Mobiele menu

Advanced modeling of Parkinson's disease with three-dimensional human midbrain organoids

Prof. Vincenzo Bonifati van de afdeling klinische genetica van Erasmus MC, Rotterdam, heeft in een Europees samenwerkingsverband een nieuw modelsysteem voor de ziekte van Parkinson ontwikkeld. Door middel van innovatieve technieken zijn stamcellen (iPS cellen) geïnduceerd uit huidcellen van Parkinson patiënten, die vervolgens gedifferentieerd zijn naar het type zenuwcellen die afsterven in Parkinson patiënten. Door middel van deze techniek heeft Prof. Bonifati aangetoond dat in een bepaalde groep Parkinson patiënten met mutaties in het SYNJ1 gen er in het cellulaire afvalverwerking systeem, autofagie genoemd, een defect optreed. Tevens heeft het
Bonifati lab mutaties in het LRP10 gen ontdekt als een nieuwe oorzaak van erfelijke vormen van de ziekte van Parkinson. We hopen dat in de toekomst dit modelsysteem zal bijdragen aan meer kennis over oorzaken van de ziekte van Parkinson en anderzijds het ontwikkelen van therapieën die deze slopende ziekte kunnen vertragen of stoppen.

Bekijk de factsheet van dit project

Kenmerken

Projectnummer:
733051065
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2016
2019
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Prof. dr. V. Bonifati MD PhD
Verantwoordelijke organisatie:
Erasmus MC