker zal zelf elementen kunnen kiezen die bij hem of haar passen en zo work-outs samenstellen. Alle oefeningen worden gemonitord en de ouderen krijgen ondersteuning en feedback op afstand. Ook voor het social-culturele aspect is aandacht, door de oefeningen te doen als event met meerdere deelnemers. Het systeem faciliteert een social network, discussiefora, meetings via Skype of beeldbellen en biedt de mogelijkheid voor zowel fysieke als virtuele groepsontmoetingen. Het doel is om hiermee naast een gezonde leefstijl een gevoel van verbondenheid te creëren en eenzaamheid tegen te gaan: belangrijke elementen om zelfstandig thuis te blijven wonen. Summary Falling is one of the most common health problems among older people. Approximately 30% of people aged 65 and over fall each year and falls represent more than 50% of injury-related hospitalizations in this age group. The consequences of a fall have a great impact on the person’s quality of life. For older adults, structured exercise training is recommended to postpone frailty and vulnerability. The effect of physical activity has also been linked to diminishing the probability of a fall. When strength training is complemented with balance exercises, a transfer to functional tasks of daily living may be expected. However, large travel distances could potentially limit the ability of these people to visit a training centre. Therefore, despite the fact that exercise has been widely accepted as beneficial for health, successful implementation of exercise interventions presents a major challenge for many older people. The importance of monitoring and supporting elderly persons while doing their home-based exercises should not be neglected. Providing feedback, social support, motivation and encouragement seem to be essential factors in enhancing adherence. Remote feedback strategies may have the potential to replace life supervision while exercising at home. Tai Chi interventions have been shown to reduce the risk of falls by 37% compared to 22% in multi-component group-based exercise. Tai Chi integrates multiple physical and cognitive elements and involves the whole body-mind system rather than separate components. Dance also shares this holistic approach. The Active@Home project proposal aims at providing an intervention program to increase physical activity of older adults and fall prevention, with challenging multi-player exergames, including elements both from Tai Chi and Dancing. The user will be able to choose the type of exercise that suits him/her best from sequences of games composed together to create workouts, dance exercises based on traditional dances from different European countries or Tai Chi training. All exercises will be monitored using available motion sensors. The socio-cultural component will also be thoroughly explored, revolving around the multi- communities, with a social network, discussion forums, teleconference meetings, organizing community events both physical or virtual dance/exercise groups and competitions with the aim of strengthening bonds within the older person’s community. The goal is stimulating a sense of social connectedness, contributing not only to maintain a healthy social life, avoiding isolation and depression but also to reinforce the role of the community as a support network, which has been demonstrated to be a key factor for achieving longer independent living and ageing in place.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
735150008
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2016
2019
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Drs. J. Brinkers
Verantwoordelijke organisatie:
KBO-PCOB