Adding in- and outpatient pharmacotherapeutic treatment information to a psychiatric case registry

Projectomschrijving

Samenvatting na afronding

In dit project is een databank opgezet met daarin informatie over mensen die behandeld werden in de geestelijke gezondheidszorg (GGZ). Hierin staan anonieme gegevens over de patiënten, hun aandoeningen en hun behandeling met geneesmiddelen. Onderzoekers en zorgverleners kunnen zo zien wat de effecten van geneesmiddelen in de praktijk zijn en wat er verbeterd kan worden.
Gegevens van 6 GGZ instellingen zijn op een veilige en anonieme manier gekoppeld aan medicatiegegevens van een zorgverzekeraar. Met deze gegevens is er informatie aan de instellingen teruggegeven over het geneesmiddelengebruik van hun patiënten. Er is aanvullend onderzoek gedaan naar slaapmiddelengebruik door verslaafden, en naar het gebruik van psychiatrische medicatie door mensen met verschillende etnische achtergrond.

Conclusie

Onder andere door strengere privacy wetgeving is het niet meer mogelijk om op deze manier door te gaan met dit project, en moet er op een andere veilige, anonieme manier gegevens verzameld worden. Uit dit project zijn ideeën gekomen om dat voor heel Nederland te doen.
 

Samenvatting bij start

Patiënten in de Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ) hebben dikwijls een combinatie van psychiatrische stoornissen. Daarnaast gaan psychiatrische stoornissen gepaard met een verhoogd risico op lichamelijke ziekten.
Het merendeel van de patiënten in de GGZ wordt met medicatie behandeld waarbij verschillende behandelaren en zorginstellingen zijn betrokken. Hierdoor is niet altijd duidelijk wat de gewenste en ongewenste effecten van de behandeling zijn, en komt de continuïteit van farmaceutische zorg in het gedrang.

In dit project wordt een geïntegreerd register opgezet waarbij anonieme gegevens over psychiatrische diagnoses en behandeling in GGZ-instellingen in de regio Utrecht worden gecombineerd met gegevens over medicatie voorgeschreven door huisarts en (somatisch) specialisten. Dit levert een unieke database die gebruikt kan worden om de farmaceutische zorg in de GGZ te verbeteren en onderzoek te doen naar de effecten van behandeling met geneesmiddelen.

Producten
Titel: Suïcidaal gedrag vóór en na start antidepressiva
Auteur: Termorshuizen F, Palmen SJM, Heerdink ER
Magazine: Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde
Link: https://www.ntvg.nl/artikelen/suicidaal-gedrag-voor-en-na-start-antidepressiva
Titel: Suicide Behavior Before and After the Start with Antidepressants: A High Persistent Risk in the First Month of Treatment Among the Young
Auteur: Termorshuizen, Fabian, Palmen, Saskia JM, Heerdink, Eibert R
Magazine: International Journal Neuropsychopharmacology
Link: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4772817/
Titel: Dispensing of psychotropic medication among 400,000 immigrants in The Netherlands
Auteur: Termorshuizen, Fabian, Selten, Jean-Paul, Heerdink, Eibert R.
Magazine: Social Psychiatry and Psychiatric Epidemiology
Link: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5534199/
Titel: Somatic health care utilization by patients treated for substance use disorders
Auteur: de Weert-van Oene, Gerdien H., Termorshuizen, Fabian, Buwalda, Victor J.A., Heerdink, Eibert R.
Magazine: Drug and Alcohol Dependence
Link: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S037687161730296X?via%3Dihub
Titel: Comparing episodes of antidepressants use with intermittent episodes of no use: A higher relative risk of suicide attempts but not of suicide at young age
Auteur: Termorshuizen, Fabian, Smeets, Hugo M, Boks, Marco PM, Heerdink, Eibert R
Magazine: Journal of Psychopharmacology
Link: http://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/0269881116639752
Titel: Suïcidaal gedrag voor en na de start met antidepressiva: een blijvend hoog risico onder jongeren
Auteur: Termorshuizen F, Smeets H, Palmen S, Boks M, Heerdink ER
Titel: Gebruik van psychofarmaca onder etnische minderheden
Auteur: Termorshuizen F, Selten JP, Heerdink ER
Titel: Rapportage in het kader van de registerronde ZonMw Goed Gebruik Geneesmiddelen
Auteur: Termorshuizen F, Heerdink ER
Verslagen

Eindverslag

In dit project is een databank opgezet met daarin informatie over mensen die behandeld werden in de geestelijke gezondheidszorg (GGZ). Hierin staan anonieme gegevens over de patiënten, hun aandoeningen en hun behandeling met geneesmiddelen. Onderzoekers en zorgverleners kunnen zo zien wat de effecten van geneesmiddelen in de praktijk zijn en wat er verbeterd kan worden. Gegevens van 6 GGZ instellingen zijn op een veilige en niet op persoon herleidbare manier gekoppeld aan medicatiegegevens van een zorgverzekeraar. Er is ook onderzocht of gegevens van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) hiervoor geschikt zijn. Met deze gegevens is er informatie aan de instellingen en de behandelaars terug gegeven over het geneesmiddelengebruik van hun patiënten vergeleken met andere patiënten. Met de data-verzameling is onderzoek gedaan naar gebruik van slaapmiddelen en gebruik van somatische medicatie door mensen met een verslaving; naar het gebruik van psychiatrische medicatie door mensen met verschillende etnische achtergronden en naar suïcide-risico bij mensen die worden behandeld met antidepressiva.

Onder andere door strengere privacy wetgeving is de beschikbaarheid van gebruikte gegevens op deze manier in de toekomst niet meer mogelijk, en moet er op een andere, maar nog steeds veilige en anonieme manier gegevens verzameld worden. Uit dit project zijn ideeën en adviezen gekomen hoe dit voor heel Nederland te doen.

In dit project worden geneesmiddelengegevens van de openbare apotheek gekoppeld aan zorggegevens uit de GGZ om onderzoek te kunnen doen naar gewenste en ongewenste effecten van geneesmiddelen en om de zorg te verbeteren.
De voor dit project benodigde geneesmiddel-aflevergegevens zijn na veel vertraging beschikbaar gekomen en op anonieme wijze eenmalig gekoppeld aan de GGZ-gegevens. Het is nog niet duidelijk hoe dit op continue manier zou kunnen worden gedaan, maar met de huidige data kan al nuttig onderzoek worden uitgevoerd en zullen worden beschikbaar gesteld aan de deelnemende instellingen en patiëntenvertegenwoordigers.

Samenvatting van de aanvraag
A coherent insight into pharmacotherapeutic treatment of psychiatric patients, both for their mental disorders but also treatment (or undesirable lack thereof) of comorbid physical disorders is often not available in clinical practice. The prevalence of somatic comorbidity, however, is high among psychiatric patients. To study long-term effects of psychiatric and somatic medication or the occurrence of rare events (e.g., suicide), large administrative databases are needed. Information on medication treatment and its beneficial and adverse effects are essential in the optimization of pharmacotherapy. Relevant feedback information may improve clinical care and effective use of limited resources. The aim of this project is to extend the current Psychiatric Case Registry of Middle Netherlands (PCR-MN) with pharmacy data in order to monitor psychiatric and somatic drug treatment of individual patients with a psychiatric disorder, generate feedback reports to caregivers on an aggregate level in order to enable the answering of specific policy and research questions. The basis of this registry is the PCR-MN, in which the diagnoses and the mental health care consumption of in- and outpatients of virtually all psychiatric services in the province of Utrecht are registered. These data will be individually linked by a Trusted Third Party to outpatient medication histories derived from care claims at the Health Insurance Company Achmea and inpatient medication data from the psychiatric hospital pharmacies.The data generate a full picture of the patients’ episodes of drug- and medical care use to provide relevant feedback information at different levels. The system offers a reliable basis for pharmacoepidemiological research.
Onderwerpen
Kenmerken
Projectnummer:
836022003
Looptijd:
2014
2017
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Dr. E.R. Heerdink
Verantwoordelijke organisatie:
Universiteit Utrecht