Mobiele menu

Alcohol- en drugsmatiging in de K5

Gemeenten werken regelmatig samen in het voorkomen en matigen van alcohol- en drugsgebruik. Dat gebeurt bijvoorbeeld in de K5-gemeenten Bergambacht, Nederlek, Ouderkerk, Schoonhoven en Vlist. Deze gemeenten zetten een samenhangend pakket van maatregelen in voor verschillende doelgroepen.

Door gezamenlijk op te trekken, willen de gemeenten voorkomen dat de problematiek van de ene gemeente naar de andere verschuift. De maatregelen richten zich op onder andere veiligheid, jeugd en gezondheidszorg.

Voordeel van de samenwerking tussen vijf gemeenten is dat er duidelijkheid en eenduidigheid ontstaat. Ieder jaar stellen de gemeenten een jaarplan vast. Aanleiding voor de samenwerking tussen de K5-gemeenten was een gebruiksonderzoek en een matigingsplan van de GGD.

Verslagen


Eindverslag

K5 Alcohol- en drugsmatigingsbeleid

De gemeenten Schoonhoven, Bergambacht, Nederlek, Ouderkerk, Schoonhoven en Vlist werken samen aan het matigen van schadelijk alcohol- en drugsgebruik. Aanleiding voor de aanpak was een gebruiksonderzoek en een uitwerkingsplan matigingsbeleid van de GGD. Vanuit verschillende beleidsterreinen zoals veiligheid, jeugd en gezondheidszorg wordt langs een viertal sporen tegelijkertijd een op elkaar afgestemd pakket maatregelen getroffen. De vijf gemeenten conformeren zich aan een basispakket. Door gezamenlijk op te trekken wordt voorkomen dat de problematiek verschuift van de ene gemeente naar de andere. Daarnaast kunnen er efficiency voordelen optreden doordat er voor de partners duidelijkheid en eenduidigheid bestaat. Gedachte achter de aanpak moet zijn dat deze aansluit bij de doelgroep maar toch past binnen de regionale kapstok.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
201000014
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2010
2013
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
M. Muilwijk
Verantwoordelijke organisatie:
Gemeente Schoonhoven