Mobiele menu

AFriend4AFriend

Projectomschrijving

Wat houdt het project in?

Nederlandse jongeren (maatjes) en jonge statushouders doen samen vrijwilligerswerk. Bijvoorbeeld bij een buurthuis. Ook gaan ze samen activiteiten ondernemen. Ze gaan bijvoorbeeld samen naar de bibliotheek of spreken ergens af om een biertje te drinken. Dit maakt integreren in de Nederlandse samenleving een stukje makkelijker. Het maatje leert iets over de wereld van de jonge statushouder, en andersom. De (leer)behoefte van de statushouder, zijn/haar interesses, opleiding en werkervaring staan centraal bij het zoeken van een match. Voordat de vrijwilligers aan de slag gaan, krijgen ze een training van Stichting Vluchtelingen Almere. De training gaat over motivatie versterken, grenzen stellen en omgaan met culturele en religieuze diversiteit.

Doelen/beoogd resultaat

  • Voor jongeren

De maatjes maken tijdens dit project kennis met een andere cultuur. Ook ontwikkelen ze nieuwe competenties, bijvoorbeeld het organiseren en regelen van dagelijkse dingen. Denk hierbij aan het bezoeken van instanties als de gemeente, het UVW of de Sociale Dienst. Voor de jonge statushouder is dit project een manier om de taal te oefenen, contact te maken met anderen en kennis te maken met Nederlandse omgangsvormen. Na deelname ontvangen de vrijwilligers een schriftelijk bewijs van wat ze gedaan en geleerd hebben.

  • Voor de deelnemende organisaties en/of de samenleving

AFriend4AFriend draagt bij aan een snellere en betere integratie van jonge statushouders. Het contact tussen jongeren met verschillende achtergronden zorgt voor meer begrip over en weer, en doordat de jonge statushouders een maatje hebben, lopen ze minder risico op vereenzaming. Door dit project bouwen de statushouders een netwerk op en leren ze de organisatie waar ze vrijwilligerswerk doen goed kennen, hierdoor stijgt de kans op een betaalde baan óf blijven ze misschien wel hangen.

Onderzoeksvragen voor het project MDT

  • Hebben de projecten en activiteiten impact op de jongeren?
  • Welke invloed heeft het project op de jongeren op het gebied van zelfvertrouwen, kijk op de samenleving, kennis van een andere wereld, toekomstbeeld en zicht op de eigen talenten?

Doelgroep

Jongeren van 18 tot 30 jaar

Regio

Noord-Holland

Meer informatie

Resultaten proeftuin

Naar aanleiding van het afronden van de proeftuin heeft de organisatie een onderzoeksrapport gepubliceerd. Hierin leest u meer over de opbrengsten voor de deelnemers van dit project en de werkzame elementen in de aanpak.

Download het rapport

Verslagen


Samenvatting van de aanvraag

AFriend4AFriend is een project waar maatjes en jonge statushouders samen vrijwilligerswerk doen. Nieuwe jonge statushouders maken zo de opstap naar integratie in de Nederlandse samenleving. 80 jongeren, zowel maatjes als jonge statushouders, kunnen meedoen aan dit project in de Maatschappelijke Diensttijd (MDT). Daarnaast zullen 5 jongeren worden gezocht voor de rol van co-onderzoeker.We vragen van deze jongeren, zowel het maatje als de jonge statushouder, om gemiddeld 2 uur per week een activiteit te ondernemen voor een periode van minimaal 6 maanden tot een jaar. De (leer)behoefte van de statushouder, zijn/haar interesses, opleiding en werkervaring is het uitgangspunt bij het zoeken van een match. Daarnaast zullen 5 jongeren worden gezocht voor de rol van co-onderzoeker met begeleiding van InHolland. De indieners van dit project zien de MDT als een kans om op twee plekken in Noord-Holland te starten met een maatjesproject voor jonge statushouders. De projectaanvragers hebben veel kennis en ervaring met het begeleiden van vluchtelingen in de opvanglocaties van het COA. Veel van deze locaties zijn inmiddels weer gesloten. Het project AFriend4AFriend kan deze kennis en ervaring goed gebruiken om aan jonge statushouders een nieuwe toekomst te geven. Er zijn al contacten met mensen en organisaties in de gemeenten Amstelveen en Haarlemmermeer. Met hen samen willen we de jongeren en jonge statushouders in de regio Amstelland-Meerlanden bereiken. We gebruiken hierbij de kennis, ervaring en de materialen, zoals de training voor maatjes, van het Maatjesproject Vluchtelingen Almere. De initiatiefnemer van dit project, Stichting De Kim, is adviseur van het project. Het Kansfonds en NCRV/KRO riepen in 2017 het maatjesproject uit tot het beste diaconale project in Nederland. In het Maatjesproject Vluchtelingen Almere bleek dat ‘maatje zijn' aansluit bij de leefwereld van de jongeren, zowel bij de maatjes als bij de jonge statushouders. Tussen beiden zijn raakvlakken, die de basis vormen voor een succesvol samen optrekken, soms uitlopend op een vriendschap. In het project AFriend4AFriend koppelen we jongeren in de leeftijd van 18-30 jaar aan nieuwe statushouders in dezelfde leeftijdsgroep. De MDT dient als kader. Minimaal 6 maanden tot een jaar trekken ze gezamenlijk met elkaar op en doen ze samen vrijwilligerswerk. Het samen doen van vrijwilligerswerk is een essentieel onderdeel, want al doende leer je elkaar het beste kennen. Door samen aan het werk te gaan leert het maatje iets over de wereld waar de jonge nieuwe-statushouder vandaan komt en leert de jonge statushouders zijn/haar weg te vinden in de Nederlandse samenleving. Op de twee plekken in Noord-Holland waar we willen starten met een maatjesproject AFriend4AFriend, werken we nauw samen met lokale partners die ook een rol spelen in de opvang van de nieuwe statushouders, en met vrijwilligersorganisaties. We leggen verbinding met het leren van de Nederlandse taal en we streven ernaar dat de nieuwe jonge statushouders door het doen van vrijwilligerswerk hun sociaal netwerk vergroten en daarmee ook de kansen vergroten om een opstap te maken naar betaald werk. Het netwerk van de nieuwe jonge statushouder willen we ook vergroten door ontmoetingen en contacten te organiseren met inwoners en /ondernemers. Aan zowel de maatjes als de jonge statushouders vragen we om gemiddeld minimaal 2 uur per week een ‘activiteit’ te ondernemen. De twee uur per week die de jongeren actief zullen zijn in het project, zullen flexibel worden ingezet omdat we willen aansluiten bij het leven van de jongeren en jonge statushouders waarin niet altijd ruimte is voor vaste planbare activiteiten. We willen in de periode van 18 maanden 80 jongeren –maatjes en jonge statushouders- bereiken met de MDT + 5 jongeren in de rol van co-onderzoeker. Voor de maatjes is deze MDT een manier om kennis te maken met een andere cultuur en met wat het betekent om in je eentje een start te moeten maken in een vreemd land. Het is voor hen een manier om competenties te ontwikkelen, zoals het leren organiseren en regelen van dagelijkse dingen. Nieuw, ten opzichte van bestaande maatjesprojecten, is dat maatjes en de jonge statushouders samen vrijwilligerswerk gaan doen bij een vrijwilligersorganisatie in de gemeente/regio. Voor de jonge statushouder is dit een manier om de taal te oefenen, contact te maken met anderen, kennis te maken met Nederlandse omgangsvormen etc. Hiermee geven we ook uitdrukking aan de gelijkwaardigheid van de relatie tussen maatjes en jonge statushouders. Beiden leren van elkaar. In feite zijn beiden een maatje voor elkaar. En soms kan dit leiden tot een wederzijdse vriendschap. De maatjes en jonge statushouders doen het vrijwilligerswerk samen, waardoor de ontvangende organisaties niet te veel belast worden met de begeleiding van de jonge statushouders. Ook stimuleert het de jongeren om het beter vol te houden en samen een goede ervaring aan de MDT over te houden.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
743002040
Looptijd: 100 %
Looptijd: 100 %
2019
2021
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Drs. K.T. Berghuis
Verantwoordelijke organisatie:
Oecumenische Stichting Maatschappelijk Activeringswerk