Mobiele menu

AFriend4AFriend

Wat houdt het project in?

Nederlandse jongeren (maatjes) en jonge statushouders doen samen vrijwilligerswerk. Bijvoorbeeld bij een buurthuis. Ook gaan ze samen activiteiten ondernemen. Ze gaan bijvoorbeeld samen naar de bibliotheek of spreken ergens af om een biertje te drinken. Dit maakt integreren in de Nederlandse samenleving een stukje makkelijker. Het maatje leert iets over de wereld van de jonge statushouder, en andersom. De (leer)behoefte van de statushouder, zijn/haar interesses, opleiding en werkervaring staan centraal bij het zoeken van een match. Voordat de vrijwilligers aan de slag gaan, krijgen ze een training van Stichting Vluchtelingen Almere. De training gaat over motivatie versterken, grenzen stellen en omgaan met culturele en religieuze diversiteit.

Doelen/beoogd resultaat

  • Voor jongeren

De maatjes maken tijdens dit project kennis met een andere cultuur. Ook ontwikkelen ze nieuwe competenties, bijvoorbeeld het organiseren en regelen van dagelijkse dingen. Denk hierbij aan het bezoeken van instanties als de gemeente, het UVW of de Sociale Dienst. Voor de jonge statushouder is dit project een manier om de taal te oefenen, contact te maken met anderen en kennis te maken met Nederlandse omgangsvormen. Na deelname ontvangen de vrijwilligers een schriftelijk bewijs van wat ze gedaan en geleerd hebben.

  • Voor de deelnemende organisaties en/of de samenleving

AFriend4AFriend draagt bij aan een snellere en betere integratie van jonge statushouders. Het contact tussen jongeren met verschillende achtergronden zorgt voor meer begrip over en weer, en doordat de jonge statushouders een maatje hebben, lopen ze minder risico op vereenzaming. Door dit project bouwen de statushouders een netwerk op en leren ze de organisatie waar ze vrijwilligerswerk doen goed kennen, hierdoor stijgt de kans op een betaalde baan óf blijven ze misschien wel hangen.

Onderzoeksvragen voor het project MDT

  • Hebben de projecten en activiteiten impact op de jongeren?
  • Welke invloed heeft het project op de jongeren op het gebied van zelfvertrouwen, kijk op de samenleving, kennis van een andere wereld, toekomstbeeld en zicht op de eigen talenten?

Doelgroep

Jongeren van 18 tot 30 jaar

Regio

Noord-Holland

Meer informatie

Resultaten proeftuin

Naar aanleiding van het afronden van de proeftuin heeft de organisatie een onderzoeksrapport gepubliceerd. Hierin leest u meer over de opbrengsten voor de deelnemers van dit project en de werkzame elementen in de aanpak.

Download het rapport

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
743002040
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2019
2021
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Drs. K.T. Berghuis
Verantwoordelijke organisatie:
Oecumenische Stichting Maatschappelijk Activeringswerk