Mobiele menu

Advies innovatiekracht van de zeilsport

Projectomschrijving

Scheveningen haven vormt steeds meer een centrum voor maritieme innovaties en de zeilsport vormt hierbij in de praktijk als inspirator en aanjager. Evenementen spelen bij het zichtbaar maken van innovaties een belangrijke rol. De komst van grote zeilevenementen naar Nederland vergroot bovendien de aantrekkingskracht voor sportliefhebbers en versterkt de betrokkenheid van het bedrijfsleven. Dit alles is goed voor de zeilsport, maar ook voor de economie van de stad en om die reden investeert Den Haag al jaren in de zeilsport. Met de komst van twee grote zeilevenementen naar Den Haag in 2022 (het WK zeilen en The Ocean Race), liggen er uitgesproken kansen om sportief en economisch nog meer te profiteren van nieuwe innovaties. De vraag aan het Sailing Innovation Centre is om ter verbetering van de prestaties in de zeil(top)sport in kaart te brengen welke innovatiekracht er in Nederland aanwezig is en om een advies te formuleren hoe dit versterkt kan worden

Verslagen


Samenvatting van de aanvraag

Scheveningen haven vormt steeds meer een centrum voor maritieme innovaties en de zeilsport vormt hierbij in de praktijk als inspirator en aanjager. Evenementen spelen bij het zichtbaar maken van innovaties een belangrijke rol. De komst van grote zeilevenementen naar Nederland vergroot bovendien de aantrekkingskracht voor sportliefhebbers en versterkt de betrokkenheid van het bedrijfsleven. Dit alles is goed voor de zeilsport, maar ook voor de economie van de stad en om die reden investeert Den Haag al jaren in de zeilsport. Met de komst van twee grote zeilevenementen naar Den Haag in 2022 (het WK zeilen en The Ocean Race), liggen er uitgesproken kansen om sportief en economisch nog meer te profiteren van nieuwe innovaties. De vraag aan het Sailing Innovation Centre is om ter verbetering van de prestaties in de zeil(top)sport in kaart te brengen welke innovatiekracht er in Nederland aanwezig is en om een advies te formuleren hoe dit versterkt kan worden. Het gezamenlijk met de relevante stakeholders in de zeilsport opstellen van een advies over innovaties in het zeilen, dat onder de ambitie 'de topsport moet inspireren', heeft als doel: - uitwisseling van kennis en ervaringen met innovatie door zeilers uit de grote en de kleine boten, - meer kruisbestuiving tussen overheden, kennisinstellingen en bedrijfsleven (triple helix) ten behoeve van innovaties in de zeilsport, - ontwikkeling en introductie van nieuwe producten en diensten die bijdragen aan de wensen en zeilprestaties van topsporters, - nieuwe producten en diensten die de betrokkenheid van het publiek op de wal bij de prestaties op het water versterken.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
538001712
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2020
2021
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
C.F.C. van der Feltz
Verantwoordelijke organisatie:
Sailing Innovation Centre