Mobiele menu

Aerogene verspreiding van het SARS-CoV-2 in sociale situaties en tijdens medische procedures.

Doel

Om te begrijpen welke maatregelen helpen om de verspreiding van het Coronavirus te beperken is kennis nodig over de verspreidingsroutes. Traditioneel wordt gedacht dat virussen die luchtwegklachten veroorzaken zich verspreiden via grote druppels. Deze grote druppels kunnen iemand besmetten door direct aanhoesten, maar kunnen zich ook verspreiden doordat ze op een oppervlak komen. De rol van aerosolen (de hele kleine druppeltjes) zijn maar beperkt onderzocht.

Resultaten

In deze studie is onderzocht of we ‘levend’ virus konden aantonen in luchtmonsters die op ruim 2 meter van een positief getest persoon zijn afgenomen. Bij ongeveer een derde van de mensen was op ruim 2 meter tenminste 1 (van de maximaal 2) monster(s) positief. Bij de viruskweek bleek vervolgens dat de virussen in deze monsters nog in staat waren om menselijke cellen te infecteren. Vervolgonderzoek zal moeten aantonen of de hoeveelheid virus in deze aerosolen voldoende is om ook daadwerkelijk te leiden tot besmetting.

Verslagen


Eindverslag

Om te begrijpen welke maatregelen helpen om de verspreiding van het Coronavirus te beperken is kennis nodig over de verspreidingsroutes. Traditioneel wordt gedacht dat virussen die luchtwegklachten veroorzaken zich verspreiden via grote druppels. Deze grote druppels kunnen iemand besmetten door direct aanhoesten, maar kunnen zich ook verspreiden doordat ze op een oppervlak komen. De rol van aerosolen (de hele kleine druppeltjes) zijn maar beperkt onderzocht. In deze studie is onderzocht of we ‘levend’ virus konden aantonen in luchtmonsters die op ruim 2 meter van een positief getest persoon zijn afgenomen. Bij ongeveer een derde van de mensen was op ruim 2 meter tenminste 1 (van de maximaal 2) monster(s) positief. Bij de viruskweek bleek vervolgens dat de virussen in deze monsters nog in staat waren om menselijke cellen te infecteren. Vervolgonderzoek zal moeten aantonen of de hoeveelheid virus in deze aerosolen voldoende is om ook daadwerkelijk te leiden tot besmetting.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
10430042010001
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2020
2021
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Dr. M. Lokate
Verantwoordelijke organisatie:
Universitair Medisch Centrum Groningen