Mobiele menu

Actualisatie en verspreiding van het expertisegebied wijkverpleegkundige

Het Expertisegebied wijkverpleegkundige is een aanvulling op het beroepsprofiel voor de verpleegkundige en beschrijft de kennis, attitude en vaardigheden waarover een wijkverpleegkundige dient te beschikken. Het oude expertisegebied is in 2012 opgesteld. De afgelopen 7 jaar is er veel veranderd in de wijkverpleging. Wijkverpleging wordt sinds 2015 gefinancierd vanuit de zorgverzekeringswet. Daarmee kreeg de wijkverpleegkundige weer de bevoegdheid om zelf de benodigde zorg vast te stellen en te indiceren. In 2018 is het kwaliteitskader wijkverpleging vastgesteld. Hierin wordt het belang van preventie benadrukt. Niet meer zorgen voor de cliënt, maar ervoor zorgen dat de cliënt zo lang mogelijk zelfstandig en zelfredzaam kan blijven. Reden genoeg dus om het expertisegebied te evalueren. Deze evaluatie is in 2018 uitgevoerd door de Hogeschool Utrecht.

Doel

Het doel van dit project was om het Expertisegebied wijkverpleegkundige te evalueren en te actualiseren.

Resultaten

Voor de actualisatie is gebruik gemaakt van de aanbevelingen uit het evaluatieonderzoek en de expertise van vakgroep wijkverpleegkundigen, de klankbordgroep (wijkverpleegkundigen en vertegenwoordigers namens de werkgevers) en de feedback van de meeleesgroep (20 wijkverpleegkundigen uit het gehele land). De belangrijkste aanpassing is het toegenomen belang van de competenties voor de gezondheidsbevorderaar. Deze hebben een centrale plek gekregen naast de competenties voor de zorgverlener. Hiermee hopen we dat preventie stevig verankerd wordt in het werk van wijkverpleegkundigen.

Verslagen


Eindverslag

De vakgroep wijkverpleegkundigen van V&VN heeft in 2018 een voorstel ingediend bij ZonMw om het Expertisegebied wijkverpleegkundige te evalueren en te actualiseren. Het expertisegebied wijkverpleegkundige is een aanvulling op het beroepsprofiel voor de verpleegkundige en beschrijft de kennis, attitude en vaardigheden waarover een wijkverpleegkundige dient te beschikken. Waarom een nieuw expertisegebied? Het oude expertisegebied is in 2012 opgesteld. De afgelopen 7 jaar is er veel veranderd in de wijkverpleging. Wijkverpleging wordt sinds 2015 gefinancierd vanuit de zorgverzekeringswet. Daarmee kreeg de wijkverpleegkundigen weer de bevoegdheid om zelf de benodigde zorg vast te stellen en te indiceren. In 2018 is het kwaliteitskader wijkverpleging vastgesteld. Hierin wordt het belang van preventie benadrukt. Niet meer zorgen voor de cliënt, maar ervoor zorgen dat de cliënt zo lang mogelijk zelfstandig en zelfredzaam kan blijven. Reden genoeg dus om het expertisegebied te evalueren. Deze evaluatie is in 2018 uitgevoerd door de Hogeschool Utrecht. Actualisatie Voor de actualisatie is gebruik gemaakt van de aanbevelingen uit het evaluatie onderzoek en de expertise van vakgroep wijkverpleegkundigen, de klankbordgroep (wijkverpleegkundigen en vertegenwoordigers namens de werkgevers ) en de feedback van de meeleesgroep (20 wijkverpleegkundigen uit het gehele land) . De belangrijkste aanpassing is het toegenomen belang van de competenties voor de gezondheidsbevorderaar. Deze hebben een centrale plek gekregen naast de competenties voor de zorgverlener. Hiermee hopen we dat preventie stevig verankerd wordt in het werk van wijkverpleegkundigen.

Kenmerken

Projectnummer:
206120019
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2018
2019
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Drs. M.A.T. de Bont
Verantwoordelijke organisatie:
Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland
Afbeelding

Verpleging en verzorging

Verpleegkundigen, verpleegkundig specialisten en verzorgenden zijn dé onmisbare schakel in preventie, zorg en ondersteuning. Daarom investeren wij in kennis door en voor deze beroepsgroepen. Bekijk hoe we dat doen.