Mobiele menu

Addition of FFRct in the diagnostic pathway of patients with stable chest pain to reduce unnecessary invasive coronary angiography (FUSION Study)

Jaarlijks bezoeken in Nederland 180.000 nieuwe patiënten een cardioloog met pijn op de borst klachten. Vaak ondergaan patiënten een CT-scan om vast te stellen of een kransslagader vernauwing de klachten veroorzaakt. Als de CT-scan een kransslagader vernauwing toont, is het lastig om vast te stellen hoe belangrijk de vernauwing is. Daarom volgt dan vaak nog een extra invasief hartkatheterisatie onderzoek.
Met behulp van een geavanceerde nieuwe techniek (Fractional Flow Reserve afgeleid uit CT, FFRct) wordt de CT-scan in veel meer detail geanalyseerd door de bloedstroom door de kransslagaderen te berekenen. Hierdoor kan met grotere zekerheid vastgesteld worden hoe belangrijk de vernauwing is. In de FUSION studie onderzoekt een team geleid vanuit de afdelingen Radiologie en Cardiologie van het Erasmus MC samen met collega’s van 5 Nederlandse ziekenhuizen of met het gebruik van FFRct minder patiënten een extra invasief hartkatheterisatie onderzoek moeten ondergaan, of dit veilig is en leidt tot minder kosten.

Richtlijn

Bekijk de bijbehordende richtlijn in de FMS Richtlijnendatabase

Meer informatie

Bekijk informatie over dit project op de website van Zorginstituut Nederland en op de website van het Erasmus MC.

Kenmerken

Projectnummer:
2020006342
Looptijd: 85%
Looptijd: 85 %
2020
2025
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
prof. dr. R.P.J. Budde MD PhD
Verantwoordelijke organisatie:
Erasmus Medisch Centrum