Mobiele menu

Actuele richtlijnen door structurele signalering

Videopresentatie resultaten

Bekijk de videopresentatie (15 minuten) over de resultaten van het project Alertness op YouTube:

Afbeelding
Schermprint videopresentatie project Alertness

Projectomschrijving

Aanleiding

De Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie (NVOG) heeft het proces voor richtlijnontwikkeling recent opnieuw ingericht. Om dit nieuwe proces te ondersteunen heeft de richtlijncommissie behoefte aan slimme ict-oplossingen om signalen te ontvangen wanneer een richtlijn aangepast moet worden.

Doel

In dit project heeft de NVOG samen met stichting Olijf en het Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL) deze slimme ict-oplossingen ontwikkeld.

Werkwijze

De bestaande richtlijn voor baarmoederkanker wordt gedigitaliseerd. Hier zal een tweetal bronnen op aangesloten worden om nieuwe wetenschappelijke ontwikkelingen en veranderingen in de behandelpraktijk geautomatiseerd te signaleren. De Nederlandse Kankerregistratie (NKR) wordt gebruikt om veranderingen in de behandelpraktijk te signaleren. De Amerikaanse NCCN-richtlijn voor baarmoederkanker, die enkele malen per jaar wordt herzien, wordt gebruikt om die signaalfunctie verder in te richten.

Interview

Een richtlijn die daadwerkelijk state-of-the-art zorg weerspiegelt is echt een heel ingewikkeld proces.’ Gynaecoloog oncoloog Cor de Kroon vertelt meer over het onderzoek en het belang van deze slimme ICT-oplossingen.

> Lees meer over betere oncologische zorg

Producten

Titel: Beslisboom Endometriumcarcinoom op Oncoguide.
Link: https://www.oncoguide.nl/#!/projects/81/guideline
Titel: A novel method for continuous measurements of clinical practice guideline adherence
Auteur: Kees C.W.J. Ebben, Cornelis D. de Kroon, Channa E. Schmeink, Olga L. van der Hel, Thijs van Vegchel, Arturo Moncada-Torres, Ignace H.J.T. de Hingh, Jurrian van der Werf
Magazine: Learning Health Systems, Volume 7, Issue 4, October 2023
Begin- en eindpagina:
Link: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/lrh2.10384
Titel: A Novel Method for Continuous Measurements of Clinical Practice Guideline Adherence
Auteur: Msc Kees Ebben, Msc Thijs van Vegchel, PhD Olga van der Hel, PhD Jurrian van der Werf
Link: https://g-i-n.net/wp-content/uploads/2023/10/Abstract-Book-Final.pdf
Titel: P02-24 - Using Data-Driven Decision Algorithms and Real-World Data for Updating Clinical Practice Guidelines S08.01 - Visualising data-driven decision algorithms for consulting clinical practice guidelines
Auteur: Mr. Thijs Van Vegchel, Mr. Kees Ebben, Dr. Cor de Kroon, Dr. Channa Schmeink, Dr. Olga van der Hel, PhD. Arturo Moncada-Torres, Mr. Jurrian van der Werf
Link: https://g-i-n.net/wp-content/uploads/2022/10/GIN-Conference-2022-WEB_19_10-1.pdf
Titel: Videopresentatie Alertness
Auteur: M. Thissen, Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL)
Link: https://youtu.be/XSzlnihCN2U

Verslagen


Samenvatting van de aanvraag

Endometriumcarcinoom (baarmoederkanker) is de meest voorkomende gynaecologische kanker in de westerse landen. Jaarlijks worden in Nederland ongeveer 1.900 nieuwe gevallen vastgesteld. Endometriumcarcinoom wordt in alle ziekenhuizen in Nederland gediagnosticeerd en behandeld. Alle vrouwen met endometriumcarcinoom worden besproken in een multidisciplinair overleg en worden in overleg eventueel doorgestuurd naar een gynaecologisch oncologisch centrum in de regio. In Nederland zijn er acht gynaecologische oncologische centra. Mede door de keten van (gynaecologische) zorgverleners die betrokken zijn, is een richtlijn die state of the art is en up-to-date, cruciaal om ervoor te zorgen dat élke patiënt met endometriumcarcinoom de juiste zorg op de juiste plek krijgt. Richtlijnen ondersteunen niet alleen het proces van diagnostiek, behandeling en verwijzen maar zijn ook cruciaal bij de nazorg en het terugverwijzen. Voor optimale kwaliteit van zorg is het belangrijk om deze vrouwen te behandelen volgens de laatste inzichten. State of the art richtlijnen zijn in dat kader cruciaal voor de ondersteuning van zowel behandelaren als patiënten en hun lotgenoten in de behandelkeuzes die gemaakt moeten worden, dan wel gemaakt kunnen worden. De revisie van richtlijnen is echter een langdurig en kostbaar proces, waardoor richtlijnen vaak al verouderd zijn zodra ze uitkomen. Behandelaren en patiënten en hun lotgenoten ontberen daardoor regelmatig state of the art richtlijnen die zo cruciaal zijn bij gedeelde besluitvorming. Om het richtlijnproces te bespoedigen heeft de richtlijncommissie van de NVOG behoefte aan structurele signalering van wetenschappelijke ontwikkelingen en trends in richtlijnadherentie. In dit project onderzoeken we drie innovaties die de richtlijnencommissie in staat stelt om het eigen richtlijnproces te versnellen, maar ook de medische besluitvorming beter te ondersteunen, waardoor meer vrouwen volgens de laatste inzichten worden behandeld: 1.Digitaliseren van de NVOG én NCCN-richtlijn endometriumcarcinoom. Deze worden als beslisbomen vastgelegd en gepubliceerd in Oncoguide, gebruikmakend van dezelfde informatiestandaard. 2.Ontwerpen en ontwikkelen van functionaliteit in Oncoguide voor het projecteren van NKR data en aanbevelingen uit een internationale richtlijn over de bestaande Nederlandse richtlijn. 3.Ontwikkeling van signaleringsfunctionaliteit om het revisieproces te ondersteunen. We willen onderzoeken of: -deze signalering leidt tot een verbetering van de actualiteit van de richtlijn en het beter volgen van behandeladviezen. -ondersteuning van de besluitvorming mogelijk is met deze levende richtlijnen. De verwachting is dat de richtlijnen op deze wijze beter voldoen aan de behoefte in de praktijk.

Kenmerken

Projectnummer:
516022531
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2021
2024
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
S. Verboort-Bogers
Verantwoordelijke organisatie:
Spaarne Gasthuis
Afbeelding

Innovatie van richtlijnen

Richtlijnen beschrijven (een deel van) een zorgproces waarin is vastgelegd wat noodzakelijk is om goede zorg te verlenen. We financieren 9 projecten die onderzoeken hoe de actualiteit, toegankelijkheid en praktische bruikbaarheid van richtlijnen verbeterd kan worden. Dit project is daar één van. Bekijk de andere projecten.