Mobiele menu

Advance Care Planning in de eerste lijn voor de kwetsbare oudere patiënt en diens naasten

Wanneer zorgverleners op de hoogte zijn van voorkeuren voor zorg rond het levenseinde van oudere patiënten, kunnen ze naar deze kennis handelen. Echter, gesprekken tussen de huisarts en de patiënt over aspecten van zorg rond het levenseinde komen vaker voor onder patiënten die overlijden aan kanker in vergelijking tot patiënten die overlijden aan een andere levensbedreigende ziekte. Gesprekken komen bovendien minder vaak voor bij mensen met een diagnose van dementie.

Doel

Doorontwikkelen van ervaringen met Advance Care Planning (ACP) uit West-Friesland en materialen zodat ze houvast geven voor brede toepassing van ACP en bruikbaar zijn in zowel huisartsenpraktijken als woonzorgcentra, alsmede het optimaliseren van de implementatie van ACP. Daarnaast willen wij inzicht krijgen in de effecten en mogelijke verbeterpunten van (toepassing van) ACP door een proces- en effectevaluatie en brede implementatie van ACP in Consortium Noord Holland en Flevoland bij positieve ervaringen.

Aanpak/werkwijze

Op basis van een raadpleging van experts en literatuuronderzoek werden een voorlopig draaiboek en training gemaakt voor implementatie van ACP. Vervolgens is ACP in 5 huisartsenpraktijken en 5 woonzorgcentra geïmplementeerd. Verpleegkundigen of eerst verantwoordelijk verzorgenden (EVV’ers) voerden een 1e gesprek met de patiënt en naaste, ter voorbereiding voor het gesprek met de huisarts, dat volgde. De verpleegkundigen en EVV’ers kregen een training in ACP van 3 sessies, met vervolgsessies om praktijkervaringen uit te wisselen. Een dossieronderzoek, een voor- en nameting onder patiënten, naasten en huisartsen en focusgroepen werden uitgevoerd om de zorg te evalueren.

Resultaten

Er zijn een draaiboek voor implementatie van ACP in de eerste lijn en een trainingsmodule voor ACP ontwikkeld. Implementatie van ACP in de eerste lijn was succesvol gezien de stijging in het aantal gesprekken en wilsverklaringen. De ervaringen van zorgverleners en ouderen zijn doorgaans positief. Het proces van implementatie verloopt beter in huisartsenpraktijken die samenwerken met hun eigen praktijkondersteuner, dan bij woonzorgcentra. Dit heeft onder andere te maken met de korte lijnen wanneer de zorgverleners samenwerken binnen dezelfde organisatie en locatie. De resultaten zijn te vinden op Palliaweb.

Afbeelding

Projectleider Annicka van der Plas en huisarts Astrid Kodde maakten onder andere een document voor patiënten met 11 voorbereidende vragen voor het ACP-gesprek. 'Dit document helpt huisartsen ook de mensen te bereiken die hier zelf niet snel over beginnen,' vertelt Kodde.

> Lees het interview

ZonMw en proactieve zorgplanning

Dit project financieren we vanuit ons programma Palliantie. Het tijdig herkennen en bespreekbaar maken van het levenseinde helpt patiënten en naasten om over hun doelen, wensen en behoeften rondom de palliatieve fase na te denken. Het is belangrijk dat zorgverleners tijdig en regelmatig hierover in gesprek gaan en dit inventariseren en vastleggen. Vanuit ons programma financieren we onderzoek naar handvatten voor proactieve zorgplanning en de toepassing daarvan in de zorgpraktijk.

Verslagen


Eindverslag

Wanneer zorgverleners op de hoogte zijn van voorkeuren voor zorg rond het levenseinde van oudere patiënten, kunnen ze naar deze kennis handelen. Advance Care Planning (ACP) is een hulpmiddel om te zorgen dat zorg aansluit bij de wensen en behoeften van de patiënt en diens naasten. In dit project zijn een draaiboek voor implementatie van ACP in de eerste lijn en een trainingsmodule voor ACP ontwikkeld.
Wanneer zorgverleners op de hoogte zijn van voorkeuren voor zorg rond het levenseinde van oudere patiënten, kunnen ze naar deze kennis handelen. Advance Care Planning (ACP) is een hulpmiddel om te zorgen dat zorg aansluit bij de wensen en behoeften van de patiënt en diens naasten. Dit project bouwt voort op ervaringen met ACP in West Friesland waar verpleegkundigen en eerstverantwoordelijk verzorgenden van woonzorgcentra een eerste gesprek hebben met de bewoner (als opmaat voor ACP met de huisarts). De doelstellingen zijn: 1) De bestaande training en materialen bruikbaar maken voor zowel huisartsen praktijken als woonzorgcentra; 2) het verkrijgen van inzicht in effecten en mogelijke verbeterpunten van (toepassing van) ACP; 3) brede implementatie van ACP in Consortium Noord Holland en Flevoland bij positieve ervaringen. Eindproducten zijn een draaiboek voor implementatie van ACP in de eerste lijn, een trainingsmodule voor ACP, wetenschappelijke onderbouwing voor het gebruik van ACP.

Kenmerken

Projectnummer:
844001211
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2016
2020
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Dr. A. van der Plas
Verantwoordelijke organisatie:
Amsterdam UMC - locatie VUmc