Mobiele menu

Addressing health inequalities in vulnerable urban neighbourhoods by social community enterprises - Sociaal economische gezondheidsverschillen in kwetsbare wijken verkleinen door Sociale Wijkondernemingen

Doel

Sociale wijkondernemingen, waar wijkbewoners elkaar ontmoeten en werkervaring opdoen, ontwikkelden in Arnhem samen met wijkbewoners initiatieven om hun wijk fysiek en sociaal aantrekkelijker te maken. Kern van de integrale aanpak van sociale wijkondernemingen was dat wijkbewoners actief en gezonder werden en daarin zelf keuzes maakten.

Aanpak/werkwijze

Samen met de WUR onderzocht de gemeente Arnhem vier jaar lang wat de effecten op gezondheid van de inwoners en leefbaarheid van de wijk waren en wat de succes- of faalfactoren van de wijkondernemingen zouden zijn. De onderzoekers namen vragenlijsten af bij bewoners, initiatiefnemers en wijkteam-medewerkers om helder te krijgen hoe en waarom inwoners wel of niet actief werden, welke betekenis dit voor hen had en hoe dit bijdroeg aan gezondheid. Ook werd onderzocht hoe de aanpak van de wijkondernemingen en het gemeentebeleid beter op elkaar aansloten. Tot slot organiseerde de gemeente bijeenkomsten om andere wijken en steden te inspireren en van elkaar te leren.

Afbeelding
impact

Publicatie: Samen impact maken

Lees meer over de kracht van sociale wijkondernemingen; de oogst van 4 jaar onderzoek 'Zin in de Wijk'.
Bestand
Afbeelding
sociale vraagstukken

Artikel in Sociale Vraagstukken

Sociale wijkondernemingen bieden unieke kansen aan gemeenten. Erik Hendriks licht toe hoe andere gemeenten ervan kunnen leren.

Video: Impact maken met wijkondernemingen

Onderzoekers en de gemeente Arnhem volgden 4 jaar lang 6 Arnhemse sociale wijkondernemingen. Hoe kunnen gemeentes en sociale wijkondernemingen samen optrekken?

Producten

Titel: Presentatie uitkomsten tweede onderzoeksronde Zin in de Wijk initiatiefnemers en stakeholders
Auteur: Jan Hassink en Erik Hendriks
Link: https://ago-item-storage.s3.amazonaws.com/8953ff6546664887a08c3dc28d2a4104/Presentatie_tweede_rapportage_Zin_in_de_Wijk_2020-2021_Initiatiefnemers_en_stakeholders.pdf?X-Amz-Security-Token=IQoJb3JpZ2luX2VjEBcaCXVzLWVhc3QtMSJIMEYCIQC%2BaLNIDsfmdLtiYBTRAX5itRarif5eoYmu6uzP%2BgSrhgIhAOwxV8Y17BtfRMrUS8eZ0t21YwOyFQTkoOR3gt850OxNKrIFCEAQABoMNjA0NzU4MTAyNjY1IgyAJbRWYIUlPt%2FfQKwqjwWCGgt4tGCruPNGCbYSd8aG4m%2FuHP8L07cPW5O%2Bk8Mo3LqnAdZrhGSEiJh3t5pVgq7aplXGwRJATg11BFe%2FQbAabDdVNH4cWTQBQpDJkIZMhbKDAlPgEETSrzxaq0puXOt9Ev1DW74jLn7%2FmszYH6JG%2B2Ok8O6u8KDvbPjYJK1YO4zD5epUXCwtMpm03pv4HGcBFPRaEGaWgBD2eBs6sUaPv%2FWIEbfJyPIcJdJr7EbkiJnWbmAKWmqqgD7bnULAG9EG5lFpNwuVNpOrmlFTz2ixzJ%2BBQ2h2Zu03x1TFdHZK1pi5cB%2B7doBmPEKD9xMlNx%2BUSNEgFlwQDYUBwtYacSGKlxa%2Fg4Na4BBjRzCU%2F53sKIrHt3jzfkBXr8kUJVWLgAHuCcgIF7HODxwBjYFm9eE%2FFDFF97XJyot4SaKTS8HWB1YTQQvlR%2FrQsK6CXotZu%2BewWY5JvhiK%2FtiZFbvRjg0SlRCsJVN8pDZVF%2FniVJl37NCCh7rUmt8tNG25xHDaZ1KdLno874e8YwXlAysBoaAUaG6H0qLoO%2F2rPVztdavNEC1%2F1cNOud%2F3YullXsR8NrDIjdE07q6XrGKwX84R5cjgjzDZDeOSGCHezyTB7uK4jIsDF8uR87ATs0rMcwWMf0DaNMvzqMztSaym3d4%2BHYJFsASx3Q9alqlDZWpt6ByYxvQZU3EZwx6rl81n%2B8UFqxE7npKDtwFMm3XCQwd8NHblIBFXPGnH%2BnrtRemtLi2rbt9VK3WY%2B8nPhOa5rEidiZzbIGeU%2BejtB9ImEU3%2FXwMrUfX7GFk6B%2BRwZqKT4j8%2FF%2BwywfWqU2wOvhQwifuxbJNUgDNRYuUdcEt00sLO71%2Bf7F51X9DGBjHoICJpeCZcMNHL3akGOrABURM0FG2LOBVdtCNFQu%2FxTScmE09IskEo21nqtd6dtLoW7DBxraeFVyeizj0xI%2F7WiUGW%2FVdGC7LJQi83d%2FFwiEZ%2BD6yiEbrFWjS62H3EM7Sgnjzg9KWxDfmULrzdmYwMl58EvgcLbVhbqcctkb7iTNrXoVV0oSwdVtQheb2piWHjZQk6QTMk9xM5pGWc2U6bMsJsTNYUHw5DLvaWrIYR4kSQcyu9dyC239HMRWNjXb0%3D&X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-Date=20231024T072656Z&X-Amz-SignedHeaders=host&X-Amz-Expires=300&X-Amz-Credential=ASIAYZTTEKKE4IAXVSWD%2F20231024%2Fus-east-1%2Fs3%2Faws4_request&X-Amz-Signature=432e7d895f2f9b70e5397099a6f7a1c14e75d58f36119c8954c4f4fa32cfa4ac
Titel: Presentatie uitkomsten derde onderzoeksronde Zin in de Wijk initiatiefnemers en stakeholders
Auteur: Jan Hassink en Erik Hendriks
Link: https://ago-item-storage.s3.amazonaws.com/0b7a0d4b01b1470391177727031ffc9c/Derde_rapportage_ZidW_initiatiefnemers_stakeholders_2021_2022.pdf?X-Amz-Security-Token=IQoJb3JpZ2luX2VjEBcaCXVzLWVhc3QtMSJGMEQCIAgMbMierm68a0VYDeEe1iw6hq5zS6h1Wjr7qDYQqB2zAiAo7jdzIaOyUctYk77Dd4dOR6uF62MxYXwT0iBTLdCQdiqzBQhAEAAaDDYwNDc1ODEwMjY2NSIMrkNsDKyr5wLk2agoKpAFK6BTPK7vHqHPKfzwuPNC3%2FSb%2FB0WjUUasyxFM4OKm3zVRIy9u3lyz1c4gRtwVHwtH4mDCy1XUV3s%2FHXZBZFNIribK%2F078d1zhtApVXc8NRVJiNFvw%2B8M5cI0lJEoGhFtTb5VwDhEwd%2BZwtVBlKMCZ%2BeGTsr3tmWs%2FoFTiKm7EibHlPObbzstinfzwsaKBNwCRj8nw2vRHLOYArrOX6JM3CMwm0M0QYhgFPbVPyDrD5DLLMAZ2rwUvhwjrGqoXssmOGlZDERBDnFN7ccSOo4s1QrPKTU3DvrFBxkWOAfpt5MmKgXSPbLVIhPtTE5iu2rUzMQlxnRPxYc8K6yC5fVmvwKxEUiGyfYSjxzxKmzhBU0zBLQZIGhq8Ld3nyC9%2FgcGg9%2Frsz2H1iYpbua8csuXMu3AVCcZOzCD%2Fi9cKXN2d2cgf9wdmNHLeSSKkeebGuwXDu%2BJlB3xVTCYQnI%2FF9G3fduwc8%2ByyisDUyy%2FknM52L26zFUzf%2F9OHXJPw4XaEAR%2FqAGE2YB9OSzcCBC96q9ibUWxNxeqvD3KVgUckZ2iivm%2Fnexsq4wtAKnPHh8TRb7vJWKL0pEOuJzQKP4aSbsVP%2BHqB%2BPp6iEKpRY2oULSC1nT1jPrdM9g2vk3Go7HnzXAmp5nfUsL98plZ0C3HbLKs4XaqK6KXmYwqxzxPKAAdWcrDRBHqWTp%2F9QntC4yY2Kp94cwadY1iEt2rU0DtC8cSaXBB0sN4hk1e%2Faaf5JQdRXQQC%2FUH8VXdkFAtqZt7%2FUOe3xG0mBSzMKPaSo7mwS3jtqEtgiLQJRHP0ASHeClZbcKYcrfItf8FRYsmL7N1MNOZTRCf6w6%2FAsbWV5Va4DKytZP9JzAJO%2BRnuEQhQ7OAWIwzsrdqQY6sgFQe88FqbvENUQ4BsTU4IK5gsCd8mKG5DlS2teCLVAczosGLFVLnleW5t0%2F0ppJKd1bJXU4tniQ0FAqqZqZ8jnKkFpHIhFacWZhg0b%2BfKZ2L%2BIa08LgV%2FjubD9HuEjgnctWmtjDCXry4kGW8Posj9t23eRkHcrwlbNj0dPa0tV%2FatYuncLotl4%2BYhgigrzSOOA%2BrVdAjP9RyRYuNRRPgY5g4%2F%2Bca90cC%2BX0ePffhB9Wrvo%2B&X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-Date=20231024T072607Z&X-Amz-SignedHeaders=host&X-Amz-Expires=300&X-Amz-Credential=ASIAYZTTEKKE6PPI7M52%2F20231024%2Fus-east-1%2Fs3%2Faws4_request&X-Amz-Signature=600c5fae1dc0925a4d08076b2d27a3fb8765f1bd85a98aac2d4765e5a1f375ac
Titel: Beleving van de Corona-crisis door deelnemers van drie Arnhemse sociale wijkondernemingen
Auteur: Sabine Bakker - Wageningen University & Research
Link: https://ago-item-storage.s3.amazonaws.com/72c156e5cd9a4ab19e62ff8dd417b892/Zin_in_de_wijk_Corona_interviews_2020_T.pdf?X-Amz-Security-Token=IQoJb3JpZ2luX2VjEBcaCXVzLWVhc3QtMSJIMEYCIQDeBvlkAtoS0AzEZm2Y8%2Fjwnj9ds4ir07KXeSFWAVdf%2FgIhAI2IDobZOMj0J5A1U7kBmi7z%2FMG5yvO6%2BO7lkMfB2329KrMFCEAQABoMNjA0NzU4MTAyNjY1Igxe3wpgL4945RSaHTsqkAViRH7SoOYJ0enV3%2ByC4wTcKXhMyNa4vIl34BN%2FdPSznzAnf%2Fb3EuCpYSr6KC033lToqkWh42gs3zdzXjC7mNqnPJemk4pXlY98VgBmJXPxIsQQ5h4o7nkm%2BaQWax5YLcDegTjhflGjBUBNk%2FfU0P4THNRJ2Cc1dQjuViAOH%2BUPB8QZ2trMF%2BztqwZdkyaBJertzIjNwrW7X0S5ZRulpfPSBNc%2BrPFXMd29M10laISsEXBoUaVNg6ihjqr9uOANxE%2BA5XkCfWx0qvSThkeeiItttvGElHg6K2ZVHG%2BUmSh2tNggiVj%2BF5bps3ehctYpg%2FZFd3VJlSF0Z4wWjpTbb7DTP06ZQ9pigK3219dgIWEYpKZVXCUjqUjUE97KnzdP8EQe4yWY4PvyQWOIHgDfDPoluzwfJvYdu%2FemjNNit9XpuMn52Dav6n3tWmg0YlQ9qrNT45CsJmqrC07J1AHeDqqOqvDu4WBAlO4mIJMWq5rUXdJdNnoMWYmq0%2FY10Tmff%2BqlSa4hPJB8sY1U8NrXnC06nwpqEXVBS4AtGmBvrkDQiD8CFKBS%2BT%2Fz4Tl5fSfOBsCOkDLPbJj8bvAudtv%2FNNnGEZLywTOwoxwA%2B45V56HCHsrgLSDSJtg4UW6sfo0euJW%2Faz%2Fcfd1tDTeezIxW21XWiF3eP2vrfUgFmfaWdkS8qy0sKEDkTxdQiL3ImLBdlJJATjkEsiJQwspeVFK%2FquLUxKXC%2BrZ3m718Y%2FSJ7quo4uPfkAb86CIFN%2BcdocWYgSekXsWThVCHZ6RHgkZGx%2BDpnSIhOsMGTdLDcq1gBRz%2Fo7kvCgQ%2BflLCBt8N1G0u4D%2FH1fBPeLOrrlj4H4z6UFmvncuafEVDg8x6d%2BBGl9cbjzDGxt2pBjqwAcA0N6izdxap5VpVUya%2FRkVOYizQEYgyf1YKls4se7%2BlZDcJEUJIDlSFZ19g16TdqWAPTCbuhfExtbtU7FJv95OXdTkSX%2FnVpuo1oPQ73zZo4LdIaO8IPeZpKxSUfEKjFAIYaEKOanQHHbWrNNWQTGh8m%2Bt9RdCORblaaZEg2z9RWFpAULrHQteGdjxkg%2B8BD0s3HcK4q5XwoFg4ogk6I8indXygeFrq02P6VlHJaZ06&X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-Date=20231024T074359Z&X-Amz-SignedHeaders=host&X-Amz-Expires=300&X-Amz-Credential=ASIAYZTTEKKEUPVAH27E%2F20231024%2Fus-east-1%2Fs3%2Faws4_request&X-Amz-Signature=822aa62341d1dfc7eb71437ff114aedc79c54ef401f85a0bbfb3daa34bb395ae
Titel: Presentatie over de eerste bevindingen van ons onderzoeksproject
Auteur: Jan Hassink en Erik Hendriks
Link: https://ago-item-storage.s3.amazonaws.com/f4f5b3cf959d4166b61bc9ee8bd4c834/Samen_aan_het_werk_in_de_wijk_Geitenkamp_%28T%29_%281%29.pdf?X-Amz-Security-Token=IQoJb3JpZ2luX2VjEBcaCXVzLWVhc3QtMSJHMEUCIQClHKTVQWN%2FIotQjhb016M%2F%2Bxb%2F4%2B7sb7TFIwkdCAXfBQIgaqAQOQ7HjLX9wmzF6NF2gkbN%2FyVpJNXMnChZAxXPZeQqsgUIQBAAGgw2MDQ3NTgxMDI2NjUiDGzoxj1vBrds51LpPCqPBUiV7CpDm%2B9oJ4PHriN3IlAW5rXZvzQ%2BCxLmu5SZNN3nTyNn5o6JwgUou6Hw3S7z1C8vREJGE2EDKK9lxueuR9hoRUbpbKWI4aFVuOVSWVqkZblVTJwhEy%2F0nxFZjUW9Io8eiMwNDw6cgtv1v7nSlvgVSzHCMrE5XONB7tWQcHY6w7ldmyL7cafDReTn0k3TAMWDEafd4vihZLDMx5qt6vSaFVCr86YGyGrBdvKDe4qBG6E3vH4mIlcYF8CEKkk7GzqSGUBjjS5SQ5aSANoaKeCyrdn8Fk3BQrKWSCty0TUpVcatsOB2hx8tyISzqLjNLkmy%2FQDaRRcJ3YIV6468Hp3lCmDh9%2FKJm%2F021HXwQVROjlue%2F3PUC%2B4MkjVce5R0UKIWfSuQso0RJ%2BQLhXpb05%2BRPJEyJn%2BoMeZltq9gYBg%2Fsozl%2FSQXgjjMCwgbmO8BJPc%2Fp6UNNFeYCp2nQKOLOJhxciAfuheXSjX3kEbG7yuImN9kmP3jDeydPG%2BIh9r%2B2DG3EvoBJvuDlDvMuThA6FSLbBQteM5O%2FwuDXNJLJFx5rzBkdnP3GPyN5Kwtt3fMdBmcNejEoKmjDhasvu%2B8Gp6F%2F%2FeSvfWz%2Bcx748uZgfNvh69W72IfGo9I%2Fo%2FOPjhq9K%2F22Y4dM3QtlRPSNb%2BmrqjTIjiQpIONkD%2B9hcXrNOu53eYbZ2a3DyEBaUv%2Be9kfmfuolsvbtJ3cQPR3EpwhM4%2BoZF9iinbj%2FgU54lwahKj7g2V3lk9adqJUql9%2BqCZ7lbLowUL3CFG1JZsLpnJC%2Fv9LJIzwvyav4Q%2FKFtU2O6N87WW1Xxd17HkcUbp1CBFojWsq7XV5OcsSSFtx5uyrZUIKScfwgiqhAdRfndZ3ZKkw0dfdqQY6sQFB2HM9hxb8JEvZNYMZyF8hCxfX4Eyth67m4mAZ8thoj6f2H4sxKOhkXNf0MYMvfMOKgyzv5mSfBsWUlMKKIdWuiaZ0DbjPaKWYgLgEUasmOOVktAC%2Bl6LzotV2uZf6XcayhDs2YXxdU3gZ7GB5v4ZgPuQGog7uiqexmdmUqsscCq2G1B2AOATnMKQI2VJRxQ0gIriLF4Z9%2BXWv78JsYA7vcq%2BQdL%2F8S7C%2Fi4813U8Mc74%3D&X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-Date=20231024T072938Z&X-Amz-SignedHeaders=host&X-Amz-Expires=300&X-Amz-Credential=ASIAYZTTEKKEU4324ULR%2F20231024%2Fus-east-1%2Fs3%2Faws4_request&X-Amz-Signature=f1b0569a62d66fb0bf40e0bc2c450fea6669addd38c481d234a3889f39677118
Titel: Presentatie over de impact van Corona op deelnemers bij drie van de sociale wijkondernemingen
Titel: Interviews en presentaties van de wijksurveys.
Titel: Presentaties van de eerste rapportages per wijkinitiatief over de uitkomsten van de eerste ronde aan vragenlijsten
Link: https://ago-item-storage.s3.amazonaws.com/65c46edf22a24322826178572a369583/Presentatie_eerste_rapportage_Zin_in_de_Wijk_2018-2019.pdf?X-Amz-Security-Token=IQoJb3JpZ2luX2VjEBcaCXVzLWVhc3QtMSJIMEYCIQCzLi6Dg3HolJH3kCXsoi9NnZPB0q6iANGud8VY0JHA8QIhAKXjrCmvKhYaT2AXjh6JXY%2B3y2H5zBBpkmG0a6pncTn1KrQFCEAQABoMNjA0NzU4MTAyNjY1Igz4kKXYDfbzz6xxovgqkQWWErSMWhuqyHIiFIVrC6bIA7acQfjcEwR8MwILuZGjPHO76hxchH18cu0Zk8bqDfiIDA9BeIp6gd9vg4NUf5Jyi0qAnI0PgFgacLWn0yQUXcyjWdBNUOVpfcqsDdRBX4Yl4q7e%2FaDOAOyRXH0PKDgVOnzEO2E%2BfJrriKVPAFefpdU%2FC1mHsdlxDSFG%2FN%2FZEK%2FnSOJcPVqjLY9D6kb%2FgQAsbwyyp3zA2sE%2FHtFXq%2Fb7t1vechhHdeHSPCdxdXNso5E8kZPk7A3NRH%2BBpi1ZnAkdDiSZAWBs4x8nBtMZendBUaDno8op8soQ0OjRZzsARqramkcamsq4M1eKJfSEJS%2FBdlAb3FZWL0UMKyT15pBXUj547wA%2B8p7%2FbVDtnOfU1Apeycly9w%2FIOoZmqdOf5Gc%2F%2BR43T7Kqh%2FB5qz3wjVmEtZD9%2BNRqdb27ySPGBu4Mbv5tJaF6TVh4gywyVqlUk8G9GzPsbKYSlPRyYVOM4JmW5kxFqkYzZ4E4iCPitRuAoEWRYMfD9D78FPzsRc%2Bi97UZJYrxSHOH1MzD2pljsX45OjJuYgzKoA%2BYpuPhO%2FgxqmAy5fdZsuO6iVCr71%2BjK8OmeozRHcItowgeuCrIfltC3FJQAJWyQVugC6GzeWeffyV2SImSFF27JktX3O3ZZ89WaG0Yx7odKdmpUnS2kMX1TpUi0aVJkEmL0SyIZ9iX7q0h2MJIowsD4e7QyeAZJ%2BkUFw7tPILToBCaijVhIrgqnHhEwtfQgmPWHCA3jqsmKMCJZ99j24O4pGy1RiLpOYSc8WGq1EhXcwaGg%2BfKENcCWwu%2FQMdXXVgNEjdfcVlZpJKJ614%2BiQq%2BNS42DSyiX90vBbZ3Do7GmCTalOioRLG1Z1ww%2F9HdqQY6sAHIMzt5Tp56RIlYThtUg263K6YVL1GgYezLYUDnm%2BIwLTKbQKeaUTZR09f%2BNwev9xvVRwKl58Zt%2BupH91YfpW2TvSe3bt28yfUUa9pTkIVfbjoGZCWVhivk20oxYCkTM8HMPKSfCwnRbPVz6NOvPyDVadusQXmVYom8gicMArJrnw5ozvRdmF441inK8Jf9jhN3n%2F5Ptk9OnaS0MKILBiVzmzplkxV%2BvlbLHZnMvc72ZQ%3D%3D&X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-Date=20231024T074709Z&X-Amz-SignedHeaders=host&X-Amz-Expires=300&X-Amz-Credential=ASIAYZTTEKKEZNATBRKT%2F20231024%2Fus-east-1%2Fs3%2Faws4_request&X-Amz-Signature=994396322a1856a09de093a007808c65920d466963d3dd832ed700f26bf6401b
Titel: Samen Impact Maken
Auteur: Jan Hassink en Erik Hendriks
Link: https://www.leefbaarheidsalliantie.nl/wp-content/uploads/2022/11/Publicatie-Samen-Impact-Maken.pdf
Titel: Health outcome measures of social enterprises; Development of a questionnaire to measure health effects of social enterprises
Auteur: Marieke van Steen
Link: https://library.wur.nl/WebQuery/theses/2252340
Titel: PGIS with social community enterprises : a multiple case study on the relevance, process and empowerment related to PGIS with social community enterprises in Arnhem
Auteur: Denise van der Weerd
Link: https://edepot.wur.nl/476461
Titel: Slotfilm Zin in de Wijk
Auteur: Kneedvorm
Link: https://youtu.be/5L59VCmZFdI
Titel: Film Zin in de Wijk
Auteur: Jonge Creatievelingen Arnhem
Link: https://youtu.be/x4WDGPFSc54
Titel: Samen Impact Maken slotbijeenkomst
Link: https://www.youtube.com/watch?v=LO5-jjP6GMc
Titel: The Health Impact of Social Community Enterprises in Vulnerable Neighborhoods
Auteur: Hendriks E, Koelen M, Verkooijen K, Hassink J, Vaandrager L
Magazine: Journal of Medical Internet Research, Research Protocols
Link: https://www.researchprotocols.org/2022/6/e37966
Titel: ’t Broek Omhoog Arnhem; Bruisende woon-, werk- en leefgemeenschap
Auteur: Annemiek Onstenk, Marjet van Houten en Mark Franken
Magazine: Movisie te Utrecht
Titel: Geen koffie maar een praatje bij de deur of contact via WhatsApp
Auteur: Annelies van der Woude
Magazine: Movisie te Utrecht
Link: https://www.movisie.nl/artikel/geen-koffie-maar-praatje-deur-contact-whatsapp
Titel: Gemeente moet partnerschappen met wijk durven aangaan
Auteur: Erik Hendriks
Link: https://www.socialevraagstukken.nl/gemeente-moet-partnerschappen-met-wijk-durven-aangaan/
Titel: Zin in de Wijk website
Auteur: Erik Hendriks
Link: https://www.arnhem.nl/zinindewijk

Kenmerken

Projectnummer:
531001317
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2018
2023
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Drs. E. Hendriks
Verantwoordelijke organisatie:
Gemeente Arnhem
Afbeelding
Kennisbundel gezonde wijk

In de kennisbundel Gezond leven in gemeente en regio vindt u een selectie van de meest bruikbare kennis uit onderzoek naar gezondheidsaanpakken in de wijk voor gemeenten en GGD’en. In ruim 4 jaar is de kennis opgedaan in 35 projecten, met subsidie uit ons Preventieprogramma.