Mobiele menu

Addendum Overkoepelend deel Kennisinstituut

Projectomschrijving

In 3 projecten laten medisch specialisten voor 3 aandoeningen zien hoe zij uitkomsten van zorg gebruiken om te leren en verbeteren. Het gaat om knieartrose, chronische nierschade en dikke darmkanker. De soort zorg die zij leveren, verschilt. De verschillen zitten onder andere in:

  • korte of langdurige behandelingen
  • zorg die binnen 1 vakgebied valt of waar meerdere specialismen bij betrokken zijn
  • operatieve of conservatieve behandelingen

Het soort zorg bepaalt mede hoe zij statistische informatie over de uitkomst van een behandeling het beste kunnen gebruiken. Om als arts van te leren én om met de patiënt te bespreken welke behandeling voor die patiënt het beste is.

Doel

Met dit project zorgt het Kennisinstituut van de Federatie Medisch Specialisten dat de aanpak en ervaring van die projecten ook door andere specialismen gebruikt kan worden.

Wat levert dit op?

Het Kennisinstituut maakt een vertaling van de voorbeelden naar een algemene handleiding. Andere medisch specialisten kunnen met deze handleiding aan de slag, zodat zij hun uitkomsten van zorg ook kunnen gebruiken om te verbeteren.

Verslagen


Samenvatting van de aanvraag

De Nederlandse Orthopaedische Vereniging (NOV), Nederlandse Vereniging voor Heelkunde (NVvH) en de Nederlandse Internisten Vereniging (NIV) dienen elk een aanvraag in om showcases uit te werken voor knieartrose, coloncarcinoom en chronische nierschade. De wetenschappelijke verenigingen volgen een vergelijkbare kwaliteitscyclus maar deze cycli kunnen ook op punten verschillen in het gebruik van uitkomstinformatie en knelpunten in de aansluiting tussen de verschillende kwaliteitsinstrumenten. Door gedurende de projecten ervaring, kennis en geleerde lessen uit te wisselen en die te analyseren en te bundelen, komen we tot één generieke aanpak voor de verankering van uitkomstgerichte zorg in de kwaliteitscyclus, die voor alle wetenschappelijke verenigingen toepasbaar is. We beschrijven in dit addendum de aanpak en de producten van het overkoepelend deel. Dit project gaat uit van de drie hierboven genoemde, formeel door bestuur van de wetenschappelijke verenigingen geaccordeerde showcases die zijn aangedragen via de daarvoor gangbare kanalen binnen de Federatie Medisch Specialisten (de Federatie).

Kenmerken

Projectnummer:
08590092110004
Looptijd: 95%
Looptijd: 95 %
2022
2024
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
dr. M.S. Ruiter
Verantwoordelijke organisatie:
Federatie Medisch Specialisten
Afbeelding

Verduurzamen uitkomstgerichte zorg

Het is belangrijk dat de principes van uitkomstgerichte zorg, samen beslissen en leren en verbeteren structureel worden ingebed in alle aspecten van de kwaliteitscyclus en het daarbij gebruikte instrumentarium. Daarom financieren we onderzoek naar goede voorbeelden hiervan. Dit project is daar één van. Bekijk de andere projecten.