Mobiele menu

Additional multidisciplinary medical forensic diagnostics to aid the forensic physician during death investigation - Introduction of the NOFA-procedure (Nader Overlijdensonderzoek Forensisch Arts � Additional death investigation forensic physician)

Verschillende rapporten hebben beschreven dat de forensisch arts niet (altijd) beschikt over de benodigde onderzoeksmogelijkheden om het overlijdensonderzoek goed uit te kunnen voeren. Uitbreiding van de beschikbare onderzoeksmogelijkheden (zoals radiologie, toxicologie, klinische chemie, pathologie en genetica) en betere samenwerking tussen de partijen versterkt de positie van de forensisch arts in het overlijdensonderzoek. Deze kwalitatieve verbetering zorgt voor een verkleining van het risico op het missen van strafbare feiten, geeft antwoord op vragen van nabestaanden (zoals de doodsoorzaak of aard van overlijden), spoort voor de nabestaanden relevante erfelijke ziektes op en verbetert de doodsoorzaakstatistiek. Een vergelijkbare werkwijze vindt sinds enkele jaren plaats bij overleden kinderen (Nader Onderzoek DoodsOorzaak bij Kinderen - NODOK), maar heeft voornamelijk een klinische focus.

Doel en werkwijze

Het doel van dit onderzoek is om als pilot de meerwaarde en haalbaarheid van aanvullend multidisciplinair (forensisch) medisch onderzoek bij volwassenen (na eventuele vrijgave), ten behoeve van de eerstelijns forensisch arts, te onderzoeken (Nader Overlijdensonderzoek Forensisch Arts – NOFA). De werkwijze en leerpunten van de NODOK worden hierin meegenomen. De pilotstudie wordt uitgevoerd in hét postmortaal expertisecentrum in Nederland dat alle onderzoeken kan aanbieden onder één dak (Nederlands Forensisch Instituut - NFI) in samenwerking met enkele GGD-regio’s in het land.

Verwacht resultaat

Met de resultaten van het onderzoek kan onderzocht worden wat de toegevoegde waarde is van de verschillende onderzoeken (subsidiariteit), of een dergelijke werkwijze haalbaar is en hoe deze dan verspreid kan worden over heel Nederland (proportionaliteit). Hierdoor wordt tevens inzicht verkregen in de kwalitatieve, financiële en praktische aspecten van de voorgenomen wijziging van de Wet op de Lijkbezorging.

Kenmerken

Projectnummer:
10480012120004
Looptijd: 49%
Looptijd: 49 %
2022
2026
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
B.G.H. Latten
Verantwoordelijke organisatie:
Nederlands Forensisch Instituut
Afbeelding

Forensische geneeskunde

Dit project is een van de projecten van het programma Forensische Geneeskunde. Met dit programma dragen we bij aan wetenschappelijke onderbouwing en kwaliteitsverbetering van de eerstelijns forensische geneeskunde. Zo stimuleren we betere waarheidsvinding, professionalisering en het vergroten van de aantrekkelijkheid van het vak.