Mobiele menu

Addendum Overkoepelend deel Kennisinstituut

In 3 projecten laten medisch specialisten voor 3 aandoeningen zien hoe zij uitkomsten van zorg gebruiken om te leren en verbeteren. Het gaat om knieartrose, chronische nierschade en dikke darmkanker. De soort zorg die zij leveren, verschilt. De verschillen zitten onder andere in:

  • korte of langdurige behandelingen
  • zorg die binnen 1 vakgebied valt of waar meerdere specialismen bij betrokken zijn
  • operatieve of conservatieve behandelingen

Het soort zorg bepaalt mede hoe zij statistische informatie over de uitkomst van een behandeling het beste kunnen gebruiken. Om als arts van te leren én om met de patiënt te bespreken welke behandeling voor die patiënt het beste is.

Doel

Met dit project zorgt het Kennisinstituut van de Federatie Medisch Specialisten dat de aanpak en ervaring van die projecten ook door andere specialismen gebruikt kan worden.

Wat levert dit op?

Het Kennisinstituut maakt een vertaling van de voorbeelden naar een algemene handleiding. Andere medisch specialisten kunnen met deze handleiding aan de slag, zodat zij hun uitkomsten van zorg ook kunnen gebruiken om te verbeteren.

Kenmerken

Projectnummer:
08590092110004
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2022
2024
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
dr. M.S. Ruiter
Verantwoordelijke organisatie:
Federatie Medisch Specialisten
Afbeelding

Verduurzamen uitkomstgerichte zorg

Het is belangrijk dat de principes van uitkomstgerichte zorg, samen beslissen en leren en verbeteren structureel worden ingebed in alle aspecten van de kwaliteitscyclus en het daarbij gebruikte instrumentarium. Daarom financieren we onderzoek naar goede voorbeelden hiervan. Dit project is daar één van. Bekijk de andere projecten.